Kursy mowy publicznej

185 znalezione kursy

Kurs Komunikacja dla liderów i trening umiejętności prezentacji publicznej

2 891 pln.
Szkolenie jest dla osób, które: są liderami zespołu, chcą skutecznie przewodzić innym osobom, chcą motywować do działania poprzez komunikację, chcą czuć się swobodnie podczas prezentacji publicznej, chcą poznać sposoby poprawnej komunikacji, chcą zbudować swój autorytet i proaktywną postawę.
Podstawowe
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 14
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Bydgoszcz, Częstochowa, Rzeszów, Gdańsk, Szczecin, Gliwice, Tarnów, Katowice, Wrocław, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Warszawa, Poznań, Opole, Radom, Bielsko-biała, Chorzów, Elbląg, Koszalin, Płock, Sopot, Wałbrzych, Włocławek, Zielona góra
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski, English

Kurs Projektowanie wnętrz w przestrzeni publicznej

66 pln.
Dowiedz się, jak przygotować koncepcję projektu wnętrza w przestrzeni publicznej, uwzględniając rozkład... Na tym kursie Juan Luis Medina, założyciel studia Madrid in Love, nauczy Cię realizacji projektów wnętrzarskich skierowanych do ogółu społeczeństwa, takich jak restauracje i hotele. We wszystkich jednostkach określisz rozkład, materiały, meble i oświetlenie, aby uzyskać wyjątkowe wrażenia.
Podstawowe
1 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 15
Godziny 1
Rodzaj szkolenia online
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Español

Kurs: Zarządzanie w administracji publicznej

249 pln.
Kurs skupia się na rozwijaniu umiejętności związanych z zarządzaniem w sektorze publicym. Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu: Prawa i administracji publicznej - uczestnicy nauczą się prawa i administracji publicznej oraz sposobów jego stosowania w praktyce. Zarządzania finansami publicznymi - uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zarządzania finansami publicznymi oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania. Zarządzania funduszami UE - uczestnicy nauczą się zarządzania funduszami UE oraz sposobów ich wykorzystania w sektorze publicznym. Ekonomii społecznej - uczestnicy zdobędą wiedzę na temat ekonomii społecznej oraz sposobów jej stosowania w sektorze publicznym. Mikroekonomii i Makroekonomii -estnicy nauczą się mikroekonomii i makroekonomii oraz sposobów ich zastosowania w sektorze publicznym.
Podstawowe, Średniozaawansowany
270 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 270
Miesiące 3
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Kraków
Transmisja Nagrywanie wideo
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs: Specjalista ds. informacji publicznej

599 pln.
Kurs: Specjalista ds. informacji publicznej to intensywny program szkoleniowy, który zapewnia kompleksowe przygotowanie do pracy w dziedzinie informacji. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania informacją, gromadzenia danych, analizy informacyjnej oraz komunikacji w środowisku informacyjnym. Kurs obejmuje praktyczne zajęcia, studia przypadków i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych. Po zakończeniu kursu absolwenci będą gotowi do pracy jako wyspecjalizowani specjaliści informacji w różnorodnych sektorach.
Podstawowe, Średniozaawansowany
270 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 270
Miesiące 3
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Kraków
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Rata
Język Polski

Kurs Kolory komputerowe w ilustracji typu manga

66 pln.
Przekaż emocje za pomocą koloru, tekstury i mowy ciała swoich postaci inspirowanych stylem mangi.... Kolory są podstawowym elementem, który sprawia, że Twoje pociągnięcia są tak wyraziste, jak gesty Twoich postaci. W to wierzy cyfrowa ilustratorka Carolina Cardona, lepiej znana jako Caroca, która wykorzystuje różne tony, aby stworzyć potężną atmosferę inspirowaną stylem mangi. Na tym kursie dowiesz się, jak ożywić ilustracje postaci za pomocą dobrze zdefiniowanej palety kolorów, dopóki nie będą gotowe do wydrukowania i udostępnienia. Łącząc techniki cyfrowe i Photoshop, zobaczysz, jak uzyskać unikalne tekstury zdolne do przekazywania emocji.
Podstawowe
2 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 14
Godziny 2
Rodzaj szkolenia online
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Español

Kurs Wnioski, skargi i petycje w urzędzie administracji publicznej

467 pln.
Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online. Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami i praktyką dotyczącą składania i rozpatrywania wniosków, skarg i petycji w kontekście działalności urzędów administracji publicznej. Po ukończeniu kursu studenci nabędą różnorodne umiejętności związane z obsługą i rozpatrywaniem wniosków, skarg i petycji w kontekście pracy w administracji publicznej.
Podstawowe
35 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 35
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Efektywna Sprzedaż

2 891 pln.
Szkolenie jest dla osób, które: interesują się tematyką sprzedaży, chcą poznać techniki przydatne w dokonywaniu transakcji, chcą dowiedzieć się jak poprawnie negocjować, chcą poznać zasady negocjacji i perswazji.
Podstawowe
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 14
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Bydgoszcz, Częstochowa, Rzeszów, Gdańsk, Szczecin, Gliwice, Tarnów, Katowice, Wrocław, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Warszawa, Poznań, Opole, Radom, Bielsko-biała, Chorzów, Elbląg, Koszalin, Płock, Sopot, Wałbrzych, Włocławek, Zielona góra
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski, English

Kurs Przetwarzanie języka naturalnego z Python

149 pln.
Zalecany kurs
Spacy rozwiązywać problemy modelowania tematu, klasyfikacji tekstu i określania części mowy implementować... Naucz się przetwarzania języka naturalnego w Python i rozwiązywania realnych problemów za pomocą algorytmów NLP.
Profesjonalny
9 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 40
Godziny 9
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Tarnów
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język Polski

Kurs Specjalista ds. kultury i promocji w urzędzie administracji publicznej (bez limitu czasowego*)

467 pln.
Kurs ten skupia się na omówieniu zewnętrznego działania spezjalisty ds. i promocji w urzędzie kultury administracji publicznej. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat polityki państwa kultury oraz aktów prawnych regulujących dziedzinę kultury, w tym praw autorskich i pokrewnych. Kolejnym ważnym elementem kursu jest promocja dzielnicy, miasta, regionu. Uczestnicyu zdobędą wiedzę na temat metod zarządzania projektem w kulturze oraz praktycznych aspektów realizacji działań kulturalnych. Kurs omówi również organizację imprez masowych oraz animację działań kulturalnych.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
75 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 75
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Postępowanie administracyjne przed organami administracji publicznej

467 pln.
Kurs "Działania na rzecz poprawy jakości powietrza" koncentruje się na ochronie powietrza i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom. Program kursu obejmuje omówienie przepisów prawnych dotyczących ochrony powietrza, składu powietrza oraz skutków zanieczyszczeń. Kurs przedstawia również instrumenty ochrony środowiska mające na celu redukcję emisji zanieczyszczeń, technologie stosowane w tym celu oraz inne rozwiązania wspierające poprawę jakości powietrza. Finansowe metody wsparcia oraz rola edukacji ekologicznej w realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza również są omawiane. Celem kursu jest zwiększenie świadomości i wiedzy uczestników na temat ochrony powietrza i skutecznych działań podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
40 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 40
Rodzaj szkolenia online, offline
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Zarządzanie oraz ochrona przeciwpożarowa obiektów użyteczności publicznej

467 pln.
Kurs "Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" skupia się na stymulującej i terapeutycznej funkcji zabawy, wykorzystaniu zabaw jako elementu terapii pedagogicznej, diagnozowaniu dzieci w wieku młodszym, różnorodnych zabawach mających na celu usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej, motoryki, pamięci, myślenia, koncentracji, korygowanie wad wymowy, polisensorycznych, z wykorzystaniem muzyki, ruchu, rozwijaniu funkcji społecznych, oraz umiejętności szkolnych i orientacji przestrzennej.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
35 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 35
Rodzaj szkolenia online, offline
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Specjalista ds. kultury i promocji w urzędzie administracji publicznej

467 pln.
Kurs "Specjalista ds. kultury i promocji w urzędzie administracji publicznej" obejmuje szeroki zakres tematów związanych z kulturą i promocją. Program kursu skupia się na polityce kulturalnej państwa, przepisach prawnych dotyczących kultury i prawach autorskich, promocji dzielnicy, miasta i regionu, metodach zarządzania projektami kulturalnymi, organizacji imprez masowych, animacji działań kulturalnych oraz marketingu w kulturze. Kurs omawia również różne źródła finansowania kultury, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych i funduszy europejskich, a także współpracę międzynarodową w dziedzinie kultury.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
75 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 75
Rodzaj szkolenia online, offline
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Postępowanie administracyjne przed organami administracji publicznej (bez limitu czasowego*)

467 pln.
Kurs koncentruje się na podstawowych pojęciach i zasadach związanych z postępowaniem administracyjnym. Program kursu obejmuje tematy takie jak uczestnicy postępowania, właściwość, terminy, wezwania i doręczenia, prowadzenie postępowania, postępowanie dowodowe, metryki, protokoły i adnotacje, konstrukcję i skutki decyzji administracyjnej, odwołania, skargi, wnioski i zażalenia, przedawnienie w postępowaniu administracyjnym, zawieszenie i umorzenie postępowania, nadzwyczajne środki eliminacji decyzji oraz wydawanie zaświadczeń.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
40 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 40
Rodzaj szkolenia online, offline
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Zarządzanie oraz ochrona przeciwpożarowa obiektów użyteczności publicznej (bez limitu czasowego*)

467 pln.
Kurs "Zarządzanie oraz ochrona przeciwpożarowa obiektów użyteczności publicznej" obejmuje zagadnienia dotyczące wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla budynków użyteczności publicznej, obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zasad skutecznej ewakuacji, opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, prowadzenia dokumentacji i przeglądów urządzeń przeciwpożarowych, oraz kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
35 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 35
Rodzaj szkolenia online, offline
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Junior Graphic Designer

1 090 pln.
Cieszący się dużą swobodą mowy i nienaganną prezencją.... Kurs jest przygotowany dla osób zupełnie początkujących, które nie miały wcześniej styczności z programami graficznymi, a chcą rozpocząć swoją przygodę z grafiką. Poznaj programy Adobe takie jak Photoshop, Illustrator czy InDesign. Naucz się rysować i projektować grafiki oraz obrabiać zdjęcia. Proponujemy skuteczną i wygodną metodę prowadzenia kursu, która opiera się w 90% na warsztatach.
Podstawowe
24 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 6
Godziny 24
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski