Kursy unijne

22 znalezione kursy

Kurs podatek CIT 2022

669 pln.
Podatek CIT a PIT 03 Rozporządzenia unijne 04 Kto jest płatnikiem 05 Zwolnienia z podatku 06 Rozliczanie... Celem szkolenia z podatku CIT jest zapoznanie uczestników z aktualnymi zasadami opodatkowania i rozliczania CIT.
1 miesiąc
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia online
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski

Kurs okresowe BHP dla kadry zarządzającej 2022

125 pln.
Główne założenia i wybrane przepisy BHP wraz z omówieniem praw międzynarodowych takich jak dyrektywy unijne... Kurs odbywa się w formie wykładu w czasie którego osoby odbywające szkolenie mają uzyskać, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności dotyczące wykonywania pracy i zachowania się w miejscu pracy zgodnie z podstawowymi przepisami i zasadami BHP.
Profesjonalny
1 miesiąc
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Miesiące 1
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język Polski

Kurs podatek VAT 2022

669 pln.
uczestnik szkolenia po jego ukończeniu otrzyma . zaświadczenie Ustawa o podatku VAT 01 Rozporządzenia unijne... Szkolenie przekaże niezbędną wiedzę dotyczącą podatku VAT oraz tego jak należy go rozliczyć. Kurs skierowany jest do przedsiębiorców oraz pracowników z działu księgowości.
1 miesiąc
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia online
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski

Kurs RODO W HR - czyli problematyka ochrony danych osobowych w dziale HR/Kadry z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych

1 218 pln.
Warsztaty mają za zadanie w sposób kompleksowy i praktyczny wprowadzić Uczestników w tematykę ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych zadań jakie spoczywają na Inspektorze Ochrony Danych według nowych standardów prawnych – polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych. Rozporządzenie unijne RODO (GDPR) zastąpiło dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Warsztaty w sposób całościowy przygotowują do pełnienia funkcji IOD w zgodzie ze standardami, wytycznymi i tendencjami obowiązującymi w roku 2020. Osoby zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych w miejscu pracy, dyrektorzy personalni, kierownicy kadr, pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni m.in. za procesy rekrutacji, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, funkcjonowanie ZFŚS, benefity, monitoring pracowniczy i inne. Celem szkolenia jest przekazanie konkretnych praktycznych rozwiązań, czemu służy duża ilość przykładów i warsztatowy charakter szkolenia.
4 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 4
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski

Kurs faktura i korekta faktury VAT

787 pln.
(m.in. nowelizacja w zakresie faktur korygujących), c) przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur... Kurs przedstawia następujące pytania: pojęcie zapłaty, czynności krajowe, czynności nieodpłatne, wymiana barterowa, dotacje opodatkowane podatkiem VAT, opakowania zwrotne, podstawa opodatkowania a koszty dodatkowe transakcji, podstawa opodatkowania w przypadku transakcji rozliczanych z odwrotnym obciążeniem, sposoby przenoszenia kosztów i sposób ich dokumentowania.
6 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 6
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski

Kurs należyta staranność w podatku VAT – czyli jak bezpiecznie rozliczyć podatek od towarów i usług

788 pln.
, f) transakcje poza unijne towarowe (statusy kontrahentów spoza UE, procedury celne), g) transakcje... Szczególna dbałość o bezpieczeństwo podatkowe to dziś zadanie priorytetowe dla większości podatników. Przedsiębiorcy starają się eliminować i ograniczyć ryzyko gospodarcze w zawieranych transakcjach. Każda bowiem nieprawidłowość w rozliczeniu podatku VAT może skutkować nie tylko zaległością podatkową ale też wieloma sankcjami oraz konsekwencjami prawnymi dla osób odpowiedzialnych za problematykę podatkową.
5 godziny
1 miesiąc
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 5
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski

Kurs Specjalista ds. ochrony przeciwpowodziowej

467 pln.
Kurs koncentruje się na różnych aspektach związanych z ochroną przed powodzią. Program kursu obejmuje polskie i unijne aspekty prawne dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, zadania organów administracji w tym zakresie, ocenę ryzyka powodziowego, tworzenie map zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz ich znaczenie dla zagospodarowania przestrzennego. Kurs omawia również plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz działania mające na celu ochronę osób i mienia przed powodzią, włącznie z zakazami i ograniczeniami związanymi z przeciwdziałaniem temu zagrożeniu.
35 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 35
Rodzaj szkolenia online, offline
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski

Kurs obrót międzynarodowy i ceny transferowe z uwzględnieniem Ordynacji podatkowej. Przygotowanie do kontroli US i UCS

2 250 pln.
Co o tym mówią przepisy unijne ?... Obszar realizowany w trakcie kursu, będzie również interesujący dla osób, które w swojej pracy mają ryzyko uczestnictwa w przebiegu czynności sprawdzających, czy też kontrolni podatkowej.
36 godziny
1 miesiąc
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 6
Godziny 36
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia online, offline
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski

Kurs weekend z podatkiem VAT

890 pln.
c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006, d) akty prawne nowelizujące podatek VAT.... Kurs skierowany jest do osób zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności. Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Jest dedykowane dla osób, które chcą kompleksowo zapoznać się z podatkiem VAT, lecz nie znajdują na to czasu pośród codziennych obowiązków służbowych. W ciągu dwóch dni omówimy szeroką gamę zagadnień, poczynając od tych o charakterze podstawowym, a kończąc na problematyce szczegółowej oraz specjalistycznej. Szkolenie dotyczy transakcji krajowych, jak również zagranicznych w postaci eksportu towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów, transakcji łańcuchowych, uproszczonych, jak również usług o charakterze transgranicznym. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych. Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało również ostatnie nowelizacje w przepisach oraz projektowane zmiany.
16 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 16
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski

Kurs: Zarządzanie funduszami UE

599 pln.
Fundusze unijne (25/h) 6. Dotacje jako element polityki spójności (15/h) 7. ... Kurs: Zarządzanie funduszami UE dostarcza kompleksowych informacji na temat wykorzystania funduszy europejskich w Polsce. Na tym kursie poznasz główne programy i możliwości finansowania dostępne w ramach funduszy UE. Dowiesz się o procesie składania wniosków, wymaganiach kwalifikacyjnych i wymaganiach kwalifikacyjnych dla programów. Dzięki temu kursowi będziesz w stanie skutecznie planować i realizować projekty, otrzymując niezbędne środki finansowe z Unii Europejskiej.
270 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 270
Miesiące 3
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski

Kurs: Specjalista ds. dotacji UE

599 pln.
Dotacje unijne (15/h) 2. Przeznaczenie dotacji unijnych (15/h) 3. ... To szkolenie z zakresu pozyskiwania środkw finansowych z Unii Europejskiej. Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat programów i funduszy unijnych oraz dowiedzą się, jakie warunkiw finansowych z funduszy europejskich. Tematyka szkolenia dotyczy przede wszystkim polityki spójności UE, inwestycji w regiony oraz możliwości finansowania projektów z różnych programów operacyjnych.
270 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 270
Miesiące 3
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski

Kurs: Specjalista ds. kredytów cz. 1 i 2

599 pln.
Fundusze unijne (15/h) 10. e-Bankowość i cyberbezpieczeństwo (20/h) 11. ... W tym kursie poznasz podstawowe zasady udzielania pożyczek, rodzaje pożyczek i ich charakterystykę, a także proces ubiegania się o pożyczkę i jej spłaty.
270 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 270
Miesiące 3
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski

Kurs: Pozyskiwanie funduszy z UE

249 pln.
Fundusze unijne - rodzaje i podział (15/h) 2. ... Kurs to kompleksowe szkolenie, które składa się z 18 modułów. Każdy z modułów skupia się na inn aspekcie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, zapewniając uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego pozyskiwania dotacji unijnych. W ramach kursu uczestnicy zdobędą wiedzę na tem rodzajów i podziału funduszy unijnych oraz dotacji jako elementu polityki spójności. Kolejne moduły kursu poświęcone są pozyskiwaniu funduszy z UE, przeznaczeniuacji unijnych oraz programom operacyjnym. Uczestnicy kursu będą mieli również okazję poznać pojęcie i znaczenie NUTS oraz Europejski Fundusz Rozwojunego.
270 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 270
Miesiące 3
Rodzaj szkolenia online
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski

Kurs Doradca podatkowy

467 pln.
Kurs jest skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu prawa podatkowego. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu doradcy podatkowego poprzez zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami prawnymi i praktycznymi dotyczącymi podatków oraz zapewnienie solidnego zrozumienia przepisów podatkowych. Uczestnicy zostaną wprowadzeni do prawa podatkowego i zapoznani z podstawowymi zagadnieniami. Omówione będą podstawy prawa cywilnego i handlowego w kontekście prawa podatkowego, a także międzynarodowe i unijne przepisy dotyczące podatków. Ponadto, omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniami zdrowotnymi. Będą mieli również okazję poznać strukturę organów podatkowych oraz zagadnienia związane z kontrolą podatkową.
Średniozaawansowany
40 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 40
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs akademia VAT – po nowelizacji ustawy

2 448 pln.
Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym: a) źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia unijne... Celem 4-dniowego kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania podatku VAT. Kurs składa się z bloków tematycznych tworzonych w odniesieniu do systematyki ustawy o VAT. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu informacje o obowiązku podatkowym, wskazane będą wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT. Istotne jest również to, że kurs prowadzony jest przez praktyków, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni, problemów etc.
22 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 4
Godziny 22
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski