Kursy opiekuna medycznego

115 курсов найдено

Kurs Opiekuna osób starszych

Podstawowy
30 часов
Offline
zegar ułożeniowy zabiegi przeciwzapalne zasady i sposoby podawania leków różnymi drogami uprawnienia opiekuna... Opiekun seniora to osoba, która pomaga w ciedziennych czynnościach osobie starszej. Jest zobowiązana do zaspokajnia potrzeb osoby, którą się opiekuje a także wspierania w działaniach codziennych a czasem zastępowania w nich. Starzejące się społeczeństwo i ogromne zapotrzebowanie na osoby, które zajmą się opieką wpływa na coraz większą popularność tego zawodu.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 20
godziny 30
Rodzaj treningu Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • metodyka pracy opiekuńczej
 • wywiad dotyczący stanu zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka
 • analiza ilościowa i jakościowa danych pochodzących z diagnozy
 • potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne człowieka, modele organizacji systemu potrzeb
 • deprywacja potrzeb – przyczyny i skutki
 • możliwości osoby starszej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych
 • najczęstsze problemy biologiczne i psychiczne występujące w starszym wieku
 • ocena samodzielności osoby starszej
 • funkcjonowanie osoby starszej w środowisku
 • problemy społeczne osoby starszej
 • integracja społeczna osoby starszej (zagrożenie wykluczeniem społecznym)
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs medyczny trener personalny

Profesjonalny
19 часов
Online
Kurs „Medycznego Trenera Personalnego” zapewni rozwój warsztatu trenerowi personalnemu, trenerowi przygotowania motorycznego czy fizjoterapeucie.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 9
godziny 19
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Nauczy stosowania ponad 30 testów funkcjonalnych (Skrining) wskazujących ograniczenia ruchowe i sprawnościowe podopiecznych (słabe ogniwa).
 • Pozwoli spersonalizować podejście treningowe.
 • Nauczy dobierania kilkuset ćwiczeń usprawniających będących wynikiem skriningu.
 • Nauczy rozpoznawać i korygować wady postawy i zespołów posturalnych.
Przeczytaj więcej o programie kursu
college-med.pl

Kurs szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do 3 lat

Początkujący - Średniozaawansowany
175 часов
Offline
Moduł: Kompetencje opiekuna dziecka 12. Odpowiedzialność prawna opiekuna. 13.... Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia umożliwiających im realizację funkcji głównie opiekuńczej, ale również wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 175
Rodzaj treningu Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Początkujący - Średniozaawansowany
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej.
 • Wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych.
 • Prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3.
 • Prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka.
 • Nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
 • Budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.
 • Radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.
Przeczytaj więcej o programie kursu
college-med.pl

Kurs szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3

Początkujący - Średniozaawansowany
40 часов
Offline
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna... Cel kształcenia: poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (dziennych opiekunów dzieci do lat 3) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Doskonalenie kompetencji umożliwiających im realizację głównie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 40
Miesiące 1
Rodzaj treningu Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Początkujący - Średniozaawansowany
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – nowe rozwiązania.
 • Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.
 • Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy.
 • Zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne.
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem.
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem społecznym.
Przeczytaj więcej o programie kursu
college-med.pl

Kurs szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Początkujący - Średniozaawansowany
80 часов
Offline
Odpowiedzialność prawna opiekuna. Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.... Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Doskonalenie kompetencji umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 80
Rodzaj treningu Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Początkujący - Średniozaawansowany
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej.
 • Prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3.
 • Nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
 • Budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.
Przeczytaj więcej o programie kursu
college-med.pl

Kurs dla opiekuna w zlobku lub klubie dzieciecym

Podstawowy
280 часов
Offline
Adaptacja jako rezultat rozwoju (proces wspomagania adaptacji, teoria więzi, rola opiekuna i rodzica)... Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 280
Rodzaj treningu Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej.
 • Wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych.
 • Prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3.
 • Prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka.
 • Nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
 • Budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.
 • Radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.
Przeczytaj więcej o programie kursu

PM kurs online DAO PM

Podstawowy
32 часов
Online
Przygotowuje projekty dla przemysłu medycznego, farmaceutycznego czy motoryzacyjnego, choć w swojej pracy... DAO PM nie jest suchą teorią, ale bojowym trybem pracy kierownika projektu, od razu przejdziesz przez wszystkie etapy od rozpoczęcia do zakończenia projektu w praktyce. Kurs jest odpowiedni dla początkujących kierowników projektów, programistów i QA, aby zdobyć umiejętności zarządzania zespołem IT.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 32
Okresowość 2 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • 1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
 • 2. Praca z różnymi rodzajami umów.
 • 3. Umiejętności komunikacji z klientami i zespołem.
 • 4. Zarządzanie ryzykiem, zasobami i czasem.
 • 5. Prowadzenie korespondencji biznesowej i praca z dokumentacją projektową.
 • 6. Zarządzanie oczekiwaniami klientów.
 • 7. Tworzenie WBS i przesyłanie zadania wykonawcom, praca z priorytetami.
 • 8. Umiejętność rzetelnego przedstawienia klientowi gotowych rozwiązań, wersji demonstracyjnych, prototypów.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Tworzenie stron WWW dla młodzieży

Podstawowy
48 часов
Online, Offline
Warszawa
przyszłym miejscem zatrudnienia dla webmastera jest agencja reklamowa albo stanowisko opiekuna... Na tym kursie uczymy wszystkiego, co jest potrzebne żeby samodzielnie tworzyć strony internetowe. Zaczynamy od totalnych podstaw - nie wymagamy żadnej wcześniejszej znajomości kodowania. Sposób prowadzenia zajęć jest przygotowany z myślą o młodzieży od 13 roku życia - jednak program jest zaczerpnięty z kursów dla dorosłych. Co to oznacza: dużo nauki i praktycznych przykładów; dużo pisania kodu - już od pierwszych zajęć; pracę warsztatową w grupie z doświadczonym webmasterem.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 24
godziny 48
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Wprowadzimy Cię w świat języka HTML, nauczysz się stylizować wygląd strony przy pomocy stylów CSS. Pokażemy Ci jak wykorzystać podstawy języka JavaScript.
Przeczytaj więcej o programie kursu
college-med.pl

Kurs opiekuna w domu pomocy spolecznej

Średniozaawansowany - Profesjonalny
60 часов
Offline
terapeuci -opiekunowie -pracownicy socjalni -pracownicy administracyjni PROGRAM: Sylwetka zawodowa opiekuna... Przygotowanie praktyczne i teoretyczne w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 60
Miesiące 1
Rodzaj treningu Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Średniozaawansowany - Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Sylwetka zawodowa opiekuna osoby starszej: rola i zadania opiekuna osób i formy opieki.
 • Fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się.
 • Choroby wieku podeszłego, obserwacja podopiecznego, pomiar i analiza parametrów.
 • Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach.
 • Budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną.
 • Pielęgnacja osób starszych i przewlekle chorych.
 • Postępowanie w wybranych problemach zdrowotnych.
 • Terapia zajęciowa, fizjoterapia, rehabilitacja.
 • Wybrane zagadnienia farmakoterapii.
 • Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs aktywność fizyczna kobiet w ciąży

Podstawowy
8 часов
Online
Szef działu medycznego i nauk o sporcie Podbeskidzia Bielsko-Biała.... Dla kobiet w ciąży, które chcą rozpocząć aktywność fizyczną jak również tych, które chcą ją podtrzymać.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 8
godziny 8
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Kilkuset nowych ćwiczeń usprawniających – dzięki nim dobierzesz indywidualny, najlepszy zestaw ćwiczeń dla siebie i swoich klientów/pacjentów.
 • Rozpoznawania wad postawy i ćwiczeń korekcyjnych, które uchronią Cię i Twoje podopieczne przed częstymi objawami bólowymi w trakcie ciąży.
 • Indywidualizacji programu ćwiczeń usprawniających na podstawie analizy posturalnej pacjentki.
 • Najefektywniejszych technik aktywacji mięśni dna miednicy i przepony
 • Programowania treningu kobiety w ciąży
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Reżyseria modelami w fotografii portretowej

Podstawowy
2 часов
Online
Następnie, aby poprowadzić swojego opiekuna przez cały czas trwania sesji, stwórz tablicę nastrojów,... Na tym kursie Emilia pokazuje, jak połączyć się z przedmiotem, aby stworzyć autentyczne portrety, które spełnią również twoją artystyczną wizję. Dowiedz się, jak skutecznie kierować tematem, używając empatii, zachęty i konstruktywnych informacji zwrotnych, aby tworzyć lepsze, bardziej autentyczne obrazy.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 14
godziny 2
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Uchwyć niezapomniane obrazy i doświadczenia, ucząc się nawiązywać kontakt z ludźmi i ich emocjami
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Fundamenty JavaScript - ćwiczenia

Podstawowy
Online
Każdy kurs ma opiekuna, do którego możesz się zwrócić o pomoc i wyjaśnić wątpliwości dotyczące treści... Sprawdź i ugruntuj swoją znajomość JavaScript rozwiązując obszerny zestaw zadań o zróżnicowanym poziomie trudności.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 9
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Wprowadzenie
 • Kolejna porcja ćwiczeń będzie dotyczyła zmiennych.
 • Czas na ćwiczenia dotyczące wartości liczbowych.
 • Teraz zajmiemy się String, czyli wartościami tekstowymi.
 • Tablice oraz obiekty to bardzo ważna część języka JavaScript. Czas na sprawdzenie twoich umiejętności.
 • Kontynuujemy pracę z tablicami oraz obiektami.
 • Teraz zajmiemy się instrukcjami warunkowymi. To kolejna istotna część programowania.
 • Kolejna porcja ćwiczeń będzie dotyczyła pętli.
 • Bez funkcji ciężko myśleć o pisaniu jakichkolwiek aplikacji. Czas na sprawdzenie twoich umiejętności.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Systemy liczbowe

Podstawowy
Online
Każdy kurs ma opiekuna, do którego możesz się zwrócić o pomoc i wyjaśnić wątpliwości dotyczące treści... Opanuj najważniejsze systemy liczbowe i naucz się konwertować wartości zapisane w różnych systemach.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 13
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Dowiesz jak działa system binarny
 • Poznasz podstawy Algebry Boole’a.
 • Poznasz w praktyce takie operacje jak negacja, alternatywa oraz koniunkcja.
 • Opanujesz system heksadecymalny (szesnastkowy) oraz oktalny (ósemkowy).
 • Nauczysz się wykonywać konwersje pomiędzy różnymi systemami.
 • Przećwiczysz nowo zdobyte umiejętności wykonując dziesiątki zadań oraz ćwiczeń.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Fundamenty C++ - ćwiczenia

Podstawowy
Online
Każdy kurs ma opiekuna, do którego możesz się zwrócić o pomoc i wyjaśnić wątpliwości dotyczące treści... Sprawdź i ugruntuj swoją znajomość C++ rozwiązując obszerny zestaw zadań o zróżnicowanym poziomie trudności.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 11
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Ten kurs jest podsumowaniem istotnego etapu na Twojej ścieżce rozwoju programisty C++. Dzięki niemu ugruntujesz i zweryfikujesz swoje umiejętności. Niezależnie od Twoich dalszych planów, ten kurs sprawi, że poczujesz się pewnie. Oczywiście po ukończeniu kursu zdobędziesz certyfikat poświadczający twoje umiejętności.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Fundamenty Java - ćwiczenia

Podstawowy
Online
Każdy kurs ma opiekuna, do którego możesz się zwrócić o pomoc i wyjaśnić wątpliwości dotyczące treści... Przećwicz, podsumuj i sprawdź swoje umiejętności w zakresie fundamentów JAVA. Z tym kursem zakończysz naukę podstaw i przygotujesz się do przejścia na wyższy poziom.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 11
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • ugruntujesz swoją wiedzę z podstaw programowania JAVA.
 • Programowanie to przede wszystkim wykonywanie obliczeń. Dlatego teraz poćwiczymy wykonywanie najważniejszych operacji na liczbach.
 • W programowaniu na każdym kroku musimy porównywać ze sobą jakieś wartości. Często na tej podstawie podejmowane są ważne decyzje dotyczące akcji jakie wykona program. Teraz masz świetną okazję aby przećwiczyć ten aspekt języka JAVA.
 • Kolejny zestaw ćwiczeń będzie dotyczył mechanizmów podejmowania decyzji, czyli po prostu instrukcji warunkowych
Przeczytaj więcej o programie kursu

Найдено курсы Opiekuna medycznego в таких городах: