Kursy finansowe

117 курсов найдено

Kurs instrumenty finansowe w MSR/MSSF

Początkujący - Średniozaawansowany
12 часов
Online
Instrumenty finansowe – istota i definicja: a) podstawowe rodzaj aktywów finansowych, zobowiązań finansowych... Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat zasad rachunkowości (według regulacji MSR/MSSF) w zakresie instrumentów finansowych oraz umiejętności związanych z właściwym ujęciem instrumentów finansowych (w tym skutków ich przeszacowań) w sprawozdaniu finansowym. Zakres szkolenia uwzględnia przede wszystkim zakres MSSF 9, rozszerzony o zagadnienia związane z prezentacją i ujawnieniami informacji wymaganymi przez MSSF 7, a także o zagadnienia dotyczące własnych instrumentów kapitałowych (MSR 32, MSSF 2). Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 12
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Początkujący - Średniozaawansowany
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Wiedzieć instrumenty finansowe.
 • Dowiedzieć się zakres obowiązywania regulacji rachunkowości instrumentów finansowych.
 • Klasyfikować instrumentów finansowych.
 • Wiedzieć zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych.
 • Wiedzieć warunki formalne stosowania rachunkowości zabezpieczeń, efektywność zabezpieczenia a wskaźniki zabezpieczenia, ujęcie skutków zabezpieczenia.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Sprawozdania finansowe i ich analiza

Średniozaawansowany - Profesjonalny
88 часов
Online, Offline
Warszawa
Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego dla kandydatów na biegłych rewidentów „Sprawozdania finansowe i ich analiza”.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 88
Miesiące 1
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany - Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zdobędziesz wiedzę teoretyczną, zgodnie z wytycznymi PIBR, ze sprawozdań finansowych i ich analizy,
 • pozyskasz umiejętność rozwiązywania zadań i testów egzaminacyjnych,
 • nauczysz się posługiwać aktami prawnymi.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Excel Controlling i Finanse

Podstawowy
16 часов
Online
Formatowanie niestandardowe wykorzystywane w controllingu i finansach Tworzenie wykresów w oparciu o dane finansowe... Program Microsoft Excel to potężne narzędzie pozwalające na dokonywanie skomplikowanych i zaawansowanych analiz. Umożliwia tworzenie zestawień oraz ma bogate możliwości prezentacji danych. Jeżeli w swojej pracy skupiasz się na zagadnieniach związanych z controllingiem i finansami, chcesz nauczyć się jak korzystać z Excela jako narzędzia do zaawansowanych analiz finansowych, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 8
godziny 16
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Funkcje finansowe
 • Analiza finansowa
 • Optymalizacja danych
 • Tabele przestawne
Przeczytaj więcej o programie kursu
polbi.pl

Kurs sprawozdanie finansowe

Przeciętny
32 часов
Online
Szkolenie: Sprawozdanie finansowe, księgowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego, wyceny, bilans... Kurs dla osób związanych z rachunkowością i odpowiedzialnych za sporządzanie lub przygotowanie sprawozdania finansowego – warsztaty dla księgowych. Szkolenie mające zastosowanie do sprawozdań finansowych we wszystkich typach jednostek, w tym również podlegających badaniu przez biegłego rewidenta. Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej – Szkolenie przydatne dla praktyków. Z nami kompleksowo zgłębisz tajniki sporządzania sprawozdania finansowego a udział w kursie rekomendujemy księgowym, pracownikom działów finansowo-księgowych podmiotów gospodarczych (firm, przedsiębiorstw) oraz właścicielom biur rachunkowych i osobom w nich odpowiedzialnych za sprawy związane z rachunkowością.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 4
godziny 32
Miesiące 1
Okresowość 2 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Przeciętny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Poznać wszystkie etapy związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych i zasady właściwego sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Dowieć, jak wyceniać składniki majątku na potrzeby bilansu.
 • Poznać zasady tworzenia not do informacji dodatkowej.
 • Przećwiczyć rozliczanie wyniku finansowego.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs MS Excel w zastosowaniach finansowych

Podstawowy
30 часов
Offline
Warszawa
Zakres kursu MS Excel w zastosowaniach finansowych obejmuje m.in. matematykę finansową (badanie atrakcyjności lokat bankowych, wycenę obligacji oraz prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych, tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowanie zwrotu portfeli inwestycyjnych, tworzenie i wycenę opcji. Kurs MS Excel w zastosowaniach finansowych, przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywanych na co dzień, jak i tych mniej znanych, narzędzi Excela.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 11
godziny 30
Rodzaj treningu Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Wideo o kursie
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Na kursie MS Excel w zastosowaniach finansowych, uzyskasz umiejętność modelowania finansowego w programie MS Excel z wykorzystaniem jego zaawansowanych narzędzi. Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: matematykę finansową (analizę lokat, obligacji i kredytów), ocenę projektów inwestycyjnych, analizę portfelową (budowę efektywnych portfeli oraz prognozowanie zwrotu z portfeli) oraz instrumenty pochodne (wycena opcji na akcje). Dzięki kursowi będziesz potrafić posługiwać się zaawansowanymi narzędziami finansowymi w Excelu, m.in. funkcjami finansowymi, funkcjami tablicowymi, operacjami macierzowymi, Analizą danych (AnalysisToolPak), używać dodatku optymalizacyjnego Solver, korzystać z aplikacji finansowych w Excelu, tworzyć własne narzędzia służące do modelowania finansowego. Będziesz także wiedział(a), jak wykorzystywać matematykę finansową do analizy produktów finansowych na podstawie wyceny wartości obecnej i przyszłej strumieni pieniężnych (kredyty, lokaty, obligacje, inwestycje) oraz prognozować opłacalność projektów inwestycyjnych (akcje, instrumenty pochodne i portfele inwestycyjne).
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Analiza Finansowa w Excelu

Przeciętny
20 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: znają program MS Excel co najmniej na poziomie podstawowym, w codziennej pracy wykorzystują różnorodne dane finansowe, chcą poznać narzędzia Excela wspierające analizę finansową.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 20
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Przeciętny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Przetwarzać dane finansowe w Excel
 • przygotowywać prognozy finansowe
 • stosować funkcje programu do wykonywania obliczeń finansowych
 • tworzyć wykresy ze złożonych danych
 • sprawdzić skuteczność przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • przygotować sprawozdanie finansowe.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Excel - analiza i kontrola danych finansowych. Narzędzia Excela w controllingu finansowym

Przeciętny
20 часов
Online, Offline
Warszawa
Przerwa 14:30 - 14:45 Zajęcia 14:45 - 16:00 Sprawdź co poznasz na szkoleniu. więcej przetwarzać dane finansowe... Szkolenie jest dla osób, które: znają podstawy programu Microsoft Excel, przetwarzają głównie dane finansowo-księgowe, chcą zdobyć wiedzę w zakresie analizy finansowej oraz budowy złożonych modeli pozwalających podejmować decyzje w oparciu o dokładne i rzetelne dane, chcą zoptymalizować czas przygotowywania analiz, procesów i kosztów, chcą poznać narzędzia Excela wspierające analizę finansową.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 20
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Przeciętny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Przetwarzać dane finansowe w Excelu: importowanie z różnych źródeł, grupowanie
 • obliczać stawkę amortyzacyjną środków trwałych
 • zaplanować budżet oraz przygotować prognozę finansową
 • zaprezentować dane za pomocą różnorodnych wykresów
 • dokonać oceny efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • przygotować sprawozdanie finansowe na temat sytuacji finansowej.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Excel w badaniu procesów inwestycyjnych - metoda DCF

Przeciętny
16 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: pracują jako analitycy i chcą usprawnić swoją pracę, w firmie są odpowiedzialne za analizę danych i opracowanie nowych strategii, świadomie analizują ryzyko związane z opłacalnością projektów, chcą zautomatyzować i zintensyfikować swoje działania.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 16
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Przeciętny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Analizować opłacalność projektów inwestycyjnych
 • poznać dokładnie przydatne funkcje programu Excel przydatne dla analityków
 • tworzyć własne funkcje, które znacznie ułatwią analizę danych.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Finanse dla niefinansistów

Podstawowy
20 часов
Online, Offline
Warszawa
analiza wskaźników referencyjnych i branżowych. metody oceny standingu klienta, podstawowe sprawozdania finansowe... Szkolenie jest dla osób, które: są właścicielami, dyrektorami i kierownikmi firm; przygotowywują się do objęcia tych stanowisk w działach (produkcji, sprzedaży, logistyki, controllingu lub kontroli wewnętrznej); są samodzielnymi specjalistami i konsultantami odpowiedzialnymi za analizy danych lub przygotowywanie raportów dla kadry kierowniczej; nie są związane z działami finansowymi lub rozpoczynają pracę w tych działach.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 20
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Wskazać podstawowe metody analizy danych podobieństw i różnic w zakresie zarządzania finansami osobistymi a finansami firmy
 • interpretować sprawozdania finansowe klientów w celu minimalizowania ryzyka handlowego i ryzyka dostaw
 • przewidywać bankructwo klienta
 • samodzielnie określać standing firmy
 • wykorzystać metody ewidencji i kontroli kosztów jako sposoby zarządzania nimi itp.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs UX Design

Podstawowy
74 часов
Online
Generalnie oceniam bardzo pozytywnie, bardzo dobrze zainwestowane środki finansowe i czas.... Pod okiem najlepszych trenerów-praktyków nauczysz się tworzyć produkty w taki sposób, by ich odbiorcy czerpali przyjemność z użytkowania! W czasie kursu pokażemy Ci, jak od podszewki wygląda proces projektowy, prowadzenie badań, jak korzystać z narzędzi do budowania prototypów i jak to wszystko przetestować!

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 16
godziny 74
Miesiące 2
Okresowość 2 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • jak pracuje UX Designer
 • czym różni się UX Designer od Researchera
 • jak przeprowadzać podstawowe badania
 • jak psychologia i efekty społeczne wpływają na ich wyniki
 • budowania person, map empatii, user stories i scenarios
 • wytyczania user journey
 • pracy z value proposition i business model canvas
 • podstaw przeprowadzania audytu
 • tworzenia wireframes i mock-ups
 • fundamentów projektowania podstawowych elementów interfejsu
 • prototypowania w Figmie
 • podstaw narzędzi takich jak Google Analytics czy HotJar
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Excel w sprawozdaniach finansowych i budżetowaniu

Przeciętny
20 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: chcą rozwinąć swoje umiejętności pracy w MS Excel, chcą tworzyć raporty i sprawozdania finansowe, chcą zapoznać się z funkcjami i formułami przydatnym w finansach, chcą opracowywać wykresy i wizualizację danych w MS Excel.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 20
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Przeciętny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Sprawnie sortować duże arkusze danych
 • formatować dane w MS Excel
 • drukować duże tabele oraz wykresy
 • opracowywać tabele przestawne
 • wykorzystywać program MS Excel do tworzenia sprawozdań finansowych i budżetów.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs MOS Excel Expert

Podstawowy
24 часов
Online
LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKI, Z.WIELKIEJ.LITERY, ZŁĄCZ.TEKSTY, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, SZUKAJ.TEKST) Funkcje finansowe... Egzamin Microsoft Office Specialist: Excel Expert (MOS Excel Expert) sprawdza kompetencje w zakresie tworzenia, zarządzania oraz przekazywania profesjonalnych arkuszy kalkulacyjnych możliwych do zastosowania w różnych specjalistycznych celach i sytuacjach.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 5
godziny 24
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Uprzednio zdefiniowane formuły, czyli funkcje w programie Excel to podstawa pracy z programem.
 • Czy jest możliwe zapisywanie raportu stworzonego w Excelu do pliku PDF? Czy da się sprawnie i bezproblemowo wydrukować tabele danych, które są zbyt duże, żeby je zmieścić na kartce, a do tego były czytelne?
 • Integralną częścią analizy danych jest ich wyświetlanie w taki sposób, aby dane były zrozumiałe, zorganizowane i aby można było łatwo ukazać tylko te najpotrzebniejsze informacje.
 • Wizualizacja danych to aktualnie wciąż zdobywający na popularności trend rynkowy. Wykresy umożliwiają przedstawienie danych liczbowych w formie graficznej, umożliwiając ich interpretację bez konieczności analizowanie tabel z liczbami.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Excel dla Finansistów

Przeciętny
20 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: potrafią obsługiwać program Microsoft Excel w stopniu podstawowym, pracują w działach księgowości, finansów, prowadzą własne przedsiębiorstwa, w których samodzielnie dokonują administracji danych finansowych, na co dzień pracują głównie z danymi finansowymi/księgowymi, chcą wykorzystywać narzędzia programu Microsoft Excel w analizie finansowej, chcą dowiedzieć się jak przygotowywać czytelne raporty, chcą przejrzyście prezentować złożone dane finansowe.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 20
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Przeciętny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu stosowania funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, przydatnych w rozwiązywaniu analitycznych i optymalizacyjnych problemów w finansach i księgowości
 • pracować z wieloma skoroszytami i arkuszami oraz tworzyć pomiędzy nimi powiązania
 • stworzyć wykres i tabelę przestawną oraz wykorzystać ich możliwości w analizie danych.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Asystent ds. księgowości (kod zawodu 331301)

Podstawowy
64 часов
Online, Offline
Warszawa
Przykłady praktyczne samodzielne A6 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WARSZTATAMI PRAKTYCZNYMI 1.    ... Od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią kursu asystent ds. księgowości. To pierwszy, ale bardzo poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób które niedawno pracują w działach rachunkowości lub chcą dopiero taką pracę podjąć. Ten kurs jest adresowany także do właścicieli i osób zarządzających firmami prowadzącymi pełną rachunkowość, którzy nie znają jej podstaw. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy działalności gospodarczej, podstawy podatków oraz podstawy prawa pracy.

Więcej o kursie

Certyfikat
godziny 64
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zdobycie kompetencji w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 331301),
 • zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku asystenta ds. księgowości,
 • zapoznanie się z programem Symfonia Handel
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Excel dla księgowych i dla pracowników działów finansowych

Przeciętny
20 часов
Online, Offline
Warszawa
praktycznej wiedzy z obszaru wykorzystania Microsoft Excel do sortowania danych, poprawnie wprowadzać dane finansowe... Szkolenie jest dla osób, które: znają Microsoft Excel na poziomie podstawowym, pracują z danymi finansowymi i księgowymi, chcą wykorzystywać funkcje i formuły przydatne w codziennej pracy, chcą sprawnie wykonywać analizę finansową, chcą profesjonalnie wizualizować zbiory danych, chcą tworzyć przejrzyste raporty.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 20
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Przeciętny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Stosować najprzydatniejsze funkcje w pracy z danymi finansowymi
 • korzystać z praktycznej wiedzy z obszaru wykorzystania Microsoft Excel do sortowania danych
 • poprawnie wprowadzać dane finansowe i wyszukiwać błędy
 • skutecznie zabezpieczać dane zawarte w arkuszach i skoroszytach
 • tworzyć zestawiania danych na wykresach
 • pracować z tabelami przestawnymi
 • rejestrować podstawowe makra.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Найдено курсы Finansowe в таких городах: