Czego nauczysz się na tym kursie?

  • Instalować system Windows Server 2008 i 2012 Poznasz instalator, edycje i wymagania systemu. Poznasz najlepsze nawyki i metody konfiguracji poinstalacyjnej korzystając z GUI, jak i z linii komend w Windows Server 2012 Konfigurować dyski i magazyny. Zobacz, jakie są zalety i wady stosowania dysków podstawowych i dynamicznych w Windows Server 2012 Stawiać i konfigurować serwer plików w Windows Server 2012 Stawiać serwer wydruku w Windows Server 2012 Wdrażać serwer wirtualizacji Hyper-V w Windows Server 2012 Zarządzaj pracą w sieci i serwerami DNS i DHCP w Windows Server 2012 Wdrażać i administrować Active Directory w Windows Server 2012 Zarządzaj całą siecią za pomocą obiektów GPO w Windows Server 2012 Poznaj i zarządzaj Windows Firewall with Advanced Security w Windows Server 2012 Wdrażaj systemy Windows z obrazów, zarządzaj zdalną instalacją i aktualizacją w Windows Server 2012 Monitoruj serwery, klientów i sieć w Windows Server 2012 Postaw rozproszony system plików, zarządzaj zdalnymi przydziałami i szyfruj dane w Windows Server 2012 Konfiguruj zaawansowane zasady audytu w Windows Server 2012 Wdrażaj serwer DNS, konfiguruj strefy i rekordy w Windows Server 2012 Zarządzaj połączeniami VPN, Routingiem i DirectAccess w Windows Server 2012 Postaw Network Policy Server, Network Access Protection, RADIUS i decyduj, kto ma dostęp do Twojej sieci na podstawie poziomu bezpieczeństwa w Windows Server 2012 Konfiguruj zaawansowane opcje kontrolerów domen w Windows Server 2012 Zarządzaj Active Directory w Windows Server 2012 Konfiguruj zasady GPO konta i komputera. Zdalnie wdrażaj oprogramowanie, dane, ustawienia i aktualizacje w Windows Server 2012 Konfiguruj Network Load Balancing w Windows Server 2012 Konfiguruj i zarządzaj klastrami pracy awaryjnej w Windows Server 2012 Zarządzaj maszynami wirtualnymi i ich migracją w Windows Server 2012 Poznaj, zaimplementuj i konfiguruj BranchCache i Dynamic Access Control w Windows Server 2012 Poznaj mechanizmy optymalizacji magazynu w Windows Server 2012 Twórz i zarządzaj kopiami zapasowymi. Odzyskaj serwer z kopii po awarii w Windows Server 2012 Poznaj odporność na uszkodzenia na poziomie lokacji w Windows Server 2012 Poznaj zaawansowane funkcje i rozwiązania serwera DHCP w Windows Server 2012 Poznaj zaawansowane funkcje i rozwiązania serwera DNS w Windows Server 2012 Implementuj i konfiguruj IP Address Management w Windows Server 2012 Konfiguruj infrastrukturę Active Directory w Windows Server 2012 Poznaj i wdrażaj Active Directory Federation Services w Windows Server 2012 Poznaj i wdrażaj Active Directory Certificate Services w Windows Server 2012 Poznaj i wdrażaj Active Directory Rights Management Services w Windows Server 2012 Implementować usługę Active Directory w Windows Server 2008 Administrować i zarządzać obiektami Active Directory Domain Services w Windows Server 2008 Administrować zasadami zabezpieczeń Active Directory Domain Services w Windows Server 2008 Zarządzać uwierzytelnianiem Active Directory Domain Services w Windows Server 2008 Implementować współpracujący z Active Directory serwer DNS w Windows Server 2008 Zarządzać kontrolerami domeny Windows Server 2008 Zarządzać i definiować strukturę Twojej sieci w Active Directory Domain Services w Windows Server 2008 Definiować i zarządzać współpracą między lasami i domenami w Active Directory Domain Services w Windows Server 2008 Wykonywać konserwację serwera, katalogu i wykonywać kopię zapasową Active Directory Domain Services w Windows Server 2008 Implementować usługę Lightweight Directory Service w Active Directory Domain Services w Windows Server 2008 Implementować urzędy certyfikacji w Twojej sieci w Active Directory Domain Services w Windows Server 2008 Implementować usługę Rights Management Services w Twojej sieci w Active Directory Domain Services w Windows Server 2008 Implementować usługę Federation Services w Twojej sieci w Active Directory w Windows Server 2008 Konfigurować połączenia TCP/IP, IPv4, IPv6 w Windows Server 2008 Serwer DNS - implementacja i konfiguracja, strefy, działanie usług NetBIOS i LLMNR w Windows Server 2008 Serwer DHCP - instalacja i konfiguracja w Windows Server 2008 Routing na Windows Server, IPSec, NAT, VPN, Dial-up, uwierzytelnianie połączeń zdalnych w Windows Server 2008 Firewall, filtrowanie ruchu w Windows Server 2008 Serwer NAP - instalacja i konfiguracja w Windows Server 2008 Serwer WSUS - instalacja i konfiguracja w Windows Server 2008 Monitorowanie serwera i komputerów w sieci oraz ruchu sieciowego w Windows Server 2008 Serwer plików - instalacja i konfiguracja, zarządzanie zabezpieczeniami, NTFS, DFS, kopia zapasowa, VSS w Windows Server 2008 Serwer wydruku - instalacja i konfiguracja, pule drukarek, uprawnienia, drukowanie IPP w Windows Server 2008 Wdrażać systemy Windows w Windows Server 2008 Klastry Network Load Balancing, RAID, Pamięć masowa w Windows Server 2008 Połączenia zdalne, usługi terminalowe, konfigurowanie dostępu i uwierzytelniania w Windows Server 2008 Konfiguracja IIS 6/7, zarządzanie, wdrażanie i zaawansowana konfiguracja serwera WWW, FTP, SMTP i serwera aplikacji w Windows Server 2008 Zabezpieczanie serwera IIS, kontrola dostępu, dzienniki, administracja zdalna w Windows Server 2008 Implementacja i konfiguracja Windows SharePoint Services w Windows Server 2008 Wdrażanie Windows Media Services. Zarządzanie i udostępnianie strumienia audio i wideo oraz zasobów multimedialnych w Windows Server 2008 Wdrażać systemy Windows Server 2008 Konfiguracja sieci IPv6 oraz zapewnianie kompatybilności z IPv4 w Windows Server 2008 Active Directory Directory Services i zasady GPO w Windows Server 2008 Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji. Wdrażanie aplikacji w sieci w Windows Server 2008 Połączenia zdalne, usługi terminalowe i wirtualizacja w Windows Server 2008 Instalacja i administrowanie serwerami plików i wydruku w Windows Server 2008 Zarządzanie i monitorowanie serwera w Windows Server 2008 Zabezpieczanie i uaktualnianie serwera i systemów w sieci w Windows Server 2008 Konfiguracja dostępu zdalnego i jego zabezpieczeń w Windows Server 2008 Wdrażanie serwera certyfikatów w Windows Server 2008 Sieci pamięci masowej w Windows Server 2008 Klastry i równoważenie obciążenia w Windows Server 2008 Kopie zapasowe serwera w Windows Server 2008 Instalować system Linux Przygotowywać system Linux do pracy Pracować w konsoli systemu Linux Pracować z systemem Linux Zarządzać programami i procesami systemu Linux Zarządzać użytkownikami, grupami i uprawnieniami systemu Linux Konfigurować sieć w systemie Linux Stawiać serwer plików - FTP, NFS, SAMBA w systemie Linux Konfigurować przydziały dyskowe dla użytkowników w systemie Linux Udostępniać szyfrowany dostęp zdalny i szyfrowany transfer plików - OpenSSH, SFTP, SCP w systemie Linux Tunelować połączenia, przekierowywać porty i szyfrować transmisję w systemie Linux VPN - konfigurować serwer i klienta wirtualnej sieci prywatnej w systemie Linux Nawiązać połączenie pulpitu zdalnego z Linux i Windows! Zainstalować i uruchomić zdalną administrację systemu Linux przez WWW Zainstaluj i zarządzaj serwerem DHCP z poziomu konsoli systemu Linux Zainstaluj i zarządzaj serwerem DNS z poziomu konsoli systemu Linux Zainstaluj i zarządzaj serwerem WWW Apache2 z poziomu konsoli systemu Linux Zainstaluj i zarządzaj serwerem poczty - odbierania poczty, wysyłania poczty, skrzynkami pocztowymi użytkowników i interfejsem WWW dla użytkowników! Z konsoli lub z interfejsu graficznego. Zainstaluj i zarządzaj serwerem wydruku w sieci i przez Internet z interfejsem WWW w systemie Linux Konfiguruj i zarządzaj Firewall'
  • em w systemie Linux Przeglądaj i zarządzaj Logami systemu Linux Twórz kopię zapasową - systemu i danych. Na żądanie lub w harmonogramie. Zapisuj kopię lokalnie lub od razu zdalnie. Wszystko z poziomu konsoli lub interfejsu graficznego. Szyfruj dane na dyskach lokalnych, zamontowanych i zdalnych za pomocą hasła w systemie Linux Skonfiguruj start serwera Linux bez uruchamiania środowiska graficznego. Zoptymalizuj swoje środowisko graficzne i zobacz, jak uruchomić multimedia na swoim systemie i jakie programy warto zainstalować w systemie Linux
Przeczytaj więcej o programie kursu

Ocena szkoły

Ranking Facebook i Google, a także dynamika rankingu
3.4
Do strony internetowej kursu