Kursy scala

41 znalezione kursy

Scala Tutorial

Dostępne w systemie ratalnym
Guides and tutorials for the Scala programming language. Scala Tutorial for Beginners . - “Scala is an acronym for Scalable Language ” - Scala is a modern multi-paradigm programming language designed to express common programming patterns in a concise, elegant, and type-safe way.
Podstawowe
16 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 39
Godziny 16
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język English

Kurs Apache Spark z wykorzystaniem języka Scala

2 950 pln.
którzy znają podstawy Big Data i chcą rozpocząć przygodę z wykorzystaniem platformy Spark oraz językiem Scala... Praktyczne wykorzystanie platformy Apache Spark w kontekście przetwarzania Big Data
Podstawowe
24 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 9
Godziny 24
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Apache Spark and Scala Tutorial

Dostępne w systemie ratalnym
This Spark training will enable learners to understand how Spark executes in-memory data processing and runs much faster than Hadoop MapReduce. Learners will master Scala programming and will get trained on different APIs which Spark offers such as Spark Streaming, Spark SQL, Spark RDD, Spark MLlib and Spark GraphX. This Edureka course is an integral part of Big Data developer's learning path.
Podstawowe
47 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 57
Godziny 47
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język English

Kurs Programowanie w języku Scala

2 260 pln.
Szkolenie ma na celu przedstawienie możliwości języka Scala, poznanie jego składni, paradygmatów programowania oraz przestrzeni zastosowań.
Średniozaawansowany
14 godziny
1 miesiąc
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 14
Miesiące 1
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Wrocław, Warszawa
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs Scala: Advanced Functional Programming

2 360 pln.
Scala to zwięzły, zorientowany obiektowo język z funkcjami programowania funkcjonalnego, w tym curryingiem, wnioskowaniem o typie, niezmiennością, leniwą oceną i dopasowywaniem wzorców. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z zaawansowanych funkcji Scala' do tworzenia dobrze skonstruowanego oprogramowania, które jest łatwe do pisania, czytania, testowania i zmiany. Szkolenie koncentruje się na programowaniu funkcjonalnym, wykorzystując rzeczywiste studia przypadków i dyskusje jako odniesienie do ćwiczeń laboratoryjnych i działań.
Profesjonalny
14 godziny
1 miesiąc
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 14
Miesiące 1
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Wrocław, Warszawa
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język Polski, English

Kurs Scala: Advanced Object-Functional Programming

2 360 pln.
Scala to zwięzły, zorientowany obiektowo język z funkcjami programowania funkcjonalnego, w tym curryingiem, wnioskowaniem o typie, niezmiennością, leniwą oceną i dopasowywaniem wzorców. Kod Scali działa na maszynie JVM i został zaprojektowany w celu wyeliminowania niektórych niedociągnięć Java. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z zaawansowanych funkcji Scala, w tym systemu typów, aby pisać lepszy kod przy użyciu podejścia obiektowo-funkcjonalnego;
Podstawowe
14 godziny
1 miesiąc
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 14
Miesiące 1
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Wrocław, Warszawa
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski, English

Kurs Java – kurs zaawansowany

2 990 pln.
Budowa aplikacji współbieżnej Pule wątków Aplikacje GUI Trendy w programowaniu wielowątkowym (Erlang i Scala... Poznaj język Java! Zyskaj cenne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności. Proponujemy skuteczną i wygodną metodę prowadzenia kursu, która polega na podsumowywaniu każdej części prezentowanego materiału szkoleniowego oraz sprawdzeniu nowo nabytej wiedzy za pomocą testu. W podsumowaniach jeszcze raz zbieramy najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę.
Podstawowe
62 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 13
Godziny 62
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Apache Spark Streaming with Scala

3 450 pln.
Scala to skondensowana wersja języka Java do programowania funkcjonalnego i obiektowego na dużą skalę. Apache Spark Streaming jest rozszerzonym komponentem API Spark do przetwarzania dużych zbiorów danych jako strumieni w czasie rzeczywistym. Razem Spark Streaming i Scala umożliwiają strumieniowe przesyłanie dużych zbiorów danych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów oprogramowania, którzy chcą przesyłać strumieniowo duże ilości danych za pomocą Spark Streaming i Scala.
Średniozaawansowany
21 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 21
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Wrocław, Warszawa
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs Machine Learning Fundamentals with Scala and Apache Spark - Plan Szkolenia

1 990 pln.
Kurs ma na celu dostarczenie uczestnikom podstawowych umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania technik uczenia maszynowego przy użyciu języka programowania Scala i bibliotek, a także praktycznych przykładów. Podczas kursu uczestnicy będą mogli poznać kluczowe elementy składowe uczenia maszynowego, podejmować decyzje dotyczące modelowania danych, interpretować dane wyjściowe algorytmów i weryfikować wyniki. Kurs pomoże uniknąć typowych pułapek w aplikacjach data science i umożliwi zrozumienie i korzystanie z prostych narzędzi z zestawu narzędzi do uczenia maszynowego. Obejmuje on takie tematy, jak uczenie statystyczne a uczenie maszynowe, kompromis stronniczości i wariancji, wybór biblioteki, regresja (w tym regresja liniowa i uogólnianie), klasyfikacja (w tym aktualizacja Bayesa, Naive Bayes, regresja logistyczna, K-najbliżsi sąsiedzi) i walidacja krzyżowa.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 14
Rodzaj szkolenia online, offline
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski, English

Kurs Zaawansowane przetwarzanie strumieni danych w Apache Flink

2 950 pln.
Praktyczne wykorzystanie platformy Apache Flink do zaawansowanego przetwarzania strumieni danych w środowiskach Big Data z wykorzystaniem języków Scala, Java i SQL a także platformy Google Cloud Platform (GCP)
Podstawowe
24 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 10
Godziny 24
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Big Data i platforma Hadoop - wprowadzenie

2 950 pln.
Podstawy SQL oraz hurtowni danych Podstawowa umiejętność programowania, najlepiej w: Java, Python lub Scala... Szkolenie skupia się na platformie Hadoop, jej podstawowych komponentach oraz najważniejszych narzędziach
Podstawowe
24 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 6
Godziny 24
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Windows Tutorial

Dostępne w systemie ratalnym
on Mac OS How to Install PostgreSQL & pgAdmin 4 on Windows 10 How To Install MySQL on Windows 10 Scala... This video and description contains affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I’ll receive a small commission. This help support the channel and allows us to continue to make videos like this. Thank you for the support!
Podstawowe
26 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 137
Godziny 26
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język English

Mac Tutorial

Dostępne w systemie ratalnym
Mac OS X How To Install MySQL on Mac OS X How to Install Node.js and NPM on a Mac OS X How to install Scala... Macintosh OS — Getting Started Macintosh OS is UNIX based and UNIX certified. UNIX is supported by developers all over the world. UNIX has been evolving since 1969 and is considered the most stable and secure operating system available. This course will guide you through the installation of advanced tech applications. We'll quickly install the entire development environment.
Podstawowe
6 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 36
Godziny 6
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język English

Power BI Tutorial for Beginners

Dostępne w systemie ratalnym
/2GQYTQ2 Jenkins Course For Developers and DevOps ➡️ http://bit.ly/2Wd4l4W ⚫️ http://bit.ly/2J1B1ug Scala... Welcome to this Microsoft Power BI Business Intelligence Training Course for Beginners. This is a Beginner Course on Power BI, Business Intelligence & Data/Business Analysis with Microsoft Power BI. This is a Power BI introductory course video. In this we will be seeing what is Power BI software? What are the features of Power BI? We will also take a look at Power Bi components and try to compare the recent market trends on the popularity of Power BI and Tableau to compare its popularity. Power Bi is a business intelligence tool that helps to visualize the data in the form of reports and dashboard.
Podstawowe
16 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 32
Godziny 16
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język English

Go Programming Language Tutorial

Dostępne w systemie ratalnym
/2GQYTQ2 Jenkins Course For Developers and DevOps ➡️ http://bit.ly/2Wd4l4W ⚫️ http://bit.ly/2J1B1ug Scala... Welcome to this course on Go Programming Language Tutorial. Go is an open source programming language which was originally developed by Google. In this Go Tutorial we will Learn Go from the Basics with Code Examples. Go is a statically-typed language. Go has a syntax similar to C. Go has built-in concurrency.
Podstawowe
17 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 31
Godziny 17
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język English