Kursy finansowe

278 znalezione kursy

Kurs sprawozdanie finansowe

1 280 pln.
Szkolenie: Sprawozdanie finansowe, księgowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego, wyceny, bilans... Kurs dla osób związanych z rachunkowością i odpowiedzialnych za sporządzanie lub przygotowanie sprawozdania finansowego – warsztaty dla księgowych. Szkolenie mające zastosowanie do sprawozdań finansowych we wszystkich typach jednostek, w tym również podlegających badaniu przez biegłego rewidenta. Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej – Szkolenie przydatne dla praktyków. Z nami kompleksowo zgłębisz tajniki sporządzania sprawozdania finansowego a udział w kursie rekomendujemy księgowym, pracownikom działów finansowo-księgowych podmiotów gospodarczych (firm, przedsiębiorstw) oraz właścicielom biur rachunkowych i osobom w nich odpowiedzialnych za sprawy związane z rachunkowością.
Średniozaawansowany
32 godziny
1 miesiąc
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 4
Godziny 32
Miesiące 1
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs instrumenty finansowe w MSR/MSSF

1 833 pln.
Instrumenty finansowe – istota i definicja: a) podstawowe rodzaj aktywów finansowych, zobowiązań finansowych... Celem szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat zasad rachunkowości (według regulacji MSR/MSSF) w zakresie instrumentów finansowych oraz umiejętności związanych z właściwym ujęciem instrumentów finansowych (w tym skutków ich przeszacowań) w sprawozdaniu finansowym. Zakres szkolenia uwzględnia przede wszystkim zakres MSSF 9, rozszerzony o zagadnienia związane z prezentacją i ujawnieniami informacji wymaganymi przez MSSF 7, a także o zagadnienia dotyczące własnych instrumentów kapitałowych (MSR 32, MSSF 2). Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Podstawowe, Średniozaawansowany
12 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 12
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs: Doradztwo finansowe

599 pln.
Doradztwo✌️ finansowe na rynku usług finansowych inwestycyjnych kapitałowych kurs szkolenie online e-Learning... Kurs zapewni studentom wiedzę z zakresu prawa bankowego, rynków finansowych, narzędzi planowania finansowego, oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. Kurs ma na celu nauczenie studentów praktycznych umiejętności doradztwa finansowego i przygotowanie ich do pracy w branży finansowej.
Podstawowe, Średniozaawansowany
270 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 270
Miesiące 3
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Kraków
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs: Doradztwo prawno - finansowe

599 pln.
Doradztwo✌️ prawno finansowe ekonomia prawo zarządzanie pieniądze podatki kurs szkolenie online certyfikaty... Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prawnymi i finansowymi obowiązującymi przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Podstawowe, Średniozaawansowany
270 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 270
Miesiące 3
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Kraków
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs modelowanie finansowe

1 464 pln.
Projekt inwestycyjny: a) sprawozdania finansowe pro forma przygotowane dla przedsięwzięcia inwestycyjnego... Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami tworzenia modeli finansowych, nabyciu umiejętności prognozowania i wykorzystania dostępnych narzędzi Excela (w tym elementów VBA) do tworzenia funkcjonalnych i przyjaznych w użytkowaniu modeli finansowych. Szkolenie zaznajamia z podstawami Visual Basic w szczególności pod kątem wykorzystania go w modelowaniu i planowaniu finansowym.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
11 godziny
1 miesiąc
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 11
Miesiące 1
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs: Doradztwo podatkowe i finansowe

599 pln.
Doradztwo✌️ podatkowe celne skarbowe finansowe podatki finanse rachunkowość księgowość budżet pieniądze... Kurs zapewnia uczestnikom wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, które mogą wykorzystać w codziennej pracy. Korzystają z materiałów dydaktycznych, wykładów, ćwiczeń i studiów przypadków, aby przyswoić wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności.
Podstawowe, Średniozaawansowany
270 godziny
3 miesięcy
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 270
Miesiące 3
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Kraków
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Sprawozdanie finansowe i jego analiza

817 pln.
Zalecany kurs
бухгалтерский учет Финансовое моделирование и анализ Финансовые отчеты Просмотреть этот курс Sprawozdanie finansowe... Czytanie i zrozumienie sprawozdań finansowych jest ważne nie tylko dla analityków finansowych, ale dla wszystkich osób związanych z przedsiębiorstwem. Ta umiejętność umożliwia zrozumienie działalności, ocenę jej wyników finansowych, analizę możliwej przyszłości przedsiębiorstwa, a także stanowi podstawę do wyceny biznesu. Szkolenie składa się z ponad 4 godzin filmów zawierających wiedzę dotyczącą sprawozdań finansowych – od podstaw i wyjaśnienia kluczowych zagadnień do zaawansowanych obszarów analizy. Ze szkolenia dowiesz się między innymi:jakie są elementy sprawozdania finansowego i jak je zrozumieć,w jaki sposób ocenić, czy przedsiębiorstwo osiąga dobre wyniki i nie jest zagrożone bankructwem,co zawierają poszczególne pozycje w sprawozdaniach i jakie zasady nimi rządzą,jak sporządzić bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych,jak elementy sprawozdania wzajemnie od siebie zależą,jak interpretować poszczególne wartości,jakie są najważniejsze wskaźniki analizy finansowej i jak stosować je w praktyce.Nie pominiemy takich zagadnień jak metody amortyzacji, podatek odroczony, wartość firmy, metody dystrybucji zysków, jakość wyników finansowych czy sprawozdanie skonsolidowane. Odnosimy się do faktycznych przypadków z doświadczenia, a kwestie analityczne zobrazowane są przykładem pełnej analizy w Excelu.Autorem kursu jest Tomasz Manowiec, CFA, FCCA, odpowiedzialny w Baker Tilly TPA za dział Corporate Finance, w którym realizowane są wyceny przedsiębiorstw i instrumentów finansowych oraz projekty związane z analizą finansową i modelowaniem.Swoją wiedzę zdobywał przez kilkanaście lat, pracując na rynku kapitałowym jako analityk i zarządzający funduszami oraz w branży doradczej.Wysoka jakość edukacyjna kursu wynika nie tylko z bogatej wiedzy merytorycznej, ale również z doświadczeń autora w prowadzeniu szkoleń i wykładów dla odbiorców na różnym poziomie zaawansowania.
4 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 44
Godziny 4
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Język Polski

Kurs Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem

1 587 pln.
Interaktywny omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu zarządzania finansowego. Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków. Kurs ten zapewnia studentom wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a także pozwala zrozumieć finansowe aspekty różnych procesów i projektów, co może mieć znaczenie w świecie biznesu iw podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.
Średniozaawansowany
11 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 11
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski

Modelowanie finansowe – prognoza sprawozdania finansowego I

774 pln.
Zalecany kurs
Zdolność do budowy modeli finansowych i sprawnej obsługi arkuszy kalkulacyjnych jest obecnie jedną z kluczowych cech pożądanych w biznesie i finansach. Zbudowanie modelu pozwala również lepiej rozumieć sprawozdania finansowe i zależności między nimi. W małym przedsiębiorstwie, czy w dużej korporacji, w firmie inwestycyjnej lub doradczej – wszędzie wiedza ta znajdzie swoje praktyczne i wartościowe zastosowanie. Nieważne czy jesteś na początku swojej kariery, jeszcze na studiach, czy chcesz się przekwalifikować lub po prostu rozwinąć w swoich kompetencjach.Ten moduł obejmuje blisko 4 godziny materiału opartego o pracę nad sporządzaniem projekcji finansowych i kompletnych prognoz sprawozdania finansowego wzbogacone wykorzystaniem wielu zaawansowanych funkcjonalności Excela. Budowany model finansowy wykorzystuje np. kilkadziesiąt funkcji oraz ich złożenia, makro, pole listy i pole wyboru, narzędzia analizy danych oraz dewelopera, jak również niestandardowe typy formatowania. Do tego prezentuje sposób dynamicznego przedstawienia wyników analizy na wykresie.Zawartość szkolenia obejmuje:kilka sposobów sporządzania prognoz przychodów,podejście do prognozowania wszystkich kosztów,prognozowanie środków trwałych i amortyzacji,projekcje kapitału obrotowego,wyznaczanie kluczowych pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu,sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych,analizę wrażliwości modelu na wybrane parametry.Dodatkowo poznasz wiele przydatnych skrótów klawiszowych i ułatwień pracy w Excelu, a opracowany model może stanowić podstawę do analizy lub wyceny przedsiębiorstwa.Autorem kursu jest Tomasz Manowiec, CFA, FCCA, odpowiedzialny w Baker Tilly TPA za dział Corporate Finance, w którym realizowane są wyceny przedsiębiorstw i instrumentów finansowych oraz projekty związane z analizą finansową i modelowaniem.Swoją wiedzę zdobywał przez kilkanaście lat, pracując na rynku kapitałowym jako analityk i zarządzający funduszami oraz w branży doradczej.Wysoka jakość edukacyjna kursu wynika nie tylko z bogatej wiedzy merytorycznej, ale również z doświadczeń autora w prowadzeniu szkoleń i wykładów dla odbiorców na różnym poziomie zaawansowania.
1 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 8
Godziny 1
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Język Polski

Modelowanie finansowe – prognoza sprawozdania finansowego II

774 pln.
Zalecany kurs
Zdolność do budowy modeli finansowych i sprawnej obsługi arkuszy kalkulacyjnych jest obecnie jedną z kluczowych cech pożądanych w biznesie i finansach. Zbudowanie modelu pozwala również lepiej rozumieć sprawozdania finansowe i zależności między nimi. W małym przedsiębiorstwie, czy w dużej korporacji, w firmie inwestycyjnej lub doradczej – wszędzie wiedza ta znajdzie swoje praktyczne i wartościowe zastosowanie. Nieważne czy jesteś na początku swojej kariery, jeszcze na studiach, czy chcesz się przekwalifikować lub po prostu rozwinąć w swoich kompetencjach.Ten moduł obejmuje blisko 4 godziny materiału opartego o pracę nad sporządzaniem projekcji finansowych i kompletnych prognoz sprawozdania finansowego wzbogacone wykorzystaniem wielu zaawansowanych funkcjonalności Excela. Budowany model finansowy wykorzystuje np. kilkadziesiąt funkcji oraz ich złożenia, makro, pole listy i pole wyboru, narzędzia analizy danych oraz dewelopera, jak również niestandardowe typy formatowania. Do tego prezentuje sposób dynamicznego przedstawienia wyników analizy na wykresie.Zawartość szkolenia obejmuje:kilka sposobów sporządzania prognoz przychodów,podejście do prognozowania wszystkich kosztów,prognozowanie środków trwałych i amortyzacji,projekcje kapitału obrotowego,wyznaczanie kluczowych pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu,sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych,analizę wrażliwości modelu na wybrane parametry.Dodatkowo poznasz wiele przydatnych skrótów klawiszowych i ułatwień pracy w Excelu, a opracowany model może stanowić podstawę do analizy lub wyceny przedsiębiorstwa.Autorem kursu jest Tomasz Manowiec, CFA, FCCA, odpowiedzialny w Baker Tilly TPA za dział Corporate Finance, w którym realizowane są wyceny przedsiębiorstw i instrumentów finansowych oraz projekty związane z analizą finansową i modelowaniem.Swoją wiedzę zdobywał przez kilkanaście lat, pracując na rynku kapitałowym jako analityk i zarządzający funduszami oraz w branży doradczej.Wysoka jakość edukacyjna kursu wynika nie tylko z bogatej wiedzy merytorycznej, ale również z doświadczeń autora w prowadzeniu szkoleń i wykładów dla odbiorców na różnym poziomie zaawansowania.
2 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 20
Godziny 2
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Język Polski

Kurs Excel Controlling i Finanse

801 pln.
Formatowanie niestandardowe wykorzystywane w controllingu i finansach Tworzenie wykresów w oparciu o dane finansowe... Program Microsoft Excel to potężne narzędzie pozwalające na dokonywanie skomplikowanych i zaawansowanych analiz. Umożliwia tworzenie zestawień oraz ma bogate możliwości prezentacji danych. Jeżeli w swojej pracy skupiasz się na zagadnieniach związanych z controllingiem i finansami, chcesz nauczyć się jak korzystać z Excela jako narzędzia do zaawansowanych analiz finansowych, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.
Podstawowe
16 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 8
Godziny 16
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Sprawozdania finansowe i ich analiza

3 300 pln.
Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego dla kandydatów na biegłych rewidentów „Sprawozdania finansowe i ich analiza”.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
88 godziny
1 miesiąc
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 88
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs projekty inwestycyjne w praktyce – ocena, interpretacja, modele finansowe, sterowanie ryzykiem

1 587 pln.
Finansowe mierniki kreowania wartości – czyli jak monitorować wartość: a) rynkowa wartość dodana MVA... Celem kursu jest wyjaśnienie zasad i metod analizy projektów inwestycyjnych. Zdobycie umiejętności praktycznych dotyczących stosowania prostych i złożonych instrumentów oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Wykształcenie zdolności do oceny ryzyka projektów inwestycyjnych. Zdobycie umiejętności stosowania zaawansowanych narzędzi oceny projektów ukierunkowanych na kreowania wartości i opcje realne.
Profesjonalny
11 godziny
1 miesiąc
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 11
Miesiące 1
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Profesjonalny
Język Polski

Kurs specjalisty ds. MSR/MSSF w praktyce

2 150 pln.
MSSF 8 „Segmenty operacyjne”: Instrumenty finansowe (MSR 32, MSSF 7 i MSSF 9): klasyfikacja pożyczek,... Do Twoich zadań należy sporządzanie sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF i chcesz wiedzieć, jakich błędów masz unikać? Zapraszamy Cię na nasz: Kurs specjalisty ds. MSR/MSFF, w którym nasz ekspert zaprezentuje Ci kluczowe zagadnienia w tym obszarze.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
36 godziny
1 miesiąc
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 6
Godziny 36
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia online
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Podstawy rachunkowości - wykład

Dostępne w systemie ratalnym
Kurs stanowi wprowadzenie do podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości uwzględniające aktualną sytuacje prawną (stan na sierpień 2021). Jednocześnie jest kursem wyczerpującym wszystkie zagadnienia związane z zakresem problemowym i tematycznym obszaru wiedzy.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 22
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski