Kursy Wroclaw

15 znalezione kursy

Kurs Node.JS Development

1 680 pln.
W trakcie kursu uczestnicy zbudują prawdziwą aplikację webową z REST API, która przechowuje dane w sesji, plikach i bazie MongoDb (zapewniony będzie frontowy UI). Kurs obejmuje rozwiązywanie zadań krok po kroku, jak również dodatkowe zadania w celu zdobycia doświadczenia praktycznego. Kurs jest przeznaczony dla web developerów (React/Angular/Vue) oraz backend developerów. Wymagana jest podstawowa znajomość JavaScript
Średniozaawansowany, Profesjonalny
12 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 12
Rodzaj szkolenia online
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Programowanie TypeScript

1 540 pln.
TypeScript został wybrany jako główny język na potrzeby frameworka Angular, a obecnie jest szeroko stosowany w rozwoju Reacta oraz w budowaniu wszelkich aplikacji frontendowych na szczeblu przedsiębiorstwa. Daje możliwość korzystania ze składni, która jest bliższa językom takim jak Java czy C# i pozwala na pisanie bardziej dokładnego, praktycznego i łatwiejszego w obsłudze kodu.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
12 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 12
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Testowanie aplikacji internetowych

1 540 pln.
Ten kurs szkoleniowy jest poświęcony właściwościom testowania aplikacji internetowych. Kurs obejmuje główne pojęcia i charakterystyki aplikacji internetowych, rozważana architektura i technologie, wykorzystywane przy ich opracowaniu, a także problemy, które powstają przy różnych rodzajach testowania. Oprócz tego, przeprowadza się przegląd narzędzi i metod testowania aplikacji internetowych z praktycznymi ćwiczeniami.
Profesjonalny
16 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 16
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język Polski

Kurs:Podstawy programowania w języku Python

2 288 pln.
W trakcie kursu uczestnicy poznają zarówno podstawy pisania i prowadzenia skryptów Python, jak i głębsze aspekty jezyka: operacje na plikach, wyrażenia regularne, obsługa wyjątków, programowanie systemowe i sieciowe oraz zastosowanie popularnych modułów dodatkowych. Wszystkie pojęcia wyjaśniane są przy użyciu przykładów z życia i ćwiczeń, dzięki czemu uczestnicy kształcą swoje umiejętności w programowaniu Python.
Średniozaawansowany
20 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 20
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs Angular Development

3 520 pln.
Uczestnicy uczą się pracy z TypeScript, typowym nadzbiorem EcmaScript 2018. Szkolenie obejmuje również wszystkie technologie Angular 9, co pozwala na tworzenie dużych i złożonych aplikacji internetowych o rozmiarze korporacyjnym. Ponadto uczestnicy zapoznają się z bazą danych mongoDb i serwerem NodeJS, aby utworzyć kompletną aplikację. Szkolenie obejmuje wszystkie istotne obszary Angular 9: komponenty, dyrektywy, usługi, pipes, formularze, routing, a także bibliotekę RxJS i jej użycie z Angularem. Każdemu głównemu tematowi towarzyszy seria ćwiczeń i sesji praktycznych.
Podstawowe, Średniozaawansowany
30 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 30
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs Przygotowanie do poziomu podstawowego ISTQB

3 120 pln.
Nasz kurs przygotowawczy do poziomu podstawowego ISTQB przysposabia uczestników do przeprowadzenia testów oprogramowania w oparciu o najlepsze praktyki w tej dziedzinie. Ponadto przez 4 dni szkolenia zdobywają niezbędną wiedzę, aby przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie podstawowym z ISTQB. Kwalifikacja ISTQB na poziomie podstawowym skierowana jest do specjalistów IT, którzy muszą wykazać się praktyczną znajomością podstawowych pojęć testowania oprogramowania. Dotyczy to osób pełniących takie role, jak projektanci testów, analitycy testów, inżynierowie testów, konsultanci testów, kierownicy testów, testerzy user acceptance i specjaliści IT.
Profesjonalny
32 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 32
Rodzaj szkolenia online
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język English

Kurs:Wprowadzenie do programowania z JavaScript

3 360 pln.
Ten kurs jest przeznaczony dla tych, którzy chcą rozpocząć naukę programowania w JavaScript. Zaczyna się od wprowadzającego HTML i CSS jako podstawy do tworzenia stron internetowych. Następnie skupia się na głównych pojęciach związanych z programowaniem w JavaScript: zmienne, operatory, instrukcje, obiekty i tablice, wyjątki, funkcje, zdarzenia i detektory, praca z serwerem itp. Podano wiele przykładów dla wszystkich nauczanych pojęć wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami. Kurs koncentruje się na programowaniu interaktywnym, ucząc Cię tworzenia prostych i zabawnych programów JavaScript.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
30 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 30
Rodzaj szkolenia online
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język English

Kurs:Programowanie obiektowe w języku Python

2 288 pln.
Rozważane są głębsze aspekty języka programowania Python. Python jest nadzwyczajnie potężnym językiem programowania, który wykorzystuje się w urozmaiconych zakresach zastosowania, w tym telekomunikacjach. Python często porównują do Tcl, Perl, Ruby, Scheme lub Java.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
20 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 20
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs React Development

2 420 pln.
React.js to popularna biblioteka JavaScript, która umożliwia szybkie tworzenie aplikacji w deklaratywnym stylu przy użyciu komponentów React. W tym szkoleniu nauczysz się, jak przygotować środowisko do korzystania z React.js i jakie metody są stosowane do pisania kodu. Dowiesz się, jak pracować z FLUX, bardzo popularnym i skutecznym wzorcem do budowania architektury aplikacji, i wykorzystaj jego implementację - Redux.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
30 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 30
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs JavaScript development

3 840 pln.
W tym szkoleniu przyjrzymy się JavaScript (EcmaScript 2015+), wykorzystaniu JavaScript do pracy w przeglądarkach (zdarzenia UI, manipulacja HTML z DOM CSS), modułom JavaScript (NPM, Webpack), pracy z serwerem (protokół HTTP, REST, AJAX, Axios, WebSocket). Jest to również pierwszy krok w kierunku nauki frameworków internetowych Angular i React.
Profesjonalny
40 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 40
Rodzaj szkolenia online
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język English

Kurs Angular Development. Poziom zaawansowany.

3 840 pln.
To szkolenie jest przeznaczone dla programistów, którzy mają już doświadczenie w korzystaniu z Angulara. Koncentruje się na zaawansowanych tematach, które pozwolą ci zwiększyć efektywność rozwoju i poprawić jakość twojego kodu, czyniąc go bardziej efektywnym i rozszerzalnym.
Profesjonalny
30 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 30
Rodzaj szkolenia online
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język English

Kurs:Budowanie Real Project w Pythonie. Zaawansowany poziom

3 080 pln.
Podczas kursu przejdziemy przez niektóre z kluczowych obszarów, takich jak: interakcje w systemie plików, programowanie obiektowe, kryptografia, programowanie asynchroniczne, tworzenie oprogramowania back-end, interakcje z bazami danych, wielowątkowość i instalacja pakietów.
Profesjonalny
30 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 30
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język Polski

Kurs React Advanced

3 080 pln.
Nasze szkolenie obejmuje zaawansowane tematy, takie jak GraphQL i Apollo Client, React Portal i React Context, a także pracę z efektami ubocznymi w Redux z wykorzystaniem redux-saga i redux-observable. Omówimy również testowanie haków i komponentów Redux, React, pracy z formularzami za pośrednictwem Formika i React-hook-form. Uczestnicy będą również mieli okazję dowiedzieć się o podejściach do CI / CD i kontenerach, korzystaniu z Lerna i Rush w dużych projektach, renderowaniu po stronie serwera, zaawansowanych tematach korzystania z zaczepów, dzieleniu kodu i ładowaniu z opóźnieniem.
Profesjonalny
36 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 36
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język Polski

Kurs:Podstawy języka Python

3 300 pln.
Python jest niezwykle potężnym i dynamicznym językiem programowania, który wykorzystuje się w różnorodnych aplikacjach i domenach, od finansowych po telekomunikacyjne. Niniejsze kompleksowe szkolenie pomaga uczestnikom zrozumieć język Python zarówno od podstaw, aż po bardziej zaawansowane funcje.
Profesjonalny
40 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 40
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język Polski

Kurs Zaawansowany JavaScript

3 520 pln.
Szkolenie ma na celu pomoc w zrozumieniu skomplikowanych funkcji, konstrukcji składni i wewnętrznych mechanizmów języka JavaScript. Będzie przydatne dla programistów, którzy mają już doświadczenie w JavaScript, ale chcą uwolnić pełny potencjał języka i zacząć korzystać z różnych mniej znanych, ale mimo to bardzo ciekawych i pomocnych możliwości.
Profesjonalny
36 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 36
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Bucharest, Kraków, Wroclaw
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język Polski