Kursy postgresql

190 znalezione kursy

Kurs postgresql - poziom podstawowy - administracja bazą danych

1 945 pln.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które planują wdrażanie aplikacji opartych o bazę danych PostgreSQL, zapewniają bezpieczny dostęp do informacji oraz odpowiadają za sprawne działanie bazy danych i aplikacji. Podczas kursu uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu administracji bazą danych PostgreSQL. Dowiedzą się, jak zainstalować, skonfigurować i zarządzać bazą danych, korzystać ze słowników danych, nadawać uprawnienia dostępu oraz tworzyć kopie zapasowe i przywracać dane. Kurs obejmuje różne aspekty administracji, w tym architekturę serwera PostgreSQL, instalację i konfigurację bazy danych, pracę z obiektami bazy danych (tabele, indeksy, wykresy itp.), zarządzanie przestrzenią tabel i użytkownikami oraz zasady tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.
Podstawowe
24 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 24
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Poznań
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski, English

Kurs postgresql - poziom zaawansowany - administracja bazą danych

1 945 pln.
Kurs oferuje dogłębne szkolenie dla administratorów i programistów, którzy posiadają wcześniejszą wiedzę na temat bazy danych PostgreSQL i chcą poszerzyć swoje kompetencje. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności konfigurowania serwera PostgreSQL, aby spełnić określone wymagania swoich projektów, a także optymalizacji wydajności bazy danych i zapytań SQL. Kurs obejmuje takie tematy, jak instalacja i konfiguracja bazy danych, archiwizacja WAL (Write-Ahead Logging) i przywracanie bazy danych do poprzedniego punktu w czasie, replikacja danych w celu zapewnienia dostępności, analiza wydajności i optymalizacja zapytań SQL. Uczestnicy dowiedzą się również o fizycznej architekturze serwera PostgreSQL, opcjach inicjalizacji, zaawansowanych technikach tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych oraz wykorzystaniu narzędzi zapewniających dostępność bazy danych. Kurs obejmuje również różne aspekty optymalizacji wydajności, w tym wybór indeksów, fizyczne ograniczenia zasobów i analizę planu wykonania zapytań.
Średniozaawansowany
24 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 24
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Poznań
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs sql postgresql - poziom zaawansowany - konstrukcja zapytań w bazie danych

3 890 pln.
Uczestnicy dowiedzą się, jak pracować z PostgreSQL, w tym sortować, filtrować, grupować funkcje, łączyć tabele, pracować z danymi tekstowymi, numerycznymi i datami, a także zaawansowanymi tematami, takimi jak transakcje, blokady, indeksy, podzapytania, funkcje analityczne i wyrażenia regularne. Kurs zapewnia również wiedzę na temat podstaw projektowania danych i integralności bazy danych.
Średniozaawansowany
24 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 24
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Poznań
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs pl/pgsql postgresql - poziom podstawowy - programowanie w bazie danych

1 945 pln.
Uczestnicy kursu zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia procedur, funkcji, wyzwalaczy i obsługi wyjątków w pl/pgsql. Kurs obejmuje również podstawy projektowania baz danych i wprowadza relacyjny model danych, który jest podstawą PostgreSQL. Uczestnicy dowiedzą się, jak pracować z różnymi typami bloków programowych, instrukcjami sterującymi i pętlami. Kurs koncentruje się na praktycznych zadaniach, które pozwalają na przyswojenie materiału na przykładach, co będzie dużym plusem dla programistów, administratorów baz danych i każdego, kto chce poprawić swoje umiejętności w zakresie programowania i automatyzacji pracy z bazą danych PostgreSQL.
Podstawowe
24 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 24
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Poznań
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski, English

Kurs sql postgresql - poziom podstawowy - konstrukcja zapytań w bazie danych

1 945 pln.
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami tworzenia zapytań do baz danych z wykorzystaniem PostgreSQL. Zajęcia prowadzone są poprzez praktyczne ćwiczenia i pracę z prawdziwymi plikami kursantów, co pozwala na utrwalenie zdobytej wiedzy w praktyce. W trakcie kursu poruszone zostaną takie tematy jak sortowanie i filtrowanie danych, funkcje grupujące i agregujące, tworzenie i modyfikowanie tabel, łączenie tabel, praca z tekstem, danymi liczbowymi i datami. Uczestnicy poznają również podstawowe zasady projektowania baz danych, relacyjny model danych oraz normalne formy relacji bazodanowych. Kurs obejmuje również naukę pracy ze standardami ANSI i ISO. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności korzystania z instrukcji SELECT do wyszukiwania i filtrowania danych, korzystania z funkcji grupowania i agregacji oraz łączenia danych z różnych tabel za pomocą JOIN.
Podstawowe
24 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 24
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Poznań
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski, English

Kurs sql postgresql - poziom zaawansowany - konstrukcja zapytań w bazie danych

1 945 pln.
ZAAWANSOWANY - KONSTRUKCJA ZAPYTAŃ W BAZIE DANYCH POZIOM NIŻSZY SQL POSTGRESQL - POZIOM PODSTAWOWY -... Kurs obejmuje wiele tematów, takich jak sortowanie i filtrowanie danych, funkcje grupowania i agregacji, tworzenie i modyfikowanie tabel, zarządzanie uprawnieniami bazy danych, zaawansowana transakcyjność, blokowanie obiektów, praca z dużymi zestawami danych, modyfikowanie danych za pomocą podzapytań i łączenie z innymi tabelami, zarządzanie obiektami bazy danych, tworzenie raportów za pomocą funkcji analitycznych i wiele więcej. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą posiadać zaawansowane umiejętności konstruowania złożonych zapytań SQL, wydajnej pracy z bazami danych i rozumienia produktywnych technik obsługi danych. Kurs pomoże uczestnikom zrozumieć złożone koncepcje SQL, wdrożyć je w praktycznych projektach i zwiększyć wydajność pracy z bazami danych.
Średniozaawansowany
24 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 24
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Poznań
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs sql postgresql - poziom podstawowy - konstrukcja zapytań w bazie danych

3 890 pln.
Kurs jest podstawowym szkoleniem dla tych, którzy chcą nauczyć się podstaw pracy z PostgreSQL SQL i wykonywania prostych zapytań w bazie danych. Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia do zasad projektowania baz danych i wprowadzenia do relacyjnego modelu danych, a także podstaw języka SQL. Uczestnicy dowiedzą się, jak wykonywać zapytania SELECT w celu wyodrębnienia danych z tabel, używać warunków i sortowania do filtrowania i sortowania wyników. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie efektywnie wykonywać proste zapytania SQL PostgreSQL, wyodrębniać, filtrować i sortować dane, korzystać z funkcji grupowania i agregacji oraz pracować z podzapytaniami i scalać dane z różnych tabel. Kurs zapewni uczestnikom umiejętności niezbędne do efektywnej pracy z bazami danych PostgreSQL i uczyni ich bardziej kompetentnymi i pewnymi siebie użytkownikami SQL.
Średniozaawansowany
24 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 24
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Poznań
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs Docker Captainem

1 495 pln.
Uruchamianie i praca ze skonteneryzowaną relacyjną bazą danych (PostgreSQL) 11.... Docker Masters to rewolucyjny na skalę Polski program szkoleniowy, dzięki któremu znacząco zoptymalizujesz proces wytwarzania i wdrażania oprogramowania.
Podstawowe
40 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 132
Godziny 40
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warsawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Zaawansowana administracja PostgreSQL: High Availability, Disaster Recovery, monitoring, skalowanie

3 900 pln.
Kontynuacja szkolenia 'Administracja, replikacja i tuning baz danych PostgreSQL'. Szkolenie z szeroko pojętych zagadnień z zakresu High Availability, Disaster Recovery, monitoringu oraz typowych zadań administratora baz danych PostgreSQL w środowisku enterprise.
Profesjonalny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 5
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język Polski

Kurs PostgreSQL Essentials

2 060 pln.
Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych i architektów, którzy chcą nauczyć się PostgreSQL od podstaw. Nauczysz się architektury PostgreSQL, instalacji, projektowania, a także wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania baz danych w PostgreSQL.
Średniozaawansowany
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 14
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Wrocław, Warszawa
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs PostgreSQL Administration

3 580 pln.
Ten kurs dotyczy administracji i dostrajania wydajności baz danych PostgreSQL. Uczestnicy nauczą się korzystać ze specjalistycznych modułów PostgreSQL (AKA Postgres), takich jak replikacja, connection pooling i wyszukiwanie pełnotekstowe.
Profesjonalny
28 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 4
Godziny 28
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Szczecin, Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Gdańsk, Lublin
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język Polski, English

Kurs Programowanie w języku PL/pgSQL

1 690 pln.
Kurs Programowanie w języku PL/pgSQL przeznaczony jest dla osób chcących nauczyć się pracować z językiem programowanie PL/pgSQL oraz poznać możliwości języka PL/pgSQL w bazie danych PostgreSQL. Na szkoleniu dowiesz się jaka jest struktura języka PL/pgSQL w PostgreSQL oraz poznasz najważniejsze polecenia tego języka. Zajęcia poza wymaganymi podstawami teoretycznymi mają charakter głównie praktyczny, warsztatowy. Nasz trener przeprowadzi Cię przez najważniejsze tajniki programowania baz danych PostgreSQL.
Podstawowe
24 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 4
Godziny 24
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs PostgreSQL for Developers

2 060 pln.
Ten kurs zapewnia programistyczną interakcję z bazami danych PostgreSQL. Poznaj techniki, składnie i struktury potrzebne do tworzenia wysokiej jakości aplikacji wykorzystujących backend PostgreSQL. Szkolenie obejmuje również SQL Tuning obejmujący najlepsze praktyki pisania wydajnych SQL. Docelowi odbiorcy to programiści, którzy chcą używać lub rozszerzać PostgreSQL, a także architekci baz danych.
Średniozaawansowany
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 7
Godziny 14
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Wrocław, Warszawa
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs PostgreSQL Advanced DBA

2 060 pln.
To szkolenie jest przeznaczone dla administratorów baz danych i architektów, którzy chcą poznać narzędzia i techniki wdrażania kopii zapasowych, wysokiej dostępności i bezpieczeństwa bazy danych w Postgre SQL. Dowiesz się również, jak znaleźć powolne zapytania, monitorować wydajność bazy danych i dostroić Postgre SQL pod kątem wydajności.
Średniozaawansowany
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 14
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Wrocław, Warszawa
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs PostgreSQL dla administratorów

2 260 pln.
Grupa docelowa to administratorzy oraz architekci baz danych. Uczestnicy poznają wykorzystanie wyspecjalizowanych modułów PostgreSQL (Postgres), takich jak replikacja, pula połączeń (connection pool) i wyszukiwanie pełnotekstowe.
Średniozaawansowany
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 7
Godziny 14
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Wrocław, Warszawa
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English