Kursy opiekuna medycznego

165 курсов найдено

Kurs Opiekuna osób starszych

Podstawowy
30 часов
Offline
zegar ułożeniowy zabiegi przeciwzapalne zasady i sposoby podawania leków różnymi drogami uprawnienia opiekuna... Opiekun seniora to osoba, która pomaga w ciedziennych czynnościach osobie starszej. Jest zobowiązana do zaspokajnia potrzeb osoby, którą się opiekuje a także wspierania w działaniach codziennych a czasem zastępowania w nich. Starzejące się społeczeństwo i ogromne zapotrzebowanie na osoby, które zajmą się opieką wpływa na coraz większą popularność tego zawodu.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 20
godziny 30
Rodzaj treningu Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • metodyka pracy opiekuńczej
 • wywiad dotyczący stanu zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka
 • analiza ilościowa i jakościowa danych pochodzących z diagnozy
 • potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne człowieka, modele organizacji systemu potrzeb
 • deprywacja potrzeb – przyczyny i skutki
 • możliwości osoby starszej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych
 • najczęstsze problemy biologiczne i psychiczne występujące w starszym wieku
 • ocena samodzielności osoby starszej
 • funkcjonowanie osoby starszej w środowisku
 • problemy społeczne osoby starszej
 • integracja społeczna osoby starszej (zagrożenie wykluczeniem społecznym)
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do 3 lat

Początkujący - Średniozaawansowany
175 часов
Offline
Moduł: Kompetencje opiekuna dziecka 12. Odpowiedzialność prawna opiekuna. 13.... Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia umożliwiających im realizację funkcji głównie opiekuńczej, ale również wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 175
Rodzaj treningu Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Początkujący - Średniozaawansowany
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej.
 • Wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych.
 • Prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3.
 • Prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka.
 • Nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
 • Budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.
 • Radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3

Początkujący - Średniozaawansowany
40 часов
Offline
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna... Cel kształcenia: poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (dziennych opiekunów dzieci do lat 3) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Doskonalenie kompetencji umożliwiających im realizację głównie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 40
Miesiące 1
Rodzaj treningu Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Początkujący - Średniozaawansowany
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – nowe rozwiązania.
 • Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.
 • Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy.
 • Zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne.
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem.
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem społecznym.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Początkujący - Średniozaawansowany
80 часов
Offline
Odpowiedzialność prawna opiekuna. Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.... Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Doskonalenie kompetencji umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 80
Rodzaj treningu Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Początkujący - Średniozaawansowany
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej.
 • Prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3.
 • Nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
 • Budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Specjalista/koordynator ds. zaopatrzenia medycznego

Przeciętny
35 часов
Online
Kurs dostarcza studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego organizowania i koordynowania opieki medycznej w placówkach medycznych. Kurs obejmuje również ważne aspekty optymalizacji kosztów pozyskiwania sprzętu medycznego, planowania zaopatrzenia oraz dokumentacji dotyczącej tych zagadnień.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 35
Miesiące 3
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Przeciętny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Studenci będą w stanie opanować umiejętności skutecznego organizowania pracy w zakładach opieki zdrowotnej, w tym planowania zasobów, koordynacji procesów i ustalania priorytetów.
 • Studenci opanują umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, w tym organizowania grup roboczych, delegowania zadań i motywowania zespołu.
 • Studenci będą mogli zoptymalizować koszty zakupu sprzętu medycznego, opracować budżety i przeprowadzić analizę finansową.
 • Studenci będą w stanie zrozumieć środowisko prawne związane z zaopatrzeniem medycznym i będą potrafili zastosować normy prawne w sytuacjach praktycznych.
 • Studenci zdobędą umiejętności analizowania i planowania zakupów sprzętu medycznego, w tym oceny potrzeb, wyboru dostawcy i dokumentacji.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs dla opiekuna w zlobku lub klubie dzieciecym

Podstawowy
280 часов
Offline
Adaptacja jako rezultat rozwoju (proces wspomagania adaptacji, teoria więzi, rola opiekuna i rodzica)... Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 280
Rodzaj treningu Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej.
 • Wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych.
 • Prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3.
 • Prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka.
 • Nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
 • Budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.
 • Radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Agresywny pacjent – szkolenie dla personelu medycznego

Przeciętny
35 часов
Online
Program nauczania to szkolenie dla personelu medycznego, którego celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności skutecznego współdziałania z agresywnymi pacjentami. Kurs obejmuje takie aspekty jak ochrona prawna personelu medycznego, rozumienie praw pacjenta i jego agresywnych zachowań, diagnozowanie problemów w relacjach z agresywnymi pacjentami, a także uczy skutecznych strategii radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i sposobów łagodzenia agresji.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 35
Miesiące 3
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Przeciętny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zrozumienie kontekstu prawnego i ochrony personelu medycznego oraz praw pacjenta podczas interakcji z agresywnym pacjentem.
 • Umiejętność identyfikacji najczęstszych problemów pojawiających się w relacjach z agresywnymi pacjentami oraz prowadzenia skutecznej diagnostyki sytuacji.
 • Opanowanie umiejętności skutecznego postępowania z agresywnymi pacjentami.
 • Zrozumienie przyczyn zachowań agresywnych i opanowanie strategii radzenia sobie z sytuacjami agresywnymi.
 • Opanowanie różnych metod redukcji agresji i stresu, w tym technik relaksacyjnych.
 • Umiejętność radzenia sobie z własnym stresem i emocjami w interakcji z agresywnymi pacjentami oraz rozwój umiejętności samoobrony i samopomocy.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego

Przeciętny
35 часов
Online
Kurs "Specjalista ds. wyrobów i sprzętu medycznego" ma na celu zapoznanie studentów z obowiązkami i organizacją pracy specjalisty ds. wyrobów i sprzętu medycznego. Studenci zdobędą wiedzę na temat nowych wymogów prawnych, w tym ustawy o wyrobach medycznych i ustawy o zamówieniach publicznych. Kurs obejmuje również prowadzenie dokumentacji technicznej i operacyjnej, w tym paszportów technicznych, analizę kosztów i korzyści naprawy i konserwacji sprzętu, przygotowywanie procedur przetargowych oraz planowanie zakupów sprzętu medycznego wraz z analizą rynku.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 35
Miesiące 3
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Przeciętny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Uczeń zdobędzie zrozumienie roli i obowiązków technika urządzeń i sprzętu medycznego oraz nauczy się efektywnie organizować swoją pracę.
 • Uczeń zostanie zapoznany z nowymi wymogami prawnymi, w tym z ustawą o wyrobach medycznych i ustawą o zamówieniach publicznych, co umożliwi mu pracę zgodną z prawem.
 • Student opanuje umiejętności prowadzenia paszportów technicznych, dokumentów dotyczących konserwacji i eksploatacji wyrobów medycznych, co pomoże mu skutecznie zarządzać sprzętem i maszynami.
 • Student będzie w stanie analizować opłacalność napraw i konserwacji sprzętu, a także rozumieć przepisy techniczne, co pozwoli mu podejmować świadome decyzje.
 • Student nauczy się planować zakup sprzętu medycznego, przeprowadzać analizę rynku i przygotowywać procedury przetargowe.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Specjalista/koordynator ds. zaopatrzenia medycznego (bez limitu czasowego*)

Średniozaawansowany - Profesjonalny
35 часов
Online, Offline
Kurs koncentruje się na zasadach organizacyjnych funkcjonowania podmiotu leczniczego, zakresie odpowiedzialności i organizacji pracy na stanowisku specjalisty/koordynatora ds. zaopatrzenia medycznego, otoczeniu prawem, optymalizacji kosztów związanych z zakupem wyposażenia medycznego, planowaniu zakupów w podmiocie leczniczym oraz prowadzeniu dokumentacji związanej z zakupami wyposażenia medycznego.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 35
Rodzaj treningu Online, Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany - Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zrozumienie zasad organizacyjnych funkcjonowania podmiotu leczniczego.
 • Znajomość zakresu odpowiedzialności i organizacji pracy na stanowisku specjalisty/koordynatora ds. zaopatrzenia medycznego.
 • Świadomość otoczenia prawnego w zakresie zaopatrzenia medycznego.
 • Umiejętność optymalizacji kosztów związanych z zakupem wyposażenia medycznego.
 • Planowanie zakupów w podmiocie leczniczym i znajomość trybów dokonywania zakupów.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami wyposażenia medycznego.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs opiekuna w domu pomocy spolecznej

Średniozaawansowany - Profesjonalny
60 часов
Offline
terapeuci -opiekunowie -pracownicy socjalni -pracownicy administracyjni PROGRAM: Sylwetka zawodowa opiekuna... Przygotowanie praktyczne i teoretyczne w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 60
Miesiące 1
Rodzaj treningu Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany - Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Sylwetka zawodowa opiekuna osoby starszej: rola i zadania opiekuna osób i formy opieki.
 • Fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się.
 • Choroby wieku podeszłego, obserwacja podopiecznego, pomiar i analiza parametrów.
 • Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach.
 • Budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną.
 • Pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych.
 • Postępowanie w wybranych problemach zdrowotnych.
 • Terapia zajęciowa, fizjoterapia, rehabilitacja.
 • Wybrane zagadnienia farmakoterapii.
 • Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego (bez limitu czasowego*)

Średniozaawansowany - Profesjonalny
35 часов
Online, Offline
Kurs "Specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego" skupia się na zakresie odpowiedzialności i organizacji pracy na tym stanowisku. Program kursu obejmuje otoczenie prawne, takie jak nowa Ustawa o wyrobach medycznych i Ustawa prawo zamówień publicznych, oraz prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzeń, analizę opłacalności napraw i utrzymywania sprzętu, przygotowanie postępowań przetargowych, planowanie zakupów sprzętu medycznego oraz analizę rynku. Celem kursu jest zapewnienie specjalistom niezbędnej wiedzy i umiejętności w obszarze aparatury i sprzętu medycznego.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 35
Rodzaj treningu Online, Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany - Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zrozumienie zakresu odpowiedzialności i organizacji pracy na stanowisku specjalisty ds. aparatury i sprzętu medycznego.
 • Znajomość otoczenia prawego, w tym nowej Ustawy o wyrobach medycznych oraz Ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzeń, w tym paszportu technicznego.
 • Analizowanie opłacalności napraw i utrzymania sprzętu oraz interpretowanie orzeczeń technicznych.
 • Przygotowywanie postępowań przetargowych dotyczących przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego.
 • Planowanie zakupów sprzętu medycznego i analizowanie rynku.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Agresywny pacjent – szkolenie dla personelu medycznego (bez limitu czasowego)

Średniozaawansowany - Profesjonalny
35 часов
Online, Offline
Kurs "Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy" skupia się na wielu aspektach dotyczących mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Program kursu obejmuje prawną stronę problemu, rodzaje i przyczyny mobbingu, psychologiczne aspekty mobbingu oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia mobbingu. Kurs omawia również wewnętrzną politykę antymobbingową, dowodzenie mobbingu przed sądem i Państwową Inspekcją Pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy. Wskazane są również praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania mobbingowi i roszczeń pracowników.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 35
Rodzaj treningu Online, Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany - Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Ochrona prawna personelu medycznego w kontekście agresywnego pacjenta.
 • Zrozumienie praw pacjenta a jego agresywnego zachowania.
 • Diagnoza najczęstszych problemów występujących w relacji z agresywnym pacjentem.
 • Radzenie sobie z pacjentem agresywnym. Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pacjenta.
 • Techniki łagodzenia agresji i negocjacje.
 • Stres i emocje w relacji personelu medycznego z agresywnym pacjentem.
 • Przykłady i dobre praktyki w relacji z pacjentem agresywnym.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs medyczny trener personalny

Profesjonalny
19 часов
Online
Kurs „Medycznego Trenera Personalnego” zapewni rozwój warsztatu trenerowi personalnemu, trenerowi przygotowania motorycznego czy fizjoterapeucie.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 9
godziny 19
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Nauczy stosowania ponad 30 testów funkcjonalnych (Skrining) wskazujących ograniczenia ruchowe i sprawnościowe podopiecznych (słabe ogniwa).
 • Pozwoli spersonalizować podejście treningowe.
 • Nauczy dobierania kilkuset ćwiczeń usprawniających będących wynikiem skriningu.
 • Nauczy rozpoznawać i korygować wady postawy i zespołów posturalnych.
Przeczytaj więcej o programie kursu

PM kurs online DAO PM

Podstawowy
32 часов
Online
Przygotowuje projekty dla przemysłu medycznego, farmaceutycznego czy motoryzacyjnego, choć w swojej pracy... DAO PM nie jest suchą teorią, ale bojowym trybem pracy kierownika projektu, od razu przejdziesz przez wszystkie etapy od rozpoczęcia do zakończenia projektu w praktyce. Kurs jest odpowiedni dla początkujących kierowników projektów, programistów i QA, aby zdobyć umiejętności zarządzania zespołem IT.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 32
Okresowość 2 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • 1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
 • 2. Praca z różnymi rodzajami umów.
 • 3. Umiejętności komunikacji z klientami i zespołem.
 • 4. Zarządzanie ryzykiem, zasobami i czasem.
 • 5. Prowadzenie korespondencji biznesowej i praca z dokumentacją projektową.
 • 6. Zarządzanie oczekiwaniami klientów.
 • 7. Tworzenie WBS i przesyłanie zadania wykonawcom, praca z priorytetami.
 • 8. Umiejętność rzetelnego przedstawienia klientowi gotowych rozwiązań, wersji demonstracyjnych, prototypów.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Przygotowanie postępowania przetargowego na zakupy, przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego (bez limitu czasowego*)

Średniozaawansowany - Profesjonalny
35 часов
Online, Offline
Kurs "Przygotowanie postępowania przetargowego na zakupy, przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego" skupia się na ogólnych zasadach związanych z wydatkowaniem środków publicznych przez podmioty lecznicze oraz otoczeniu prawne, takie jak Ustawa o wyrobach medycznych i Ustawa Prawo zamówień publicznych. Program kursu obejmuje planowanie zakupów sprzętu medycznego, analizę rynku, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, zasady uczciwej konkurencji oraz wytyczne dotyczące postępowania przetargowego. Ponadto, kurs przegląda orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w tej dziedzinie.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 35
Rodzaj treningu Online, Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany - Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zrozumienie ogólnych zasad związanych z wydatkowaniem środków publicznych przez podmioty lecznicze.
 • Znajomość otoczenia prawne, takiego jak Ustawa o wyrobach medycznych i Ustawa prawo zamówień publicznych.
 • Umiejętność planowania zakupów sprzętu medycznego i analizy rynku.
 • Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz zrozumienie zasad uczciwej konkurencji w przetargach na przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego.
 • Umiejętność przygotowywania postępowania przetargowego na zakupy, przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i orzecznictwem.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Найдено курсы Opiekuna medycznego в таких городах: