Więcej informacji o kursie

Kurs doradcy ADR obejmuje trzy części: moduł podstawowy – uwzględniający podstawową wiedzę o przewozie towarów niebezpiecznych wszystkich klas, przepisów prawnych, zasad pakowania, załadunku i rozładunku, zasad znakowania, czy też dokumentacji; moduł specjalistyczny skupiający uwagę na przewozie drogowym substancji i materiałów niebezpiecznych i konsultacje. Kurs obejmuje dwie części specjalne – transport drogowy i transport kolejowy oraz część podstawową, która tworzy solidne podstawy do zrozumienia zasad i aspektów prawnych przewozu towarów niebezpiecznych.
Certyfikat
Godziny 44
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Warszawa
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski

Czego nauczysz się na tym kursie?

 • Umiejętność pracy z dokumentacją związaną z przewozem towarów niebezpiecznych koleją.
 • Zrozumienie oznakowania wagonów i wymagań dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych.
 • Znajomość technik bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych w cysternach.
 • Umiejętności zarządzania zagadnieniami operacyjnymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych.
 • Zrozumienie zagrożeń dla ludzi i środowiska mogących wystąpić podczas transportu towarów niebezpiecznych koleją oraz metod ratownictwa technicznego i chemicznego.
 • Umiejętności szkolenia personelu związanego z transportem w zakresie zasad i procedur związanych z towarami niebezpiecznymi.
 • Umiejętność identyfikacji i stosowania odpowiednich opakowań dla materiałów niebezpiecznych.
 • Przedstawienie szacunków i ocen zagrożeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych.
 • Umiejętności dokumentacyjne związane z transportem towarów niebezpiecznych.
 • Zapoznanie się ze specjalnymi warunkami przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Zrozumienie odpowiedzialności uczestników transportu, kontroli i odpowiedzialności za naruszenie zasad przewozu towarów niebezpiecznych i spowodowaną szkodę.
 • Znajomość zasad ruchu drogowego, zwłaszcza w kontekście przewozu materiałów niebezpiecznych.
 • Umiejętność pracy z dokumentacją związaną z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych.
 • Zrozumienie właściwości pojazdów i ich przydatności do transportu materiałów niebezpiecznych.
 • Umiejętności wykonywania czynności załadunkowych i rozładunkowych.
 • Znajomość bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs doradcy DGSA lub RID mogą ukończyć osoby: pierwszy raz przystępujące do zdobycia uprawnień do pracy jako Doradca RID lub też chcą odnowić uprawnienia, które straciły już ważność, posiadaczy uprawnień, którzy chcą je odnowić na kolejne lata, aktualizując swoją wiedzę w zakresie ADR lub RID.

Certyfikat

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem Świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR DGSA).

Zatrudnienie

Po zaliczeniu egzaminu i uzyskaniu uprawnień doradcy DGSA możesz nawiązać z nami współpracę i zdobywać cenne doświadczenie zawodowe.

Projekt dyplomowy

Egzamin doradcy ADR składa się z trzech części – ogólnej, specjalistycznej i zadania praktycznego. Warunkiem jego zdania jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi w pierwszych dwóch częściach i rozwiązanie zadania praktycznego.

Dodatkowe informacje o kursie

Wymagania dotyczące kursu Doradcy ADR DGSA lub RID Do kursu na doradcę może przystąpić osoba spełniająca następujące wymagania: ukończone co najmniej 21 lat, posiada wyższe wykształcenie, być osobą niekaraną za umyślne spowodowanie przestępstwa.

O ABC Szkolenia

Nasza firma powstała w 2009 roku w odpowiedzi na zmiany w przepisach związanych z transportem drogowym i szkoleniem kierowców zawodowych oraz przedsiębiorców zajmujących się przewozem drogowym osób i rzeczy. Od tego czasu przeszkoliliśmy dziesiątki tysięcy kierowców zawodowych oraz rozwiązaliśmy problemy tysięcy firm. Codziennie zdobywamy nowe doświadczenie, reagujemy na zmiany i rozwijamy naszą działalność. Dziś cieszymy się z wypracowanej pozycji osiągniętej dzięki zaangażowaniu i wiedzy naszej kadry oraz przede wszystkim – zaufaniu, którym obdarzyli nas nasi klienci.

Elastyczność

Wszyscy nasi klienci biznesowi i indywidualni mają swoje obowiązki, z których muszą się wywiązywać. Doskonale o tym wiemy, dlatego też podejmując współpracę nie chcemy absorbować Państwa czasu i energii, wręcz przeciwnie! Pragniemy ułatwić i uprościć wszelkie formalności oraz maksymalnie skrócić czas oczekiwania. Jesteśmy otwarci i chętnie przychylamy się do potrzeb wszystkich naszych klientów.

Kompetencja

Jesteśmy świadomi, że prowadzenie kursów, szkoleń i doradztwa wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Nasze działania przekładają się na przyszłe wybory i postawy naszych klientów. Otrzymując tak ważne zadanie musimy zapewniać najwyższy poziom merytoryczny w każdej dziedzinie. Zatrudniamy w tym celu wysoko wykwalifikowaną kadrę. Stale dbamy o rozwój naszych pracowników i aktualizację wiedzy. Nasi wykładowcy i instruktorzy z pedagogicznym podejściem doskonale wiedzą, w jaki sposób prowadzić zajęcia by zainteresować kursantów, ułatwić przyswajanie wiedzy i rozwiązywać problemy.

Ocena szkoły

Ranking Facebook i Google, a także dynamika rankingu
5
5
Do strony internetowej kursu
ABC Szkolenia

Nasza firma powstała w 2009 roku w odpowiedzi na zmiany w przepisach związanych z transportem drogowym i szkoleniem kierowców zawodowych oraz przedsiębiorców zajmujących się przewozem drogowym osób i rzeczy. Od tego czasu przeszkoliliśmy dziesiątki tysięcy kierowców zawodowych oraz rozwiązaliśmy problemy tysięcy firm. Codziennie zdobywamy nowe doświadczenie, reagujemy na zmiany i rozwijamy naszą działalność. Dziś cieszymy się z wypracowanej pozycji osiągniętej dzięki zaangażowaniu i wiedzy naszej kadry oraz przede wszystkim – zaufaniu, którym obdarzyli nas nasi klienci.

Elastyczność

Wszyscy nasi klienci biznesowi i indywidualni mają swoje obowiązki, z których muszą się wywiązywać. Doskonale o tym wiemy, dlatego też podejmując współpracę nie chcemy absorbować Państwa czasu i energii, wręcz przeciwnie! Pragniemy ułatwić i uprościć wszelkie formalności oraz maksymalnie skrócić czas oczekiwania. Jesteśmy otwarci i chętnie przychylamy się do potrzeb wszystkich naszych klientów.

Kompetencja

Jesteśmy świadomi, że prowadzenie kursów, szkoleń i doradztwa wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Nasze działania przekładają się na przyszłe wybory i postawy naszych klientów. Otrzymując tak ważne zadanie musimy zapewniać najwyższy poziom merytoryczny w każdej dziedzinie. Zatrudniamy w tym celu wysoko wykwalifikowaną kadrę. Stale dbamy o rozwój naszych pracowników i aktualizację wiedzy. Nasi wykładowcy i instruktorzy z pedagogicznym podejściem doskonale wiedzą, w jaki sposób prowadzić zajęcia by zainteresować kursantów, ułatwić przyswajanie wiedzy i rozwiązywać problemy.

5
5
Więcej informacji o szkole