Kursy postgresql

121 курсов найдено

Kurs PostgreSQL Podstawowy

Podstawowy
14 часов
Online, Offline
Warszawa , Wrocław , Gdańsk , Szczecin , Katowice , Kielce
Sprawdź merytoryczny program szkolenia. pojęcia związane bazami danych SQL na przykładzie PostgreSQL,... Szkolenie jest dla osób, które: pracują m.in. jako analitycy, testerzy, konsultanci; chcą poznać działanie języka; chcą obsługiwać złożone bazy danych; chcą zarządzać obiektowo-relacyjną bazą danych, tworzyć własne typy danych; wykorzystują bazy danych do tworzenia raportów, zestawień, analiz.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 14
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Katowice, Kielce
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Edytować kod SQL
 • tworzyć kwerendy
 • pisać zapytania
 • budować obiekty
 • modyfikować i zarządzać danymi przy użyciu języka SQL.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs PostgreSQL dla analityków

Podstawowy
16 часов
Online
Szkolenie PostgreSQL dla analityków przeznaczone jest dla osób chcących pracować z wykorzystaniem najpopularniejszego języka do pracy z danymi jakim jest SQL.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 7
godziny 16
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Bazy danych jest to zbiór danych, zapisany w sposób spełniający określone reguły.
 • SQL to strukturalny język zapytań. Służy do wybierania lub modyfikowania danych w tabelach. Dzięki niemu można tworzyć kwerendy mając większy wpływ na ich działanie niż w przypadku tworzenia kwerend za pomocą systemu QBE (Query By Example).
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs PostgreSQL dla administratorów

Podstawowy
24 часов
Online
Szkolenie PostgreSQL dla administratorów przeznaczone jest dla osób chcących nabyć wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz umiejętność praktycznego konfigurowania reguł zarządzania dostępem w PostgreSQL. Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności monitorowania stanu serwera i baz danych oraz zarządzanie serwerem PostgreSQL. Ponadto ważna korzyścią uzyskaną na szkolenie będzie umiejętność tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania bazy po awarii.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 8
godziny 24
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Na szkoleniu poznasz niezbędne aspekty konfiguracji i utrzymania serwera PostgreSQL. Dowiesz się w jaki sposób wdrażać oprogramowanie, konfigurować mechanizmy bezpieczeństwa, sporządzać kopie zapasowe odtwarzać bazy danych po awarii i wiele innych.
 • Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych po awarii to najczęstsze zadania administratora baz danych. Na szkoleniu trener wprowadzi Cię w te zagadnienia oraz przedstawi najlepsze praktyki w pracy z kopiami bezpieczeństwa oraz przywracaniem danych po awarii.
Przeczytaj więcej o programie kursu

PostgreSQL Tutorial for Beginners

Podstawowy
5 часов
Online
Welcome to PostgreSQL Tutorial for Beginners Course. In this Course provides Introduction to PostgreSQL. The PostgreSQL installers created by EnterpriseDB are designed to make it quick and simple to install PostgreSQL on your computer. Become an Expert in PostgreSQL by learning SQL Queries with PostgreSQL and PgAdmin 4.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 25
godziny 5
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Installing PostgreSQL on Mac OS Installing PostgreSQL on Ubuntu Linux How to Install PostgreSQL &
 • pgAdmin on Windows 10 Create a Database in PostgreSQL (PostgreSQL Create Database) PostgreSQL CREATE TABLE PostgreSQL - INSERT Query PostgreSQL SELECT Query PostgreSQL SELECT DISTINCT PostgreSQL - WHERE Clause PostgreSQL - AND condition PostgreSQL - OR condition PostgreSQL ORDER BY PostgreSQL - LIMIT Clause PostgreSQL UPDATE PostgreSQL DELETE PostgreSQL DROP TABLE
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs PostgreSQL – strojenie wydajnościowe

Podstawowy
24 часов
Online
Kurs tematycznie odnoszący się do strojenia wydajności baz danych PostgreSQL.... W ramach szkolenia uczestnicy poznają techniki badania wydajności operacji wykonywanych na bazie danych oraz samego serwera. Omawiane są kwestie zapewniania wysokiej efektywności zapytań i modyfikacji zawartości bazy poprzez wykorzystanie indeksowania oraz optymalizacji poleceń.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
godziny 24
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Po ukończeniu kursu uczestnik powinien rozumieć problemy wydajnościowe pojawiające się na serwerze PostgreSQL.
 • Sterować parametrami serwera w celu zwiększenia wydajności.
 • Powinien znać i umieć zastosować w praktyce metody zwiększające efektywność operacji, w tym techniki indeksowania,
 • Uczestnik potrafił będzie badać plan wykonania zapytań i wyciągać wnioski umożliwiające jak najefektywniejsze wykorzystanie możliwości serwera.
 • Potrafić implementować partycjonowania.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs PostgreSQL

Podstawowy
16 часов
Online
Weź udział w szkoleniu PostgreSQL, dzięki któremu zrozumiesz rolę języka SQL w interakcji użytkownika... Szkolenie PostrgreSQL – kurs podstawowy to kurs dzieki któremu zrozumiesz rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych, przede wszystkim w wydobywaniu z bazy pożądanych informacji.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 16
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Połączyć się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,
 • Wykonywać proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
 • Wykorzystywać funkcje jednowierszowe do przekształcania i konwersji danych oraz funkcje grupowe do agregowania całych zbiorów, jak również grup rekordów,
 • Formułować złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,
 • Wykorzystywać aliasy dla kolumn i tabel,
 • Wykorzystywać podzapytania w celu realizacji złożonych kwerend
 • Manipulować danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
 • W manipulowaniu danymi wykorzystywać podzapytania,
 • Stosować transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL

Podstawowy
Online
Kompleksowe, holistyczne szkolenie z zakresu administracji i tuningu baz danych PostgreSQL. Przeznaczone dla osób, do których zadań będzie należeć administracja, zabezpieczenie i optymalizacja baz danych PostgreSQL.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 5
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Tuning poznajemy zarówno od strony programistycznej jak i administracyjnej w różnych kontekstach. Optymalizujemy nie tylko zapytania SELECT, ale również przyspieszamy operacje modyfikacji danych czy operacje DDL. Szkolenie obejmujące zagadnienia od podstawowych po zaawansowane. W czasie szkolenia uczestnicy wykonują wiele praktycznych warsztatów które utrwalają wiedzę i pozwalają się spotkać z niuansami które '
 • wychodzą'
 • dopiero w praktycznym wykorzystaniu omawianych zagadnień.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs PostgreSQL – implementacja baz danych

Podstawowy
16 часов
Online
bazy i bezpieczeństwem danych, Tworzyć i edytować funkcje w PL/pgSQL, celem rozszerzenia możliwości PostgreSQL... Szkolenie PostrgreSQL – kurs podstawowy to kurs dzieki któremu zrozumiesz rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych, przede wszystkim w wydobywaniu z bazy pożądanych informacji.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 16
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Przygotować schemat struktury bazy danych przypisując właściwe role poszczególnym jej elementom,
 • Tworzyć i edytować tabele, widoki,
 • Tworzyć i zarządzać ograniczeniami integralnościowymi w celu zapewnienia prawidłowości organizacji danych i poprawności przetwarzanych informacji,
 • Prawidłowo stosować indeksy w celu zwiększenia efektywności operacji w bazie danych,
 • Stosować schematy i role w celu zarządzania organizacją bazy i bezpieczeństwem danych,
 • Tworzyć i edytować funkcje w PL/pgSQL, celem rozszerzenia możliwości PostgreSQL w zakresie przetwarzania danych,
 • Wykorzystać wyzwalacze w zakresie automatyzacji wykonywania określonych zadań.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs PostgreSQL – administracja bazą danych

Podstawowy
24 часов
Online
Profil uczestników Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych PostgreSQL.... W ramach szkolenia 'PostrgreSQL – administracja bazą danych' uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz umiejętność praktycznego konfigurowania reguł zarządzania dostępem. Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności monitorowania stanu serwera i baz danych. Ponadto ważna korzyścią uzyskaną na szkolenie będzie umiejętność tworzenia kopii zapasowych I odtwarzania bazy po awarii.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
godziny 24
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Modyfikować istotne parametry serwera oraz baz danych
 • Uruchamiać, zatrzymywać i restartować serwer
 • Planować nowe bazy danych
 • Przygotowywać plik parametrów
 • Rozłączać i blokować użytkowników
 • Nadawać i odbierać dostęp do obiektów.
 • Usuwać użytkowników.
 • Przygotowywać skrypty wykonywane w całości.
 • Zarządzać obiektami schematów.
 • Zarządzać przestrzeniami tabel.
 • Tworzyć kopie zapasowe.
 • Odzyskiwać bazy danych i pojedyncze tabele.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs SQL w PostgreSQL

Profesjonalny
Online
Szkolenie przeznaczone zarówno dla osób które chcą nauczyć się od podstaw języka SQL w bazach danych PostgreSQL, jak również dla tych którzy mieli do czynienia z SQL w innych typach baz.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Kolejność składowych zapytań SELECT.
 • Wyrażenie SELECT, aliasy kolumn, sortowanie.
 • Klauzula DISTINCT, klauzula LIMIT i OFFSET, klauzula FETCH.
 • Filtrowanie wierszy - klauzula WHERE.
 • Funkcje tekstowe, funkcje liczbowe.
 • Zastępowanie NULLi w danych - funkcja COALESCE.
 • Funkcje datoczasowe.
 • Zarządzanie transakcjami.
 • Instrukcje z grupy DDL.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Język PL/pgSQL w bazach danych PostgreSQL

Podstawowy
16 часов
Online
Celem szkolenia Język PL/pgSQL w bazach danych PostgreSQL jest poznanie języka PL/pgSQL służącego do programowania na serwerze bazodanowym PostgreSQL.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 16
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Tworzyć bloki anonimowe,
 • Tworzyć i wywoływać procedury oraz funkcje, przekazywać i zwracać wartości,
 • Generować, przechwytywać i obsługiwać wyjątki,
 • Wykorzystywać kursory,
 • Tworzyć, przekazywać i wykorzystywać rekordy
 • Tworzyć wyzwalacze DML do automatyzowania operacji manipulujących danymi.
Przeczytaj więcej o programie kursu
топ

Kurs PostgreSQL - administracja bazami danych

Średniozaawansowany - Profesjonalny
5 часов
Online
Naucz się administracji relacyjnymi bazami danych i wykorzystaj możliwości PostgreSQL - jednego z najlepszych i darmowych rozwiązań na rynku

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 55
godziny 5
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Średniozaawansowany - Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • To szkolenie pozwoli Ci w przystępny sposób zdobyć wiedzę na temat zasad funkcjonowania PostgreSQL i wprowadzi Cię do tematyki DBMS i RDBMS za pomocą praktycznych przykładów.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs SQL i PL/pgSQL w PostgreSQL

Profesjonalny
Online
Szkolenie SQL i PL/pgSQL w PostgreSQL.... Szkolenie odbywa się na żywo z udziałem trenera.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 5
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Wykonywać raporty z użyciem podsumowań.
 • Wykonywać raporty z użyciem złączeń tabel i podzapytań.
 • Modyfikować istniejące w bazie dane, kasować je oraz dodawać nowe.
 • Tworzyć oprogramowanie przetwarzające dane z użyciem języka PL/pgSQL.
 • Zmniejszyć ilość codziennej pracy dzięki zautomatyzowaniu procesu raportowania przy użyciu PL/pgSQL.
 • Stworzyć oprogramowanie które będzie automatycznie modyfikowało / uzupełniało wprowadzane dane, oraz monitorowało operacje na danych.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Tuning baz danych i SQL w PostgreSQL

Profesjonalny
Online
Szkolenie przeznaczone dla administratorów i programistów, którzy chcą rozwiązać problemy wydajnościowe związane z bazami danych PostgreSQL.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
Okresowość 2 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Do problemu optymalizacji baz danych i zapytań SQL w PostgreSQL podchodzimy w tym szkoleniu holistycznie, zarówno od strony administracyjnej, jak i programistycznej.
 • W zakresie pojawiają się metody optymalizacji nie tylko zapytań typu SELECT, ale również optymalizacja ładowania i aktualizacji danych.
 • Uczestnicy podczas szkolenia poznają techniki odnajdywania niewydajnych zapytań, ich optymalizacji oraz metody testów wydajnościowych w bazach PostgreSQL.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs PL/pgSQL i tuning w PostgreSQL

Profesjonalny
Online
Szkolenie przeznaczone dla osób które chcą tworzyć programy składowane w bazie danych PostgreSQL.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 5
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Poszerzy możliwości analityków, ale również wspomoże pracę programistów wykorzystujących bazy PostgreSQL o możliwości których nie udostępnia SQL.
 • Ponadto szkolenie obejmuje zagadnienia optymalizacyjne często wykorzystywane w pracy programistów, a nie wymagające uprawnień administratora.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Найдено курсы Postgresql в таких городах: