Kursy opiekuna medycznego

156 znalezione kursy

Kurs szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3

400 pln.
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna... Cel kształcenia: poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (dziennych opiekunów dzieci do lat 3) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Doskonalenie kompetencji umożliwiających im realizację głównie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny.
Podstawowe, Średniozaawansowany
40 godziny
1 miesiąc
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 40
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do 3 lat

900 pln.
Moduł: Kompetencje opiekuna dziecka 12. Odpowiedzialność prawna opiekuna. 13.... Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia umożliwiających im realizację funkcji głównie opiekuńczej, ale również wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.
Podstawowe, Średniozaawansowany
175 godziny
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 175
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

550 pln.
Odpowiedzialność prawna opiekuna. Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.... Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Doskonalenie kompetencji umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.
Podstawowe, Średniozaawansowany
80 godziny
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 80
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs dla opiekuna w zlobku lub klubie dzieciecym

1 400 pln.
Adaptacja jako rezultat rozwoju (proces wspomagania adaptacji, teoria więzi, rola opiekuna i rodzica)... Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.
Podstawowe
280 godziny
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 280
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Specjalista/koordynator ds. zaopatrzenia medycznego

380 pln.
Kurs dostarcza studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego organizowania i koordynowania opieki medycznej w placówkach medycznych. Kurs obejmuje również ważne aspekty optymalizacji kosztów pozyskiwania sprzętu medycznego, planowania zaopatrzenia oraz dokumentacji dotyczącej tych zagadnień.
Średniozaawansowany
35 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 35
Miesiące 3
Rodzaj szkolenia online
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs Agresywny pacjent – szkolenie dla personelu medycznego

380 pln.
Program nauczania to szkolenie dla personelu medycznego, którego celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności skutecznego współdziałania z agresywnymi pacjentami. Kurs obejmuje takie aspekty jak ochrona prawna personelu medycznego, rozumienie praw pacjenta i jego agresywnych zachowań, diagnozowanie problemów w relacjach z agresywnymi pacjentami, a także uczy skutecznych strategii radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i sposobów łagodzenia agresji.
Średniozaawansowany
35 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 35
Miesiące 3
Rodzaj szkolenia online
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs Specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego

380 pln.
Kurs "Specjalista ds. wyrobów i sprzętu medycznego" ma na celu zapoznanie studentów z obowiązkami i organizacją pracy specjalisty ds. wyrobów i sprzętu medycznego. Studenci zdobędą wiedzę na temat nowych wymogów prawnych, w tym ustawy o wyrobach medycznych i ustawy o zamówieniach publicznych. Kurs obejmuje również prowadzenie dokumentacji technicznej i operacyjnej, w tym paszportów technicznych, analizę kosztów i korzyści naprawy i konserwacji sprzętu, przygotowywanie procedur przetargowych oraz planowanie zakupów sprzętu medycznego wraz z analizą rynku.
Średniozaawansowany
35 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 35
Miesiące 3
Rodzaj szkolenia online
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs opiekuna w domu pomocy spolecznej

650 pln.
terapeuci -opiekunowie -pracownicy socjalni -pracownicy administracyjni PROGRAM: Sylwetka zawodowa opiekuna... Przygotowanie praktyczne i teoretyczne w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
60 godziny
1 miesiąc
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 60
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego (bez limitu czasowego*)

467 pln.
Kurs "Specjalista ds. aparatury i sprzętu medycznego" skupia się na zakresie odpowiedzialności i organizacji pracy na tym stanowisku. Program kursu obejmuje otoczenie prawne, takie jak nowa Ustawa o wyrobach medycznych i Ustawa prawo zamówień publicznych, oraz prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzeń, analizę opłacalności napraw i utrzymywania sprzętu, przygotowanie postępowań przetargowych, planowanie zakupów sprzętu medycznego oraz analizę rynku. Celem kursu jest zapewnienie specjalistom niezbędnej wiedzy i umiejętności w obszarze aparatury i sprzętu medycznego.
35 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 35
Rodzaj szkolenia online, offline
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski

Kurs pierwszej pomocy dzieciom

199 pln.
Niejednokrotnie życie małych pacjentów mogłoby uratować kilka prostych czynności wykonanych przez matkę lub opiekuna... Program kursu pozwala przygotować uczestnika do profesjonalnego i zdecydowanego udzielenia pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia życia.
Podstawowe
1 miesiąc
offline
Białystok
Kielce
Warszawa
Lublin
Gdańsk
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Rzeszów
Bydgoszcz
Szczecin
Katowice
Koszalin
Olsztyn
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Białystok, Kielce, Warszawa, Lublin, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Rzeszów, Bydgoszcz, Szczecin, Katowice, Koszalin, Olsztyn
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs medyczny trener personalny

1 299 pln.
Kurs „Medycznego Trenera Personalnego” zapewni rozwój warsztatu trenerowi personalnemu, trenerowi przygotowania motorycznego czy fizjoterapeucie.
Profesjonalny
19 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 9
Godziny 19
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język Polski

Kurs KPP II

499 pln.
ratowników WOPR, GOPR, TOPR oraz członków innych organizacji wspierających system Państwowego Ratownictwa Medycznego... Mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia – KPP II, czyli kurs utrwalający zdobyte umiejętności.
Podstawowe
1 miesiąc
offline
Białystok
Kielce
Warszawa
Lublin
Gdańsk
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Rzeszów
Bydgoszcz
Szczecin
Katowice
Koszalin
Olsztyn
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Białystok, Kielce, Warszawa, Lublin, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Rzeszów, Bydgoszcz, Szczecin, Katowice, Koszalin, Olsztyn
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Specjalista/koordynator ds. zaopatrzenia medycznego (bez limitu czasowego*)

467 pln.
Kurs koncentruje się na zasadach organizacyjnych funkcjonowania podmiotu leczniczego, zakresie odpowiedzialności i organizacji pracy na stanowisku specjalisty/koordynatora ds. zaopatrzenia medycznego, otoczeniu prawem, optymalizacji kosztów związanych z zakupem wyposażenia medycznego, planowaniu zakupów w podmiocie leczniczym oraz prowadzeniu dokumentacji związanej z zakupami wyposażenia medycznego.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
35 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 35
Rodzaj szkolenia online, offline
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Agresywny pacjent – szkolenie dla personelu medycznego (bez limitu czasowego)

467 pln.
Kurs "Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy" skupia się na wielu aspektach dotyczących mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Program kursu obejmuje prawną stronę problemu, rodzaje i przyczyny mobbingu, psychologiczne aspekty mobbingu oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia mobbingu. Kurs omawia również wewnętrzną politykę antymobbingową, dowodzenie mobbingu przed sądem i Państwową Inspekcją Pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy. Wskazane są również praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania mobbingowi i roszczeń pracowników.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
35 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 35
Rodzaj szkolenia online, offline
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

PM kurs online DAO PM

1 804 pln.
Przygotowuje projekty dla przemysłu medycznego, farmaceutycznego czy motoryzacyjnego, choć w swojej pracy... DAO PM nie jest suchą teorią, ale bojowym trybem pracy kierownika projektu, od razu przejdziesz przez wszystkie etapy od rozpoczęcia do zakończenia projektu w praktyce. Kurs jest odpowiedni dla początkujących kierowników projektów, programistów i QA, aby zdobyć umiejętności zarządzania zespołem IT.
Podstawowe
32 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 32
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski