Kursy data science

3380 курсов найдено

KursData Science

Podstawowy
445 часов
Online
Data Sciencist wygrywa w corocznych rankingach na najlepszy zawód świata. Coraz więcej firm odkryło możliwości, jakie płyną z wykorzystania danych. Wejdź do świata Data Science dzięki intensywnemu szkoleniu.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 63
godziny 445
Miesiące 8
Okresowość 2 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • wykorzystywania języka SQL w pracy z bazami danych
 • tworzenia baz danych
 • manipulowania danymi w bazach danych
 • tworzenia zapytań do baz danych
 • wyciągania z baz danych wartościowych informacji i budowania na nich wiedzy
 • wizualizowania informacji za pomocą profesjonalnych narzędzi
 • podstaw języka programowania Python
 • podejścia obiektowego w programowaniu w Pythonie
 • zaawansowanych funkcji związanych z przetwarzaniem informacji
 • wykorzystywania bibliotek takich jak Pandas, NumPy czy SciKitLearn
 • podstaw statystyki potrzebnej w pracy data scientist
 • budowania i optymalizacji modeli Machine Learningowych
 • rozwiązywania problemów związanych z regresją, klasyfikacją i klasteryzacją
 • wizualizowania danych z pomocą bibliotek takich jak Matplotlib czy Seaborn
 • tworzenia sztucznych sieci neuronowych, w tym konwolucyjnych i rekurencyjnych
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Data Science

Podstawowy
57 часов
Online
Kursy Data Science Future Collars pokażą Ci, jakie możliwości daje nowoczesna analiza danych. W trakcie szkolenia dowiesz się, jak wyszukiwać informacje w zbiorach danych i poznasz najważniejsze informacje na temat baz danych SQL.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 38
godziny 57
Miesiące 5
Okresowość 2 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Napiszesz zapytania w SQL.
 • Będziesz wizualizować i przedstawiać wyniki korzystając z Pythona.
 • Wykorzystasz wiedzę z Machine Learning do tworzenia programów zdolnych do uczenia się i tworzenia schematów, bez dodatkowego programowania.
 • Dzięki możliwości uczestniczenia w dodatkowych zajęciach powtórzysz matematykę, w tym statystykę, potrzebną w pracy Data Scientist.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Warsztaty analityka Data Science w R

Podstawowy
30 часов
Offline
Warszawa
Na kursie „Warsztaty analityka Data Science w R”, przekazujemy uczestnikom zestaw zaawansowanych kompetencji w dziedzinie przetwarzania danych – Data Science Toolbox. Około 70% pracy analityka polega na pozyskaniu danych, czyszczeniu, transformacji i przygotowaniu do dalszych analiz. Kolejne 10% spędza na modelowaniu, a ostatnie 20% na wizualizacji wyników i ich intuicyjnym raportowaniu. Celem kursu jest zatem usprawnienie i skrócenie czynności, które stanowią 90% czasu typowego projektu Data Science. Kluczem do sukcesu jest automatyzacja pracy i wykorzystanie odpowiednich pakietów. Aby móc skrócić czas od otrzymania danych do otrzymania wyników, należy rozbudować kompetencje narzędziowe w różnych dziedzinach: umiejętność płynnej pracy w języku R, znajomość technik programowania funkcyjnego i obiektowego, umiejętność optymalizacji kodu (np. obliczenia równoległe) a także wiedzę o zaawansowanych metodach wizualizacji danych (pakiet Shiny). Na zajęciach prezentujemy gotowe skrypty (got

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 5
godziny 30
Rodzaj treningu Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Dzięki kursowi Warsztaty analityka Data Science w R poznasz program R w stopniu zaawansowanym. Będziesz potrafił projektować krótkim czasie przetwarzać wyjściowe, nieoczyszczone i nieustrukturyzowane dane do postaci gotowej do dalszych analiz (statystycznych, ekonometrycznych bądź Machine Learning). Poznasz techniki przyśpieszania pracy w programie R (m. in. optymalizacja kodu i przetwarzanie równoległe). Nauczymy Cię również programować w R, dzięki czemu będziesz mógł automatyzować powtarzalne czynności. Dodatkowo, poznasz funkcje i metody pracy na danych tekstowych i będziesz umiał wykorzystywać w praktyce siłę wyrażeń regularnych. Na kursie przekazujemy również zaawansowanych metodach wizualizacji raportowania danych, dzięki czemu Twoje prezentacje i raporty będą przyciągać także od strony wizualnej, nie tylko merytorycznej.
Przeczytaj więcej o programie kursu
топ

Kurs Jak zacząć karierę w Data Science

Podstawowy
5 часов
Online
Rozpocznij karierę jako specjalista przetwarzania danych. Poznaj możliwe ścieżki rozwoju i przydatne narzędzia w Data Science, Data Engineering i AI.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 24
godziny 5
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • W trakcie będę stopniowo wprowadzał Cię w świat projektów związanych z Data Science i specyfiką pracy w projektach związanych z danymi.
 • Przygotowane materiały pozwolą Ci w prosty sposób zbudować podstawy niezbędnej wiedzy, a także pokażą, w jakich kierunkach możesz się rozwijać.
 • Szeroki zakres tematów objętych kursem stanowi kompleksowy przegląd technologii i umiejętności niezbędnych w pracy na stanowiskach takich jak: Data Scientist, Machine Learning Engineer, MLOps Engineer, czy Data Engineer.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Bootcamp Data Science

Podstawowy
400 часов
Online
Kurs Data Science to 5 miesięcy nauki i praktycznych zadań. W tym czasie poznasz dokładnie te zagadnienia, które pozwolą Ci rozpocząć przygodę z zarządzaniem i analizą danych. W trakcie kursu nauczysz się także prezentować je w przystępnej formie.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 60
godziny 400
Miesiące 5
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Wprowadzenie do Pythona
 • Przetwarzanie danych a rozwiązania webowe
 • Praca z bazami danych
 • Analiza i wizualizacja danych
 • Podstawy Machine Learningu
Przeczytaj więcej o programie kursu

Data Science Training

Podstawowy
88 часов
Online
This Edureka Data Science Full Course video will help you understand and learn Data Science Algorithms in detail. This Data Science Tutorial is ideal for both beginners as well as professionals who want to master Data Science Algorithms.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 124
godziny 88
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Data Analysis at Walmart Who is a Data Scientist? Data Life Cycle Statistics &
 • Probability Basic Terminologies in Statistics Sampling Techniques Types of Statistics Measures of Spread What is Probability? Probability Density Function
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Data Mining i Text Mining od podstaw

Podstawowy
10 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: chcą dowiedzieć się czym jest Data Mining, chcą nauczyć się jak wykorzystywać Data Mining, chcą poznać Text Mining, analizują na co dzień duże ilości danych.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 10
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Sprawnie wykorzystywać Data Mining i Text Mining
 • poprawnie eskplorować dane
 • usprawnić procesy w firmie.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Wizualizacja danych z wykorzystaniem języka R

Podstawowy
Online
Kategoria szkoleń : Szkolenia Data Science. 98% kursantów poleca nas swoim znajomym.... Szkolenie kierowane jest do uczestników – naukowców, analityków danych, badaczy, dziennikarzy itp., którzy chcą tworzyć atrakcyjne i nietypowe wizualizacje – w szczególności do tych, którym nie wystarczają już programy pakietu MS Office.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Dobierać odpowiednie techniki wizualizacji do posiadanych danych i rodzaju przekazywanych treści.
 • Generować w R podstawowe typy wykresów bez wykorzystania pakietów, i konfigurować ich parametry graficzne.
 • Generować spektakularne wizualizacje, daleko wykraczające poza pojęcie grafiki 2D.
 • Eksportować wizualizacje 2D do zewnętrznych plików, w formatach .png, .jpg i .pdf.
 • Poszerzać swoją wiedzę na temat wizualizacji dzięki rekomendowanym wartościowym źródłom.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Python w analizie danych. Wstęp do Data Science

Podstawowy
16 часов
Online
Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w podstawowe zagadnienia dotyczące analizy danych z użyciem języka Python i najważniejszych bibliotek Pythona dedykowanych obszarowi Data Science (Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn). Dzięki szkoleniu uczestnicy będą w stanie z łatwością wczytać, przeprocesować, wyczyścić i łączyć duże zbiory danych, a następnie przeprowadzić pełnowymiarową analizę wraz z prostymi wizualizacjami.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 16
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • stawiać odpowiednie pytania odnośnie danych i przeprowadzać w sposób świadomy proces analizy,
 • posługiwać się przydatnymi w analizie danych bibliotekami języka Python,
 • selekcjonować, oczyszczać i przetwarzać dane przy użyciu nowoczesnych technik,
 • prezentować dane przy użyciu odpowiednio dobranych wykresów i wizualizacji.
Przeczytaj więcej o programie kursu
топ

Kurs Data Science w Python - wprowadzenie do analizy danych

Średniozaawansowany - Profesjonalny
7 часов
Online
Dowiedz się jak wykorzystać wszechstronność Pythona w analizie danych. Poznaj narzędzia, które pozwolą Ci pewnym krokiem wejść w świat Data Science.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 45
godziny 7
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany - Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Ten kurs powstał z myślą o osobach, które chciałyby postawić pierwsze kroki w data science w oparciu o jeden z najpopularniejszych języków programowania, czyli Python.
 • Wiedza w nim zawarta przekazana została w sposób niezwykle praktyczny z minimalnym uwzględnieniem teorii, tak aby maksymalnie przyspieszyć Ci wdrażanie się w ten temat.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Podstawy Data Science + wprowadzenie do Pythona

Podstawowy
Online
Jest to dwudniowe szkolenie, które daje możliwość zapoznania się z Pythonem jako narzędziem do zautomatyzowanego przetwarzania danych, które obejmuje analizę i wizualizację danych, budowanie modeli, ocenę i walidację, prognozowanie, a także raportowanie wyników analizy

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 6
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zapoznanie się z Pythonem jako narzędziem do zautomatyzowanego przetwarzania danych, które obejmuje analizę i wizualizację danych, budowanie modeli, ocenę i walidację, prognozowanie, a także raportowanie wyników analizy.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Warsztaty Machine Learning w R

Podstawowy
30 часов
Offline
Warszawa
Kurs „Warsztaty Machine Learning w R”, na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Celem jest przekazanie praktycznej wiedzy o bardzo popularnych obecnie technikach analizy ilościowej znanych jako uczenie maszynowe (Machine Learning). Pozwalają one na efektywne wykorzystanie potencjału biznesowego leżącego w bazach danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa, korporacje i instytucje publiczne. Na zajęciach zagadnienia przedstawiane są w sposób intuicyjny (a nie teoretyczny), aplikacyjny i praktyczny co pozwala lepiej zrozumieć sposób działania algorytmów uczenia maszynowego. Warsztatowa forma zajęć, czyli najpierw prezentacja modeli i przejście przez przykładowe analizy, a później ćwiczenia samodzielne pod kierunkiem prowadzącego, pozwalają na zdobycie konkretnych umiejętności już w trakcie zajęć. Wymagana jest podstawowa znajomość statystyki i podstawowa znajomość R.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 5
godziny 30
Rodzaj treningu Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Rezultatem kursu Warsztaty Machine Learning w R będzie wprowadzenie Cię na poziom zaawansowany w dziedzinie uczenie maszynowe: budowanie skutecznych modeli predykcyjnych za pomocą walidacji krzyżowej, dobór właściwych technik do problemu badawczego, techniki tuningu hiperparametrów, ograniczenie ryzyka przetrenowania modelu. Poznasz najskuteczniejsze algorytmy uczenia maszynowego do modelowania i prognozowania zmiennych ciągłych i dyskretnych. Będziesz potrafił zastosować metody Machine Learning do specyfiki różnych zbiorów danych. Nauczymy Cię w optymalny sposób programować i implementować analizy Data Science w środowisku R i RStudio.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Data Science i podstawy programowania w R

Podstawowy
Online
W trakcie trzydniowego szkolenia oferujemy nabycie praktycznej wiedzy w obszarze statystycznej analizy danych oraz uczenia maszynowego, ze szczególnym zastosowaniem tych technik w sektorze bankowym. Dodatkowo zostaną aktywnie poruszone kwestie wdrażania podstawowych modeli nauki opartych na danych w języku R.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Przedstawienie podstawowych metod w obszarze statystycznej analizy danych i uczenia maszynowego, wraz z typowymi zastosowaniami w branży bankowej.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Wprowadzenie do pisania science fiction i fantasy

Podstawowy
4 часов
Online
Z tego kursu dowiesz się, jak zbudować własny fikcyjny świat i ożywić go w przekonujący sposób na kartach książki. Dowiesz się, jakie są elementy fikcji spekulatywnej oraz jak zastosować je w światotwórstwie. Poznasz złote zasady pisania prozy fantasy i science fiction, aby stworzyć arcyciekawy świat, który przeniesie czytelników w inny wymiar.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 19
godziny 4
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Dowiedz się, jak rozwinąć swoje pomysły i stworzyć książkowe światy przy pomocy struktur i technik literackich zdolnych przenieść Twoich czytelników
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Ilustrowanie literatury fantasy i science fiction w Procreate

Podstawowy
1 часов
Online
Na tym kursie nauczysz się tworzyć wspaniałe obrazy za pomocą technik ilustracji i malowania cyfrowego w Procreate. Rafael pokaże, jak ożywić opowieść science-fiction średniowieczną sagę o Królu Arturze, poruszając koncepcje kompozycji i opowiadania historii. Zrobisz wszystko krok po kroku, aby zbudować swój projekt, od burzy mózgów i pierwszych szkiców po końcowe szczegóły.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 13
godziny 1
Rodzaj treningu Online
Audycja Nagranie
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Naucz się tworzyć obrazy rodem z wymyślonego świata, łacząc techniki ilustracji, kompozycji i malarstwa cyfrowego przy użyciu Procreate
Przeczytaj więcej o programie kursu

Найдено курсы Data science в таких городах: