Kursy 1c

5 znalezione kursy

Kurs C++ for Modeling Quantitative Finance - Plan Szkolenia

6 950 pln.
Jest to intensywny program dogłębnego studiowania języka programowania C++ z naciskiem na jego zastosowanie do modelowania metod ilościowych w finansach. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę i praktyczne doświadczenie w C++ w zakresie analizy ilościowej i modelowania finansowego. Kurs składa się z sześciu modułów, które obejmują różne aspekty języka C++, od podstawowych pojęć i przeciążania po dziedziczenie, zarządzanie pamięcią, szablony i modele finansowe. Uczestnicy poznają zasady modelowania ilościowych technik finansowych, takich jak opcje na obligacje, modele rynkowe, symulacje Monte Carlo i wiele innych. Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie z C++ i będą mogli efektywnie wykorzystywać go do modelowania rynków finansowych i analizy ryzyka.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
49 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 49
Rodzaj szkolenia online, offline
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski, English

C# programming Tutorial Visual Studio

Dostępne w systemie ratalnym
to the form C# Tutorial 38: MP3 Media Player in C# C# Tutorial 39: Insert image in the database Part 1 ... C# Tutorial for beginners - Learn C Sharp Programming in simple and easy steps starting from Environment setup, Basic Syntax, Data Types, Type Conversion, Variables, Constants, Operators, Decision Making, Loops, Methods, Arrays
Podstawowe
24 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 109
Godziny 24
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język English

Kurs UML for the IT Business Analyst

2 980 pln.
iii: Identify System Use Cases (System Use-Case Diagram) Case Study E3: System Use-Case Diagrams Step 1c... Jedną z najszybciej rozwijających się ról w branży IT jest analityk IT Business. [Analitycy znajdują się w prawie wszystkich organizacjach i są ważnymi członkami każdego zespołu IT, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Ten kurs zapewnia jasny, krok po kroku przewodnik po tym, jak analityk Business może pełnić swoją rolę przy użyciu najnowocześniejszej technologii obiektowej.
Średniozaawansowany
21 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 3
Godziny 21
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Gliwice, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Szczecin, Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Katowice
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs OSS ( Operation Support System ) for Telecom

3 870 pln.
If exceeded, costs are 1c per SMS or voice minute or MB > TV – 50 basic channels s and 4 sports channels... W tym bieżącym kursie, który składa się z 4 dni, pierwsze 3 dni są poświęcone intensywnie rozwijać tło w starszych OSS / BSS, podczas gdy ostatnie 5 modułów jest poświęconych wyjaśnieniu pojawiające się aplikacje analityczne Big Data w warstwie OSS/BSS. Po ukończeniu kursu słuchacze będą posiadali niezbędne umiejętności i wiedzę do efektywnej pracy z systemami wspomagającymi działanie w obszarze telekomunikacji oraz będą potrafili dołączyć do zespołów zapewniających jakość i niezawodność działania sieci i usług telekomunikacyjnych.
Podstawowe
21 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Zajęcia 3
Godziny 21
Częstotliwość 3 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Wrocław, Warszawa
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski, English

Kurs ADR dla kierowców

800 pln.
wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1,... Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie ADR. Jest to wymóg w ramach umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Kursy ADR zakończone są egzaminem państwowym. Szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas w wymiarze, co najmniej 18 godzin lekcyjnych. Po ukończonym kursie i zaliczeniu egzaminu państwowego uczestnik szkolenia w terminie 14 dni otrzymuje zaświadczenie ADR. Dokument dostarczany jest drogą pocztową na wskazany adres. Celem kursu ADR dla kierowców jest wszechstronne i kompleksowe przygotowanie do pracy związanej z transportem materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i zagranicą, co zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkich podejmowanych przez kierowców działań oraz profesjonalizm postępowania w zgodzie z obowiązującym prawem.
Średniozaawansowany
18 godziny
offline
Warszawa
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 3
Godziny 18
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Warszawa
Projekt dyplomowy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski