Kurs Excel w dziale personalnym / HR

801 pln.
Kurs Excel w dziale personalnym / HR przeznaczony jest dla pracowników HR oraz osób kierujących tym działem. Na szkoleniu poznasz niezbędne narzędzia programu Excel, które zwiększą efektywność Twojej pracy. Nauczysz się, jak sprawnie posługiwać się formułami, wyszukiwać i filtrować dane oraz tworzyć raporty w formie tabel przestawnych. Praktyczne ćwiczenia ułatwią zrozumienie poruszanych zagadnień oraz zautomatyzują codzienne czynności w programie Excel. Szkolenie w formie praktycznych warsztatów; zgodnie z filozofią Exposé, zaplanowaliśmy je pod hasłem „w 100% merytoryczne”.
Podstawowe
16 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 10
Godziny 16
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Excel dla HR

139 pln.
Zalecany kurs
Naucz się wykorzystywać Excela w zadaniach działu HR. Dowiedz się jak analizować i gromadzić dane osobowe, dokonywać zestawień, pracować z funkcjami statystycznymi, bazodanowymi i wiele więcej. Kto pyta nie błądzi! Zobacz Najczęści
Podstawowe
5 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 35
Godziny 5
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Tarnów
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs HR Business Partner

2 200 pln.
Kurs przygotowujący do zarządzania zasobami ludzkimi. Adresaci kursu: osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska HR Business Partnera, jak również obecni HR BP, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz zdobyć i przećwiczyć nowe umiejętności w tym obszarze. Kurs pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności, które ułatwią budowanie i podtrzymywanie pozytywnych i inspirujących relacji z menedżerami i pracownikami organizacji. Podczas kursu zostaną przedyskutowane modele działania HR BP oparte na budowaniu zaangażowania wśród pracowników i menedżerów. Poruszone zostaną praktyczne aspekty jak wdrożyć, jak zaangażować organizację w proces, jak poprowadzić skutecznie projekt, jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie wdrażania. Kurs porusza zagadnienia związane z budowaniem organizacji efektywnej, wartościowej, a także dotyka obszarów skutecznego rozwiązywania problemów w obszarze personalnym i profesjonalnym wsparciu menedżerów i pracowników w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji trudnych. Celem szczegółowym kursu jest nabycie wiedzy z zakresu: obecnie funkcjonujących trendów i wyzwań HR,; kluczowych elementów do osiągnięcia sukcesu przy wdrażaniu zmiany; przyczyn niepowodzeń we wdrażaniu zmiany i sposoby ich zapobieganiu; zasad tworzenia organizacji o wysokiej efektywności,; sposobów motywowania pracowników w nowoczesnej organizacji; praktycznych metod i technik rozwiązywania konfliktu; strategii i wzorców zachowań ludzkich w sytuacjach konfliktowych; zasad i modeli przekazywania informacji zwrotnej – feedback i feedforward.
Podstawowe, Średniozaawansowany
24 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 7
Godziny 24
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs RODO W HR - czyli problematyka ochrony danych osobowych w dziale HR/Kadry z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych

1 218 pln.
Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu RODO w działach HR... Warsztaty mają za zadanie w sposób kompleksowy i praktyczny wprowadzić Uczestników w tematykę ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych zadań jakie spoczywają na Inspektorze Ochrony Danych według nowych standardów prawnych – polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych. Rozporządzenie unijne RODO (GDPR) zastąpiło dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Warsztaty w sposób całościowy przygotowują do pełnienia funkcji IOD w zgodzie ze standardami, wytycznymi i tendencjami obowiązującymi w roku 2020. Osoby zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych w miejscu pracy, dyrektorzy personalni, kierownicy kadr, pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni m.in. za procesy rekrutacji, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, funkcjonowanie ZFŚS, benefity, monitoring pracowniczy i inne. Celem szkolenia jest przekazanie konkretnych praktycznych rozwiązań, czemu służy duża ilość przykładów i warsztatowy charakter szkolenia.
Podstawowe, Średniozaawansowany
4 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 4
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs Agile HR

2 200 pln.
Szkolenie Agile HR stworzone zostało dla specjalistów ds. rekrutacji, zespołów rekrutacyjnych, działów HR, HR Business Partnerów i Head Hunterów.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
16 godziny
1 miesiąc
offline
Warszawa
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 16
Miesiące 1
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs prawo pracy - HR business partnerzy 2022

889 pln.
Celem szkolenia prawo pracy dla HR business partnerów jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy. Po szkoleniu kursanci będą mogli swobodnie poruszać się w prawie pracy oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
1 miesiąc
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Miesiące 1
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online
Miasto Ostrów Wielkopolski
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs: HR Business Partner

599 pln.
Kurs: HR Business Partner oferuje kompleksowe szkolenie dla profesjonalistów HR, którzy pragną rozwijać się w roli strategicznego partnera biznesowego. Program kursu obejmuje zagadnienia związane z budowaniem efektywnych strategii HR, zarządzaniem talentami, tworzeniem polityk personalnych oraz wspieraniem rozwoju organizacji. Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności i narzędzia, aby skutecznie wspierać biznesowe cele organizacji poprzez strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
Podstawowe, Średniozaawansowany
270 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 270
Miesiące 3
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Kraków
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Rata
Język Polski

Kurs: HR i coaching

599 pln.
HR✌️ i coaching trener Mentoring Tutoring Human resources rekrutuje zasoby ludzkie kurs szkolenie online... Podczas kursu uczestnicy będą mieli okazję poznać techniki coachingowe, które pozwolą im lepiej komunikować się z pracownikami, wypracowywać rozwiązania problemów i motywować ich do działania. Nauczą się także skutecznych metod wspierania pracowników w osiąganiu ich celów i budowaniu kariery.
Podstawowe, Średniozaawansowany
270 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 270
Miesiące 3
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Kraków
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs akademia HR Business Partnera

1 956 pln.
Praca online w obszarze rozwoju kompetencji HR BP w organizacji poprzez przygotowanie uczestników do procesu planowania, organizowania, prowadzenia procesów HR lub udoskonalenie umiejętności w tym zakresie. Szczególna uwaga będzie poświęcona realizacji poniższych celów: zdefiniowanie roli HRBP we współczesnym biznesie, określenie doświadczeń, wiedzy i kompetencji do skutecznej realizacji procesów HR przez HRBP, zdefiniowanie oczekiwań biznesu w stosunku do HR, poznanie technik prowadzenia technik selekcyjnych, przygotowanie koncepcji działań rozwojowych pod kątem organizacyjnych i finansowym, dostosowanie metod, form i środków do realizacji określonych celów w organizacji, opracowanie scenariusza umożliwiającego wsparcie dla określania w sposób jasny i klarowny konkretne, mierzalne i rozwijające cele rozwojowe dla pracowników, wybór i zastosowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności procesów HR, zdefiniowanie i przeanalizowanie ewaluacji szkoleń, wypracowanie metod przeciwdziałania mechanizmom utrudniających budowanie relacji i zaufania wśród pracowników. Adresaci szkolenia - pracownicy działów personalnych, kadra kierownicza zarządzająca zespołami, osoby pracujące lub planujące pracować na stanowisku HR Bussines Partner.
Średniozaawansowany
15 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 3
Godziny 15
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs: Zarządzanie zasobami ludzkimi HR

599 pln.
Kurs: Zarządzanie zasobami ludzkimi HR - programa skupia się na kluczowych aspektach zarządzania ludźmi, takich jak motywowanie pracowników, efektywne delegowanie zadań, budowanie zaangażowania zespołu oraz rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy kursu zdobędą praktyczne narzędzia i strategie, które pozwolą im skutecznie zarządzać personelem, zwiększając efektywność i wyniki organizacji. Kurs jest prowadzony przez doświadczonych trenerów, którzy dostosowują program do indywidualnych potrzeb uczestników, umożliwiając im praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w ich specyficznych środowiskach biznesowych.
Podstawowe, Średniozaawansowany
270 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 270
Miesiące 3
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Kraków
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Rata
Język Polski

Kurs: Manager kapitału ludzkiego HR

599 pln.
Kurs: Manager kapitału ludzkiego HR oferuje kompleksowe szkolenie dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Ten intensywny kurs skupia się na kluczowych aspektach zarządzania personelem, w tym rekrutacji, szkoleniach, ocenie pracowników, budowaniu efektywnych zespołów i rozwiązywaniu konfliktów. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania ludźmi oraz optymalizacji działań w obszarze HR. Kurs zapewnia praktyczne narzędzia i studia przypadków, które umożliwiają uczestnikom stosowanie zdobytej wiedzy w rzeczywistych sytuacjach. To doskonała okazja dla osób pragnących rozwijać się w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i osiągnąć sukces w roli Managera HR.
Podstawowe, Średniozaawansowany
270 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 270
Miesiące 3
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Kraków
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Rata
Język Polski

Kurs MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom I

1 341 pln.
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie szybkiego i sprawnego posługiwania się programem Excel w codziennej pracy. Szczególną uwagę poświęcimy analizie oraz gromadzeniu danych osobowych pracowników. Uczestnicy nauczą się wyszukiwać, wyróżniać i eksportować dane w MS Excel, sporządzać raporty, analizy i zestawienia w krótkim czasie. Przedstawione zostaną możliwości automatyzacji często wykonywanych zadań celem sprawniejszego zarządzania bazą pracowników. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą funkcje statystyczne i bazodanowe, zaawansowane używanie filtrów oraz formatowanie warunkowe. Przedstawiony będzie również sposób przygotowywania i zabezpieczania arkuszy, który w dalszej kolejności będzie przesyłany do uzupełnienia. Omówione zostanie drukowanie dokumentów z wszystkimi zaawansowanymi opcjami. Podczas warsztatu omówionych zostanie minimum 50 skrótów klawiszowych.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
12 godziny
1 miesiąc
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 12
Miesiące 1
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom II

1 464 pln.
Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności analizowania i obróbki danych personalnych w programie MS Excel. Podczas szkolenia poznamy funkcje dat, które pozwolą na analizę innych, trudniejszych tematów oraz użyjemy funkcji poznanych podczas pierwszej części szkolenia (MS Excel w pracy działu HR) do analizy bardziej złożonych zagadnień, jak choćby tworzenie budżetu na nagrody jubileuszowe. Nauczymy się też przygotowywać i zabezpieczać arkusze poufne oraz, we współpracy z Wordem, automatyzować tworzenie pism dla pracowników.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
11 godziny
1 miesiąc
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 11
Miesiące 1
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Microsoft Excel - dla działu HR

500 pln.
Szkolenia ułatwiające pracę na arkusza w działach HR
Podstawowe, Średniozaawansowany
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs Excel w dziale sprzedaży

801 pln.
Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w dziale sprzedaży, wykorzystujących program Excel w codziennej pracy. Celem szkolenia jest poprawa efektywności pracy oraz wskazanie funkcji i narzędzi programu MS Excel szczególnie przydatnych dla Pracowników działów sprzedaży. Ćwiczenia na praktycznych przykładach ułatwią zrozumienie poruszanych zagadnień oraz zautomatyzują codzienne czynności w programie Excel.
Podstawowe
10 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 7
Godziny 10
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski