Kurs szkolenie przeciwpożarowe

49 pln.
Cel kursa: zaznajomienie uczestników szkolenia z zagadnieniami dotyczącymi: organizacji ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie jest obowiązkowe dla każdego nowozatrudnienego pracownika, jak również pracodawcy. Szkolenie ppoż. może być elementem wstępnego i okresowego szkolenia BHP pracowników i pracodawców.
Podstawowe
offline
Toruń
Warszawa
Łódź
Gliwice
Bydgoszcz
Katowice
Kraków
Kielce
Wrocław
Rzeszów
Poznań
Częstochowa
Szczecin
Gdańsk
Białystok
Lublin
Opole
Bielsko-biała
Olsztyn
Ciechanów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Toruń, Warszawa, Łódź, Gliwice, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Kielce, Wrocław, Rzeszów, Poznań, Częstochowa, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Lublin, Opole, Bielsko-biała, Olsztyn, Ciechanów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

69 pln.
Celem szkolenia jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach oraz nabycie następujących umiejętności: postępowania w miejscu zdarzenia; rozpoznania stanów zagrożenia życia; prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; udzielanie pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, złamaniach, zwichnięciach, zatruciach, porażeniach prądem elektrycznym; postępowania w czasie wypadków komunikacyjnych; wykorzystania apteczki i jej wyposażenia.
Podstawowe
offline
Toruń
Warszawa
Łódź
Gliwice
Bydgoszcz
Katowice
Kraków
Kielce
Wrocław
Rzeszów
Poznań
Częstochowa
Szczecin
Gdańsk
Białystok
Lublin
Opole
Bielsko-biała
Olsztyn
Ciechanów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Toruń, Warszawa, Łódź, Gliwice, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Kielce, Wrocław, Rzeszów, Poznań, Częstochowa, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Lublin, Opole, Bielsko-biała, Olsztyn, Ciechanów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Kreatywne rozwiązywanie problemów w zespole - Plan Szkolenia

1 790 pln.
Kurs został zaprojektowany jako interaktywne szkolenie, w którym aktywny udział uczestników stanowi ponad 80% czasu. Każda lekcja ma ustrukturyzowane podejście, wykorzystujące metodologię opartą na cyklu Kolba, która obejmuje ćwiczenia rozwijające świadomość, mini-wykłady na temat technik i umiejętności, a także praktyczne zastosowanie otrzymanych informacji. Kurs ma na celu rozwijanie kreatywnego myślenia i umiejętności efektywnej pracy w zespole. Uczestnicy dowiedzą się, jak przezwyciężyć blokady kreatywności, odkryć swój ukryty potencjał twórczy i pokonać ograniczające przekonania. Dowiedzą się o różnych rodzajach barier i blokad, które mogą utrudniać kreatywne myślenie i nauczą się je pokonywać. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak efektywniej pracować w zespole poprzez zrozumienie zasad budowania zespołu i dynamiki pracy zespołowej. Kurs koncentruje się na kreatywnej komunikacji, gdzie uczestnicy będą mogli poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i nauczyć się skutecznych technik spotkań i burzy mózgów.
Podstawowe
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 14
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Szczecin
Transmisja Transmisja na żywo
Szkolenie praktyczne 80%
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski, English

Kurs AgilePM® Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem - Plan Szkolenia

1 990 pln.
Kurs ten stanowi wprowadzenie do metodyki zarządzania projektami Agile Project Management w wersji 2.0 opracowanej we współpracy z APMG-International i DSDM® Consortium. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych wdrożeniem zwinnego podejścia do zarządzania projektami w organizacji, dla uczestników projektów i kierowników projektów, którzy planują lub już wdrażają podejście Agile. Kurs składa się z podstaw teoretycznych, kursów mistrzowskich i praktycznych przykładów, które pomagają opanować kluczowe zasady zarządzania Agile. Uczestnicy przygotowują się do międzynarodowej certyfikacji poprzez egzamin testowy, który prowadzi do uzyskania certyfikatu AgilePM® Foundation. Kurs obejmuje wprowadzenie do zarządzania projektami, podstawowe koncepcje podejścia zwinnego, filozofię projektu, zasady i zmienne, kluczowe czynniki sukcesu, proces rozwoju projektu, organizację zespołu, skuteczne praktyki ustalania priorytetów i alokacji czasu, planowanie i kontrolę projektu w cyklu życia oraz przygotowanie do egzaminu.
Podstawowe
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 14
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Szczecin
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski, English

Kurs Market Forecasting

1 790 pln.
Ten kurs prowadzi delegatów przez szereg metodologii, ram i algorytmów, które są przydatne przy wyborze sposobu przewidywania przyszłości na podstawie danych historycznych. Wykorzystuje standardowe narzędzia, takie jak Microsoft Excel lub niektóre programy Open Source (w szczególności projekt R). Zasady omówione w tym kursie można wdrożyć za pomocą dowolnego oprogramowania (np. SAS, SPSS, Statistica, MINITAB ...).
14 godziny
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 14
Rodzaj szkolenia
Miasto Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Szczecin
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Język Polski, English

Kurs Veeam Backup and Replication

2 480 pln.
Veeam Backup and Replication to aplikacja do tworzenia kopii zapasowych dla maszyn wirtualnych, serwerów i stacji roboczych. Veeam Kopia zapasowa i przywracanie zapewnia funkcje przywracania i replikacji. To szkolenie prowadzone przez instruktora, szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalne) jest skierowane do administratorów, którzy chcą używać Veeam kopii zapasowych i replikacji do tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikowania danych.
Średniozaawansowany
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 14
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Szczecin
Transmisja Transmisja na żywo
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs Automated Monitoring with Zabbix - Plan Szkolenia

1 790 pln.
Kurs jest praktycznym szkoleniem, które zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności w zakresie instalowania, planowania i konfigurowania systemu monitorowania Zabbix. Uczestnicy poznają architekturę Zabbix, instalują serwer, interfejs sieciowy i agentów oraz konfigurują początkową konfigurację. Kurs obejmuje wszystkie aspekty monitorowania, w tym gromadzenie i wizualizację danych, wykrywanie problemów za pomocą wyzwalaczy i alertów, administrację i zarządzanie uprawnieniami. Po ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie zautomatyzowanego monitorowania, wykrywania i rozwiązywania problemów oraz będą w stanie efektywnie wykorzystywać system Zabbix do zapewnienia stabilności i wydajności swoich infrastruktur i aplikacji.
Średniozaawansowany
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 14
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Szczecin
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs MariaDB Database Administration

1 790 pln.
Kurs wyjaśnia, jak działa MariaDB Database, jakie narzędzia są dostępne, jak możemy z nich korzystać, jak możemy zabezpieczyć MariaDB Database Server i skonfigurować go. Podczas szkolenia dowiesz się, jak zarządzać kontami użytkowników i jak działa system uprawnień dostępu MariaDB. Dowiesz się również, jak utrzymywać bazę danych, tworzyć kopie zapasowe i odzyskiwać bazy danych oraz wykonywać odzyskiwanie po awarii.
Średniozaawansowany
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 14
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Szczecin
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs Subversion for Users

1 910 pln.
Kurs wyjaśnia pojęcia scalania, konfliktów, gałęzi, wersji i plików diff. Uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z narzędzi wiersza poleceń, a także GUI, takich jak Tortoise. Wymagania: Understanding of file system concepts such as files, directories and access controls.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
7 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 7
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Szczecin
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski, English

Kurs AgilePM® Practitioner (Agile Project Management Practitioner - szkolenie akredytowane z egzaminem) - Plan Szkolenia

2 480 pln.
Opracowany wspólnie z APMG-International i DSDM® Consortium, kurs zapewnia uczestnikom praktyczną wiedzę, techniki i narzędzia potrzebne do pomyślnego wdrożenia podejścia Agile w projektach. Kurs skierowany jest do odbiorców zainteresowanych wdrożeniem metodyk zwinnych w organizacji, uczestników projektów i menedżerów, którzy planują lub już wdrażają podejścia Agile. Poprzez dogłębną analizę ról, organizacji zespołu, cyklu życia projektu, efektywnego wykorzystania produktów projektu, szacunków, zarządzania jakością i ryzykiem oraz wielu innych aspektów, uczestnicy zdobędą kompleksowe zrozumienie integracji podejścia Agile w swoich projektach. Kurs ten przyczynia się do rozwoju praktyków skoncentrowanych na zaawansowanych praktykach zarządzania projektami z dogłębną znajomością metodologii Agile Project Management w wersji 2.0. Po ukończeniu kursu i pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat AgilePM® Practitioner, który potwierdza ich wiedzę i kompetencje w zakresie zwinnego zarządzania projektami.
Średniozaawansowany
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 14
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Szczecin
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs Angular 12 - Plan Szkolenia

3 880 pln.
Szkolenie to pomoże pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji Angular 12. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć luźno powiązane komponenty internetowe, które można łatwo zintegrować z dowolną aplikacją internetową lub stroną HTML. Kurs obejmuje również organizację projektu zgodnie z najlepszymi praktykami, a także techniki testowania, debugowania i optymalizacji. Format nauki obejmuje interaktywne wykłady, dyskusje oraz wiele ćwiczeń i zadań praktycznych, które pozwalają uczestnikom pogłębić swoje umiejętności praktyczne. Po każdym etapie teorii następuje praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym. Kurs przeznaczony jest dla deweloperów i programistów, którzy posiadają podstawową wiedzę na temat HTML, CSS i JavaScript i chcą poznać najnowsze funkcje Angular 12, aby budować aplikacje internetowe w efektywny sposób.
Średniozaawansowany
28 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 4
Godziny 28
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Szczecin
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs na uprawnienia energetyczne G2

99 pln.
Szkolenia energetyczne G2 mają na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
6 godziny
1 miesiąc
offline
Toruń
Warszawa
Łódź
Gliwice
Bydgoszcz
Katowice
Kraków
Kielce
Wrocław
Rzeszów
Poznań
Częstochowa
Szczecin
Gdańsk
Białystok
Lublin
Opole
Bielsko-biała
Olsztyn
Ciechanów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 6
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Toruń, Warszawa, Łódź, Gliwice, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Kielce, Wrocław, Rzeszów, Poznań, Częstochowa, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Lublin, Opole, Bielsko-biała, Olsztyn, Ciechanów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs szkolenia na uprawnienia gazowe G3

99 pln.
Szkolenia gazowe mają ma na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
6 godziny
1 miesiąc
offline
Toruń
Warszawa
Łódź
Gliwice
Bydgoszcz
Katowice
Kraków
Kielce
Wrocław
Rzeszów
Poznań
Częstochowa
Szczecin
Gdańsk
Białystok
Lublin
Opole
Bielsko-biała
Olsztyn
Ciechanów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 6
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Toruń, Warszawa, Łódź, Gliwice, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Kielce, Wrocław, Rzeszów, Poznań, Częstochowa, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Lublin, Opole, Bielsko-biała, Olsztyn, Ciechanów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kursy elektryczne G1

99 pln.
Szkolenie ma na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
6 godziny
1 miesiąc
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 6
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Toruń, Warszawa, Łódź, Gliwice, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Kielce, Wrocław, Rzeszów, Poznań, Częstochowa, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Lublin, Opole, Bielsko-biała, Olsztyn, Ciechanów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs konserwacji podestów (zwyżek, podnośników)

399 pln.
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskanie uprawnień w zakresie konserwacji podestów.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
offline
Toruń
Warszawa
Łódź
Gliwice
Bydgoszcz
Katowice
Kraków
Kielce
Wrocław
Rzeszów
Poznań
Częstochowa
Szczecin
Gdańsk
Białystok
Lublin
Opole
Bielsko-biała
Olsztyn
Ciechanów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Toruń, Warszawa, Łódź, Gliwice, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Kielce, Wrocław, Rzeszów, Poznań, Częstochowa, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Lublin, Opole, Bielsko-biała, Olsztyn, Ciechanów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski