Kursy i szkolenia dla nauczycieli

7882 курсов найдено

Kurs Zoom dla nauczycieli, rodziców i uczniów

Podstawowy
14 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: chcą nauczyć się organizacji zajęć online przez aplikację Zoom, chcą udostępniać pliki i dokumenty w trakcie połączenia, chcą nawiązywać połączenie z platformą Zoom z różnych urządzeń, chcą prowadzić zajęcia grupowe.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 14
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Skutecznie prowadzić zajęcia online,
 • w pełni korzystać z możliwości aplikacji Zoom,
 • prowadzić zajęcia grupowe za pośrednictwem internetu,
 • nadawać uprawnienia uczestnikom zajęć.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Zoom - jak prowadzić szkolenia i wideokonferencje przez internet

Podstawowy
8 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: chcą nauczyć się korzystania z platformy Zoom, chcą efektywnie zarządzać wideokonferencją, chcą dowiedzieć się o dostępnych możliwościach platformy Zoom, chcą dowiedzieć się jakie uprawnienia ma uczestnik, a jakie prowadzący w czasie spotkania.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 1
godziny 8
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Efektywnie prowadzić webinar online,
 • zapoznać się z uprawnieniami prowadzącego spotkania,
 • korzystać z możliwości platformy Zoom do prowadzenie konferencji,
 • znać wymagania techniczne platformy.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs iSpring - szkolenia e-learningowe, tworzenie multimediów i interaktywne e-learningi

Podstawowy
14 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: chciałyby tworzyć interaktywne i multimedialne treści, zajmują się w firmie analizą i opracowywaniem nowych strategii, tworzą wszelkiego rodzaju poradniki czy kursy, dążą do przekazania prezentowanej wiedzy w łatwy i przystępny sposób.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 14
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Przekształcać swoje prezentacje w przykuwające wzrok animacje,
 • poznać od podszewki niezwykłe funkcje pakietu iSpring,
 • udostępniać i nagrywać interesujące treści w formie multimedialnej.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Jak prowadzić szkolenia przez internet

Podstawowy
14 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: chcą poznać zasady prowadzenia szkoleń online, chcą zapoznać się z aspektami technicznymi szkoleń online, chcą przygotowywać scenariusze, ćwiczenia i materiały, chcą się nauczyć technik angażowania uczestników.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 14
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Korzystać z zasad prowadzenia szkoleń online,
 • wybrać oprogramowanie biorąc pod uwagę jego aspekty techniczne,
 • przygotować scenariusz, ćwiczenia oraz materiały,
 • wykorzystywać techniki angażowania uczestników.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs PostgreSQL dla analityków

Podstawowy
16 часов
Online
Szkolenie PostgreSQL dla analityków przeznaczone jest dla osób chcących pracować z wykorzystaniem najpopularniejszego języka do pracy z danymi jakim jest SQL.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 7
godziny 16
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Bazy danych jest to zbiór danych, zapisany w sposób spełniający określone reguły.
 • SQL to strukturalny język zapytań. Służy do wybierania lub modyfikowania danych w tabelach. Dzięki niemu można tworzyć kwerendy mając większy wpływ na ich działanie niż w przypadku tworzenia kwerend za pomocą systemu QBE (Query By Example).
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs PostgreSQL dla administratorów

Podstawowy
24 часов
Online
Szkolenie PostgreSQL dla administratorów przeznaczone jest dla osób chcących nabyć wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz umiejętność praktycznego konfigurowania reguł zarządzania dostępem w PostgreSQL. Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności monitorowania stanu serwera i baz danych oraz zarządzanie serwerem PostgreSQL. Ponadto ważna korzyścią uzyskaną na szkolenie będzie umiejętność tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania bazy po awarii.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 8
godziny 24
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Na szkoleniu poznasz niezbędne aspekty konfiguracji i utrzymania serwera PostgreSQL. Dowiesz się w jaki sposób wdrażać oprogramowanie, konfigurować mechanizmy bezpieczeństwa, sporządzać kopie zapasowe odtwarzać bazy danych po awarii i wiele innych.
 • Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych po awarii to najczęstsze zadania administratora baz danych. Na szkoleniu trener wprowadzi Cię w te zagadnienia oraz przedstawi najlepsze praktyki w pracy z kopiami bezpieczeństwa oraz przywracaniem danych po awarii.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs podstawowe z pierwszej pomocy dla nauczycieli szkół i placówki edukacyjnych

Podstawowy
8 часов
Offline
Ta forma edukacyjna może być prowadzona jako szkolenie podstawowe pierwszej pomocy. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyfiki pracy w szkole i występujących w niej zagrożeń oraz obowiązujących procedur. Szkolenie może być prowadzone z uwzględnieniem rodzaju placówki edukacyjnej (np. żłobki, przedszkola, szkoły dla dzieci i młodzieży).

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 1
godziny 8
Miesiące 1
Okresowość 1 raz w tygodniu
Rodzaj treningu Offline
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • System bezpieczeństwa I.C.E.
 • Ocena miejsca zdarzenia.
 • Używanie barier ochronnych.
 • Ocena stanu poszkodowanego.
 • Powiadomienie profesjonalnych służb medycznych.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 • Linia życia.
 • Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej (poszkodowany nieprzytomny oddychający).
 • Postępowanie przy krwotokach (żylny i tętniczy).
 • Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa.
 • Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy w szkole.
 • Odpowiedzialność nauczyciela w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Microsoft Project Server dla administratorów

Podstawowy
16 часов
Online
Kurs Microsoft Project Server – zarządzanie projektami adresowany jest dla osób będących członkami zespołów projektowych oraz kierowników projektów. W trakcie szkolenia nauczymy Cię jak zarządzać zasobami w wielu projektach, tak aby nie dochodziło do konfliktów. Omówione zostaną aspekty raportowania oraz narzędzia analizy danych z wielu projektów.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 4
godziny 16
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Każdy projekt składa się z kilku zadań, a każde zadanie można podzielić na mniejsze według poziomów szczegółowości.
 • Zasobami, w programie Microsoft Project, zazwyczaj nazywamy osoby uwzględnione w realizacji projektu lub inne materiały, na przykład wyposażenie, potrzebne do jego zakończenia.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Microsoft Teams dla nauczycieli

Podstawowy
Online
Szkolenie z zakresu Microsoft Teams dedykowane dla nauczycieli. Pakiet niezbędnej wiedzy dla profesjonalnego prowadzenia zajęć szkolnych online.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 1
Okresowość 1 raz w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Wprowadzenie do aplikacji Teams.
 • Konfiguracja Teams.
 • Praca zespołowa i zarządzanie funkcjami czatu.
 • Obsługa czatu i prowadzenie rozmów w Team.
 • Profesjonalna wideokonferencja.
 • Przygotowanie stanowiska do komunikacji online.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Bootcamp WEBMASTER

Podstawowy
112 часов
Online
Kurs jest przygotowany dla osób zupełnie początkujących, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem, a chcą zacząć karierę w branży IT na stanowisku Webmaster / Junior Front End Developer! Większość absolwentów tego kursu to osoby bez wykształcenia technicznego. Wystarczy, że potrafisz posługiwać się komputerem - czyli kopiować pliki, tworzyć foldery, sprawnie pisać na klawiaturze - resztą zajmiemy się my! Z doświadczenia wiemy, że ten kurs był zaczątkiem (naprawdę znakomitej) kariery wielu naszych kursantów - kontynuowali oni naukę w środowisku webowym lub kształcili się w kierunku konkretnych specjalizacji.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 14
godziny 112
Miesiące 2
Okresowość 2 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • HTML i CSS
 • Responsive Web Design
 • JavaScript i jQuery
 • CMS: WordPress, Drupal
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs R dla początkujących - analiza danych i wizualizacja

Podstawowy
20 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: chcą nauczyć się podstaw darmowego programu R o ogromnych możliwościach, analizują dane np. w Excelu, SAS lub SPSS, ale chcą poznać nowe narzędzia i metody lub potrzebują opanować podstawy sztuki analizy danych, nigdy wcześniej nie programowały lub nie miały styczności z programowaniem od dłuższego czasu, chcą zautomatyzować czynności regularnie powtarzane lub tworzyć aplikacje, na których będą pracować inni użytkownicy, chcą tworzyć eleganckie zestawienia danych, statystyki i atrakcyjnie wyglądające wykresy.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 20
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zainstalować program R oraz interfejs RStudio
 • dokonywać operacji na wektorach, macierzach, ramkach danych i listach
 • importować i eksportować dane
 • pisać skrypty zawierające m.in. pętle, instrukcje warunkowe i funkcje
 • wyspecyfikować, oszacować i zinterpretować model liniowy
 • przeprowadzić analizę wariancji
 • przetwarzać dane zgodnie z filozofią uporządkowanych danych
 • rysować różnego rodzaju atrakcyjnie wyglądające wykresy.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Excel dla działów administracji, organizacji, kadr i HR

Podstawowy
20 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: chcą poznać możliwości programu Microsoft Excel, chcą usprawnić swoją codzienną pracę z danymi, chcą nauczyć się formatować i filtrować dane, chcą poznać możliwości analizy i wizualizacji danych w MS Excel.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 20
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Poprawnie wprowadzać i edytować dane do arkusza
 • wyszukiwać i sortować złożone dane
 • pracować z wieloma skoroszytami
 • zabezpieczać arkusze i skoroszyty
 • tworzyć i analizować wykresy
 • opracowywać tabele przestawne.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Microsoft Excel Power Pivot

Podstawowy
16 часов
Online
Kurs Power Pivot w Microsoft Excel to cała gama funkcji usprawniających analizę dużych, połączonych baz danych, które będą przedstawiane kursantom w trakcie szkolenia na realnych przykładach. Podczas kursu zgłębiany będzie proces od importowania i dostosowywania danych, przez wykonywanie na nich obliczeń z użyciem języka DAX do utworzenia raportu.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 7
godziny 16
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Model danych
 • Język DAX
 • Tabele przestawne
 • Dodatki Power
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Microsoft Excel Power Query

Podstawowy
16 часов
Online
Szkolenie Power Query w Excel ma na celu zapoznanie kursantów z możliwościami dodatku do Excela – Power Query. Dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel rozszerza jego możliwości w zakresie korzystania z samoobsługowej analizy biznesowej, upraszczając odnajdywanie danych i dostęp do nich oraz współpracę między użytkownikami. W trakcie kursu poznasz możliwości programu dotyczące importowania danych z różnych źródeł, edytowania i ponawiania zapytań oraz pracy na tak zebranych danych.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 7
godziny 16
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Import danych z różnych źródeł
 • Dodatki power
 • Edytor zaawansowany
 • Automatyzacja
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Zoom - zaawansowane funkcje programu dla trenerów i szkoleniowców

Początkujący - Średniozaawansowany
14 часов
Online, Offline
Warszawa
Szkolenie jest dla osób, które: chcą poznać zaawansowane możliwości pracy z platformą Zoom, chcą kompleksowo organizować szkolenia online, chcą nauczyć się powadzenia ciekawych i merytorycznych kursów, chcą łączyć aplikację Zoom z kontem Google i Facebook.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
godziny 14
Rodzaj treningu Online, Offline
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Początkujący - Średniozaawansowany
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Skutecznie prowadzić szkolenia online,
 • zarządzać bezpieczeństwem na platformie zoom,
 • korzystać z platformy Zoom do prowadzenia konferencji i spotkań online,
 • znać zaawansowane możliwości platformy.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Найдено курсы I szkolenia dla nauczycieli в таких городах: