Kursy r

1643 курсов найдено

Kurs R - wykresy w programie statystycznym

Podstawowy
20 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: chcą poznać podstawy pracy w darmowym programie R o ogromnych możliwościach, za pomocą darmowego interfejsu RStudio, chcą zautomatyzować opracowywanie atrakcyjnie wyglądających wykresów i map, tworzą wykresy np. w Excelu, SAS lub SPSS, ale chcą poznać nowe, elastyczne narzędzia wizualizacji danych.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 20
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zainstalować program R oraz interfejs RStudio
 • rysować różnego rodzaju atrakcyjnie wyglądające wykresy
 • przedstawiać dane statystyczne za pomocą map.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs R - podstawy statystyki i ekonometrii

Początkujący - Średniozaawansowany
20 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: chcą zapoznać się z podstawową obsługą darmowego programu R o ogromnych możliwościach, za pomocą darmowego interfejsu RStudio, analizują dane np. w Excelu, SAS lub SPSS, ale chcą poznać nowe narzędzia i metody lub potrzebują opanować podstawy sztuki analizy danych, chcą przypomnieć sobie lub poznać podstawy teoretyczne statystyki opisowej i etapy testowania hipotez statystycznych oraz nauczyć się, jak przełożyć teorię na praktykę w programie R, pragną przyswoić podstawy analizy korelacji i analizy wariancji, dowiedzieć się jak zbudować, oszacować, zweryfikować i wykorzystywać model regresji liniowej.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 20
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Początkujący - Średniozaawansowany
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zainstalować program R oraz interfejs RStudio
 • dokonać opisu statystycznego zmiennych
 • przeprowadzić ze zrozumieniem testowanie hipotez statystycznych
 • przeprowadzić analizę korelacji i wariancji
 • wyspecyfikować, oszacować i zinterpretować model liniowy.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs R - przetwarzanie danych w programie statystycznym

Podstawowy
20 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: chcą poznać podstawy pracy w darmowym programie R o ogromnych możliwościach, za pomocą darmowego interfejsu RStudio, analizują dane np. w Excelu, SAS lub SPSS, ale chcą poznać nowe narzędzia i metody, chcą opanować podstawy sztuki analizy danych, chcą zautomatyzować czynności regularnie powtarzane, tworzyć aplikacje, na których będą pracować inni użytkownicy.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 20
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zainstalować program R oraz interfejs RStudio
 • dokonywać operacji na wektorach, macierzach, ramkach danych i listach
 • importować dane do programu R
 • eksportować dane z programu R
 • przetwarzać (przeglądać, wybierać, filtrować, grupować sortować, łączyć, podsumowywać) możliwie szybko dane zgodnie z filozofią uporządkowanych danych
 • mierzyć czas wykonywania kodu i wyszukiwać tzw. wąskie gardła.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs R dla początkujących - analiza danych i wizualizacja

Podstawowy
20 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: chcą nauczyć się podstaw darmowego programu R o ogromnych możliwościach, analizują dane np. w Excelu, SAS lub SPSS, ale chcą poznać nowe narzędzia i metody lub potrzebują opanować podstawy sztuki analizy danych, nigdy wcześniej nie programowały lub nie miały styczności z programowaniem od dłuższego czasu, chcą zautomatyzować czynności regularnie powtarzane lub tworzyć aplikacje, na których będą pracować inni użytkownicy, chcą tworzyć eleganckie zestawienia danych, statystyki i atrakcyjnie wyglądające wykresy.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 20
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zainstalować program R oraz interfejs RStudio
 • dokonywać operacji na wektorach, macierzach, ramkach danych i listach
 • importować i eksportować dane
 • pisać skrypty zawierające m.in. pętle, instrukcje warunkowe i funkcje
 • wyspecyfikować, oszacować i zinterpretować model liniowy
 • przeprowadzić analizę wariancji
 • przetwarzać dane zgodnie z filozofią uporządkowanych danych
 • rysować różnego rodzaju atrakcyjnie wyglądające wykresy.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Analiza danych w R

Podstawowy
48 часов
Online, Offline
Nie każda instytucja potrafi wykorzystać potencjał, jaki kryje się w danych. Aby analizować duże ilości, często niepełnych informacji konieczne jest zastosowanie metod statystycznych i znajomość odpowiednich technologii. Te umiejętności zdobędziesz na naszym kursie! R jest jednym z najpopularniejszych języków do analizy danych dzięki wieloletniemu rozwojowi, bogatemu zapleczu narzędzi i zaangażowanemu środowisku specjalistów z niego korzystających.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 6
godziny 48
Miesiące 0,5
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online, Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Sprawnie używać języka R i pakietu RStudio do przetwarzania danych
 • stosować statystykę opisową i wizualizację danych w R
 • prowadzić wnioskowanie statystyczne - testować, estymować, analizować zależności
 • stosować analizę regresji liniowej w R aby prognozować wyniki
 • używać języka R wraz z pakietem MS Office.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Analiza danych w R

Podstawowy
24 часов
Online
Szkolenie Analiza danych w R jest dla wszystkich tych, którzy chcą poznać tajniki analizy danych w zyskującym popularność języku statystycznym R i RStudio. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów i ćwiczeń gdzie teoria przeplata się z praktycznymi przykładami, z którymi możesz spotkać się w pracy zawodowej. Kurs prowadzony jest od podstaw po elementy zaawansowane.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 8
godziny 24
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Język R
 • RStudio
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Wdrażanie aplikacji analitycznych w R i Python

Podstawowy
30 часов
Offline
Warszawa
Wdrażanie i rozwój rozwiązań analitycznych w środowisku produkcyjnym w przedsiębiorstwie jest jedną kluczowych umiejętności na wyższych, samodzielnych stanowiskach analitycznych. Analitycy Data Science, programiści oraz zarządzający projektami potrzebują opanować zbiór narzędzi (tzw. stack technologiczny), który pozwoli na realizację pełnego cyklu rozwoju projektu z zachowaniem dobrych praktyk: wersjonowanie, praca w zespole, testowanie i finalnie opublikowanie modelu analitycznego do zastosowań dla końcowego odbiorcy. Wiedza i umiejętności z tym związane wchodzą w zakres czynności powszechnie nazywanych DevOps .

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 4
godziny 30
Rodzaj treningu Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Dobre praktyki rozwijania i zarządzania projektami
 • Praca w odtwarzalnym środowisku projektowym
 • Elementy DevOps
 • Techniki publikowania wyników modeli analitycznych
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Podstawy statystyki matematycznej w R

Podstawowy
30 часов
Offline
Warszawa
Kurs Podstawy statystyki matematycznej w R powstał jako rezultat analizy i lektury podręczników ze statystyki matematycznej dostępnych na polskim rynku. Dlaczego tak trudno jest opowiedzieć o statystyce w sposób ciekawy i intuicyjny? Dlaczego niektóre fundamentalne kwestie są przemilczane w większości książek i trzeba się ich samemu domyślać? Jeśli interesuje Cię jak dobrze skonstruować i wykonać badanie statystyczne oraz chcesz poznać statystykę matematyczną od podstaw lub po prostu uporządkować i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę – jest to kurs dla Ciebie.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 9
godziny 30
Rodzaj treningu Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Dzięki temu kursowi Podstawy statystyki matematycznej w R, pozyskasz umiejętność biegłego posługiwania się pakietem R w zakresie statystycznej analizy danych. Poznasz procedurę wnioskowania statystycznego i będziesz potrafił intuicyjnie i świadomie interpretować jego wyniki. Nauczysz się dobierać odpowiedni test statystyczny do badanego problemu i typu analizowanych danych. Poznasz różnice, mocne oraz słabe strony testów parametrycznych oraz nieparametrycznych. Będziesz potrafić zastosować w praktyce współczynnik korelacji, analizę tabeli kontyngencji i model regresji liniowej (z jedną i wieloma zmiennymi).
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Zaawansowana statystyka i ekonometria w R

Podstawowy
30 часов
Offline
Warszawa
Kurs Zaawansowana statystyka i ekonometria w R to zajęcia z analizy danych na poziomie zaawansowanym, dla osób które mają dobrze opanowane podstawy statystyki matematycznej i posiadają praktykę w pracy z danymi. Grupą docelową są członkowie zespołów analitycznych i badawczych w firmach prywatnych instytucjach publicznych oraz na uniwersytetach, a także osoby aspirujące do takich zadań posiadające wstępne doświadczenie m. in. w przetwarzaniu danych, których interesuje modelowanie zjawisk i wnioskowanie statystyczne. Wcześniejsza znajomość podstaw programu R jest wymagana.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 5
godziny 30
Rodzaj treningu Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Podczas kursu Zaawansowana statystyka i ekonometria w R poznasz techniki zaawansowanej analizy statystycznej i podstaw ekonometrii. Nauczymy Cię dobrać właściwą technikę statystyczną do postawionego problemu badawczego, a także przekażemy wiedzę o pakietach i funkcjach pakietu R potrzebnych do przeprowadzenia obliczeń. Po kursie będziesz potrafić wykonywać profesjonalną analizę danych, formułować i weryfikować hipotezy statystyczne oraz budować złożone modele ekonometryczne.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Warsztaty Machine Learning w R

Podstawowy
30 часов
Offline
Warszawa
Kurs „Warsztaty Machine Learning w R”, na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Celem jest przekazanie praktycznej wiedzy o bardzo popularnych obecnie technikach analizy ilościowej znanych jako uczenie maszynowe (Machine Learning). Pozwalają one na efektywne wykorzystanie potencjału biznesowego leżącego w bazach danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa, korporacje i instytucje publiczne. Na zajęciach zagadnienia przedstawiane są w sposób intuicyjny (a nie teoretyczny), aplikacyjny i praktyczny co pozwala lepiej zrozumieć sposób działania algorytmów uczenia maszynowego. Warsztatowa forma zajęć, czyli najpierw prezentacja modeli i przejście przez przykładowe analizy, a później ćwiczenia samodzielne pod kierunkiem prowadzącego, pozwalają na zdobycie konkretnych umiejętności już w trakcie zajęć. Wymagana jest podstawowa znajomość statystyki i podstawowa znajomość R.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 5
godziny 30
Rodzaj treningu Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Rezultatem kursu Warsztaty Machine Learning w R będzie wprowadzenie Cię na poziom zaawansowany w dziedzinie uczenie maszynowe: budowanie skutecznych modeli predykcyjnych za pomocą walidacji krzyżowej, dobór właściwych technik do problemu badawczego, techniki tuningu hiperparametrów, ograniczenie ryzyka przetrenowania modelu. Poznasz najskuteczniejsze algorytmy uczenia maszynowego do modelowania i prognozowania zmiennych ciągłych i dyskretnych. Będziesz potrafił zastosować metody Machine Learning do specyfiki różnych zbiorów danych. Nauczymy Cię w optymalny sposób programować i implementować analizy Data Science w środowisku R i RStudio.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Analiza i wizualizacja danych w R

Podstawowy
30 часов
Offline
Warszawa
Przeznaczeniem kursu Analiza i wizualizacja danych w R, jest kompleksowe wprowadzenie Słuchaczy do pakietu R. Analitycy na całym świecie używają go do profesjonalnej analizy danych. Zajęcia dedykowane są przede wszystkim osobom rozpoczynającym przygodę z programem R i zaawansowaną analizą danych. Użytkownicy niepracujący wcześniej z danymi ilościowymi powinni (naszym zdaniem) najpierw dobrze poznać środowisko MS Excel. Z R komunikujemy się prawie wyłącznie przez pisanie komend (dostępnych w różnych pakietach). R posiada również interfejs graficzny, ale jest on tylko dodatkiem i ułatwieniem w programowaniu i obliczeniach. Na zajęciach uczymy się również używać gotowych komend oraz poznajemy podstawy programowania.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 5
godziny 30
Rodzaj treningu Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Na kursie Analiza i wizualizacja danych w R, nauczysz się programu R w stopniu średniozaawansowanym. Będziesz potrafił sprawnie i wygodnie wykonywać w R szczegółowe analizy zbiorów danych i komunikować wyniki za pośrednictwem przejrzystych tabel i ciekawych, atrakcyjnych graficznie wykresów i co ważniejsze, będziesz potrafił samodzielnie rozbudowywać swoje kompetencje w środowisku R, wyszukiwać potrzebne funkcje i pakiety w Internecie i aplikować je w swoich analizach.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Warsztaty analityka Data Science w R

Podstawowy
30 часов
Offline
Warszawa
Na kursie „Warsztaty analityka Data Science w R”, przekazujemy uczestnikom zestaw zaawansowanych kompetencji w dziedzinie przetwarzania danych – Data Science Toolbox. Około 70% pracy analityka polega na pozyskaniu danych, czyszczeniu, transformacji i przygotowaniu do dalszych analiz. Kolejne 10% spędza na modelowaniu, a ostatnie 20% na wizualizacji wyników i ich intuicyjnym raportowaniu. Celem kursu jest zatem usprawnienie i skrócenie czynności, które stanowią 90% czasu typowego projektu Data Science. Kluczem do sukcesu jest automatyzacja pracy i wykorzystanie odpowiednich pakietów. Aby móc skrócić czas od otrzymania danych do otrzymania wyników, należy rozbudować kompetencje narzędziowe w różnych dziedzinach: umiejętność płynnej pracy w języku R, znajomość technik programowania funkcyjnego i obiektowego, umiejętność optymalizacji kodu (np. obliczenia równoległe) a także wiedzę o zaawansowanych metodach wizualizacji danych (pakiet Shiny). Na zajęciach prezentujemy gotowe skrypty (got

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 5
godziny 30
Rodzaj treningu Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Dzięki kursowi Warsztaty analityka Data Science w R poznasz program R w stopniu zaawansowanym. Będziesz potrafił projektować krótkim czasie przetwarzać wyjściowe, nieoczyszczone i nieustrukturyzowane dane do postaci gotowej do dalszych analiz (statystycznych, ekonometrycznych bądź Machine Learning). Poznasz techniki przyśpieszania pracy w programie R (m. in. optymalizacja kodu i przetwarzanie równoległe). Nauczymy Cię również programować w R, dzięki czemu będziesz mógł automatyzować powtarzalne czynności. Dodatkowo, poznasz funkcje i metody pracy na danych tekstowych i będziesz umiał wykorzystywać w praktyce siłę wyrażeń regularnych. Na kursie przekazujemy również zaawansowanych metodach wizualizacji raportowania danych, dzięki czemu Twoje prezentacje i raporty będą przyciągać także od strony wizualnej, nie tylko merytorycznej.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Raportowanie z wykorzystaniem R

Podstawowy
16 часов
Online, Offline
Warszawa
Tworzenie zautomatyzowanych raportów przy użyciu języka R oraz pakietu Knitr

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 6
godziny 16
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zapoznanie z tworzeniem zautomatyzowanych raportów, czyli takich, gdzie poszczególne
 • fragmenty są generowane kodem napisanym w R
 • Nauka rozpoznawania powtarzalnych fragmentów raportu, gdzie zmieniają się dane, ale nie
 • zmienia się sposób ich przedstawienia
 • Pokazanie typowych sposobów przedstawiania danych
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Podstawy uczenia maszynowego z R

Podstawowy
24 часов
Online
elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail przez firmę Sages zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.... Szkolenie przeznaczone jest dla analityków danych, którzy chcą wejść do świata uczenia maszynowego (ang. machine learning) Szkolenie również kierowane jest do programistów którzy chcą rozpocząć przygodę z uczeniem maszynowym

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 5
godziny 24
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zapoznanie z podstawami uczenia maszynowego w języku R
 • Przedstawienie najnowszych i najlepiej przystosowanych do uczenia maszynowego pakietów
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Uczenie maszynowe z wykorzystaniem R

Podstawowy
32 часов
Online, Offline
Warszawa
Budowa modeli uczenia maszynowego w jednym z najpopularniejszych i najprostszych w obsłudze narzędzi - środowisku R

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 12
godziny 32
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu uczenia maszynowego w R
 • Rozszerzenie wiedzy o modele oraz narzędzia stanowiące kompletny warsztat pracy specjalisty
 • uczenia maszynowego
Przeczytaj więcej o programie kursu

Найдено курсы R в таких городах: