Kursy scala

14 курсов найдено

Kurs Apache Spark z wykorzystaniem języka Scala

Podstawowy
24 часов
Online
którzy znają podstawy Big Data i chcą rozpocząć przygodę z wykorzystaniem platformy Spark oraz językiem Scala... Praktyczne wykorzystanie platformy Apache Spark w kontekście przetwarzania Big Data

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 9
godziny 24
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zapoznanie z platformą Spark oraz jej API w języku Scala
 • Pokazanie metod analizy dużej ilości danych
Przeczytaj więcej o programie kursu

Scala Tutorial

Podstawowy
16 часов
Online
Guides and tutorials for the Scala programming language. Scala Tutorial for Beginners . - “Scala is an acronym for Scalable Language ” - Scala is a modern multi-paradigm programming language designed to express common programming patterns in a concise, elegant, and type-safe way.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 39
godziny 16
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Introduction to Scala
 • Introduction to SBT (Scala Build Tool)
 • How to Install and Setup SBT on Windows 10
 • How to Install Scala and SBT on Ubuntu 20.04 / Ubuntu 18.04 LTS
 • How to install Scala on Mac
 • Data Types and Variables
 • How to Install Scala IDE Windows 10 + First Scala Hello World Application
 • How to setup Scala on Intellij IDEA IDE + First SBT/Scala project
 • Scala String Interpolation
 • Scala - IF ELSE Statements
 • Scala while Loop and do-while Loop
 • Scala For Loop
 • Match expressions
 • Scala Functions
 • Anonymous Functions + Default Values Function + more ...
 • Scala - Higher Order Functions
 • Scala - Partially Applied Functions
 • How to use closures in Scala
Przeczytaj więcej o programie kursu

Apache Spark and Scala Tutorial

Podstawowy
47 часов
Online
This Spark training will enable learners to understand how Spark executes in-memory data processing and runs much faster than Hadoop MapReduce. Learners will master Scala programming and will get trained on different APIs which Spark offers such as Spark Streaming, Spark SQL, Spark RDD, Spark MLlib and Spark GraphX. This Edureka course is an integral part of Big Data developer's learning path.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 57
godziny 47
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Understand Scala and its implementation
 • Master the concepts of Traits and OOPS in Scala programming
 • Install Spark and implement Spark operations on Spark Shell
 • Understand the role of Spark RDD
 • Implement Spark applications on YARN (Hadoop)
 • Learn Spark Streaming API
 • Implement machine learning algorithms in Spark MLlib API
 • Analyze Hive and Spark SQL architecture
 • Understand Spark GraphX API and implement graph algorithms
 • Implement Broadcast variable and Accumulators for performance tuning
 • Spark Real-time Projects
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs programowanie w języku Scala

Przeciętny
32 часов
Online, Offline
Warszawa
Programiści Javy zainteresowani budową aplikacji z wykorzystaniem języka i ekosystemu Scala lub tematyką... Forma warsztatowa, wiele zadań z przygotowanymi testami które pozwalają na szybką weryfikację poprawności rozwiązania. Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań. Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką. Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 4
godziny 32
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Przeciętny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Poznanie możliwości języka, dobrych praktyk programowania oraz polecanych narzędzi.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Java – kurs zaawansowany

Podstawowy
62 часов
Online
Budowa aplikacji współbieżnej Pule wątków Aplikacje GUI Trendy w programowaniu wielowątkowym (Erlang i Scala... Poznaj język Java! Zyskaj cenne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności. Proponujemy skuteczną i wygodną metodę prowadzenia kursu, która polega na podsumowywaniu każdej części prezentowanego materiału szkoleniowego oraz sprawdzeniu nowo nabytej wiedzy za pomocą testu. W podsumowaniach jeszcze raz zbieramy najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 13
godziny 62
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Netbeans jest jednym z najbardziej znanych środowisk programistycznych dla języka Java
 • Wielowątkowość
 • XML, czyli czyli eXtensible Markup Language to uniwersalny język służący do opisu w sposób strukturalny i uporządkowany wszelakich danych.
 • Ilość przetwarzanych danych wzrasta co dwa lata dwukrotnie.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Zaawansowane przetwarzanie strumieni danych w Apache Flink

Podstawowy
24 часов
Online
Praktyczne wykorzystanie platformy Apache Flink do zaawansowanego przetwarzania strumieni danych w środowiskach Big Data z wykorzystaniem języków Scala, Java i SQL a także platformy Google Cloud Platform (GCP)

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 10
godziny 24
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zapoznanie z platformą Apache Flink i jej możliwościami w zakresie przetwarzania strumieni
 • danych
 • Wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów oferowanych przez Apache Flink
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Big Data i platforma Hadoop - wprowadzenie

Podstawowy
24 часов
Online
Podstawy SQL oraz hurtowni danych Podstawowa umiejętność programowania, najlepiej w: Java, Python lub Scala... Szkolenie skupia się na platformie Hadoop, jej podstawowych komponentach oraz najważniejszych narzędziach

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 6
godziny 24
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Wprowadzenie do koncepcji Big Data
 • Zapoznanie z platformą Hadoop oraz dostępnymi narzędziami
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs przetwarzanie strumieni danych w środowiskach Big Data

Przeciętny
24 часов
Online
systemach Big Data Praktyczna znajomoЕ›Д‡ programowania obiektowego Java Podstawowa znajomoЕ›Д‡ jД™zyka Scala... Jedno z niewielu szkoleń adresujących tematykę przetwarzania strumieni danych dokonując kompleksowego przeglądu jej mechanizmów i narzędzi. Kurs przechodzi od najbardziej podstawowych zagadnień do najbardziej złożonych co pozwala opanować skomplikowany świat przetwarzania strumieni danych. Narzędzia Apache możliwe do uruchomienia w rozwiązaniach lokalnych (on-premise), dostępne na platformach chmurowych. Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań. Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
godziny 24
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Przeciętny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zrozumienie najważniejszych mechanizmów przetwarzania strumieni danych.
 • Poznanie najważniejszych narzędzi przetwarzania strumieni danych Big Data wraz z ich możliwościami oraz specyfiką, która je wyróżnia.
 • Implementacja szeregu procesów przetwarzających strumienie danych.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs projektowanie platformy Big Data z użyciem narzędzi z rodziny Apache

Przeciętny
24 часов
Online
Przegląd typów przetwarzania Big Data Omówienie narzędzi wykorzystywanych w ramach kursu Programowanie w Scala... Warsztatowy charakter zajęć. Użycie wielu różnych narzędzi niezbędnych w codziennej pracy z Big Data. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w środowisku chmury obliczeniowej (Google Cloud Platform). Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest uzupełniana praktycznymi zadaniami. Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
godziny 24
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Przeciętny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Praktyczna umiejętność projektowania platformy do przetwarzania dużej ilości danych. Zdobycie wiedzy na temat powszechnie używanych narzędzi typu open-source w Big Data.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Windows Tutorial

Podstawowy
26 часов
Online
on Mac OS How to Install PostgreSQL & pgAdmin 4 on Windows 10 How To Install MySQL on Windows 10 Scala... This video and description contains affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I’ll receive a small commission. This help support the channel and allows us to continue to make videos like this. Thank you for the support!

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 137
godziny 26
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • How to Install Bluestacks ( Without Graphic Card Problems )
 • How to Install WhatsApp Windows PC ( Windows 7/8/XP/Vista )
 • How to Install Android 4.4 KitKat On PC or Computer
 • How To Install and Use DOSBox (To Run DOS Programs on Windows)
 • How to make DOSBox show in Full Screen mode in Windows PC
 • Deleted video
 • How to Convert Video Files using VLC Media Player
 • How To Compress Video Files Without Losing Quality
 • How to Download and Install Windows 8.1 Trial or Evaluation Version (90 day) for Free
 • How to Install Windows 8.1 in VirtualBox Step By Step
 • How to bring back the Start Menu in Windows 8.1 / Windows 8
 • Windows 8 Tutorial - How to put icons on desktop in Windows 8 / Windows 8.1
 • How to Download and Install Visual Studio 2013 Express on Windows 8
 • Installing Java WindowBuilder (Gui Designer Plugin ) on Eclipse
 • Please Support ProgrammingKnowledge ....
 • How to Install XAMPP for Windows 8 / Windows 8.1
 • How to Download and Install Audacity on Windows
Przeczytaj więcej o programie kursu

Mac Tutorial

Podstawowy
6 часов
Online
Mac OS X How To Install MySQL on Mac OS X How to Install Node.js and NPM on a Mac OS X How to install Scala... Macintosh OS — Getting Started Macintosh OS is UNIX based and UNIX certified. UNIX is supported by developers all over the world. UNIX has been evolving since 1969 and is considered the most stable and secure operating system available. This course will guide you through the installation of advanced tech applications. We'll quickly install the entire development environment.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 36
godziny 6
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • How to install Java JDK on Mac OS ( with JAVA_HOME )
 • How to Install Eclipse IDE on Mac OS X
 • How to Install Netbeans IDE on Mac OS X
 • How to Install Intellij IDEA on Mac OS X + Creating First Hello World Java Application
 • How to Install Node.js on Mac OS
 • How to Install Python 3 on Mac OS X
 • How to Install VirtualBox on Mac OS X
 • How to install Xcode on a Mac OS X
 • How to Create First C++ Hello World Project using Xcode Mac OS X
 • How to Install Apache Tomcat on Mac OS X
 • How To Install MySQL on Mac OS X
 • How to Install Node.js and NPM on a Mac OS X
 • How to install Scala on Mac
 • How to install PostgreSQL on Mac OS
 • How to install MongoDB on Mac
 • How to Install Homebrew on Mac OS X + Getting Started with Homebrew
 • How to Install Codeblocks IDE on Mac
 • How to Install Python 3 on Mac
 • How to Install PyCharm Python IDE on Mac (Community Edition)
 • How to Install Visual Studio Code on Mac
 • How to Install Android Studio on Mac + Build Your First App in Android Studio
Przeczytaj więcej o programie kursu

Power BI Tutorial for Beginners

Podstawowy
16 часов
Online
/2GQYTQ2 Jenkins Course For Developers and DevOps ➡️ http://bit.ly/2Wd4l4W ⚫️ http://bit.ly/2J1B1ug Scala... Welcome to this Microsoft Power BI Business Intelligence Training Course for Beginners. This is a Beginner Course on Power BI, Business Intelligence & Data/Business Analysis with Microsoft Power BI. This is a Power BI introductory course video. In this we will be seeing what is Power BI software? What are the features of Power BI? We will also take a look at Power Bi components and try to compare the recent market trends on the popularity of Power BI and Tableau to compare its popularity. Power Bi is a business intelligence tool that helps to visualize the data in the form of reports and dashboard.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 32
godziny 16
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Introduction to Power BI | Getting Started
 • How to Install Power BI on Windows 10
 • How To Import Data From Data Source in Power BI
 • Donut Chart, Line Chart and Pie Chart in Power BI
 • Data Table Filters
 • How to Create and Use Maps in Power BI
 • Filled Map in Power BI
 • Pie Chart and Map in Power BI
 • Creating Tables in Power BI
 • Formatting Tables in Power BI
 • Conditional Formatting and Aggregation in Tables
 • How to create Matrices in Power BI
 • Cards in Power BI
 • Filtering the cards in Power BI
 • Drill through and slicers in Power BI
 • Buttons and Actions in Power BI
Przeczytaj więcej o programie kursu

Go Programming Language Tutorial

Podstawowy
17 часов
Online
/2GQYTQ2 Jenkins Course For Developers and DevOps ➡️ http://bit.ly/2Wd4l4W ⚫️ http://bit.ly/2J1B1ug Scala... Welcome to this course on Go Programming Language Tutorial. Go is an open source programming language which was originally developed by Google. In this Go Tutorial we will Learn Go from the Basics with Code Examples. Go is a statically-typed language. Go has a syntax similar to C. Go has built-in concurrency.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 31
godziny 17
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Introduction to Go Programming Language
 • Setup Go Development Environment with Visual Studio Code(VS Code )
 • Golang Variables - Declaring Variables in Go - How To Use Variables in Go
 • Variables Naming Convention and Visibility modes and Type Conversion
 • Primitives in Golang
 • Integer Types, Bitwise Operators, Bit Shifting
 • Floating Point, Complex types in GO
 • Text types in Go
 • Working with Constants in Golang
 • golang enumerated constants
 • GoLang enumerated constants part 2
 • Golang Arrays and Slices
 • Slices in Golang
 • Slice Operations Using builtin functions
 • Golang Maps with Example
Przeczytaj więcej o programie kursu

Ubuntu Linux Tutorials for Beginners

Podstawowy
36 часов
Online
JSON Crash Course How to Install Scala and SBT on Ubuntu 20.04 / Ubuntu 18.04 LTS How to Set up Virtual... This video and description contains affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I’ll receive a small commission. This help support the channel and allows us to continue to make videos like this. Thank you for the support!

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 157
godziny 36
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Install Linux Ubuntu on Oracle VirtualBox in Windows 8 / Windows 8.1
 • Install Linux Ubuntu on virtualbox in windows 7 / windows 8
 • 10 Things To Do After Installing Ubuntu Linux
 • How to use Ubuntu - Ubuntu Tutorial for Beginners
 • Linux Terminal Tutorial - Basic Terminal Commands (Ubuntu , Linux Mint , Debian ..)
 • Installing Eclipse IDE in Linux Ubuntu
 • How to Install nginx server on Ubuntu
 • How to compile and run C program in ubuntu using gcc
 • Increase screen resolution for Ubuntu when using VirtualBox
 • How to Share Folders in Ubuntu Guest with Windows 7 Host using VirtualBox
 • Install MongoDB on Ubuntu
 • Install eclipse cdt plugin for C/C++ Program in Eclipse IDE for Ubuntu Linux
 • Build and Run Sample Code for Log4Cpp C++ library from Source Code on Ubuntu
 • Visual C++ Tutorial 40 -Windows Forms Application: Moving files from one directory to another
 • Ubuntu Linux: How to Change the Computer Name
 • Installing Eclipse in Linux Ubuntu
 • Welcome to ProgrammingKnowledge Youtube Channel
 • How to change Terminal Font size in Ubuntu
 • How To Install Google Chrome in Ubuntu
 • How To Install VMware Player on a Windows
 • How to install Package build-essential on Ubuntu Linux
Przeczytaj więcej o programie kursu

Найдено курсы Scala в таких городах: