Więcej informacji o kursie

Wideo o kursie

Welcome to my Complete Figma UI/UX App Design Course For Beginners - all hands-on, Figma Design course! Figma for UX/UI designers is a powerful collaborative interface design tool. You can design stunning apps, blogs, or websites using Figma in no time and without any code at all. Whether you are a beginner, web designer, app developer ,entrepreneur or a freelancer, this course will allow you to learn how to design apps, blogs, and web sites, and equip you with marketable skills.
Certyfikat
Zajęcia 21
Godziny 3
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język English

Czego nauczysz się na tym kursie?

  • Figma UI/UX Design elements
  • Frame vs Slice tool
  • Vector shapes in Figma UI/UX
  • Figma online vs desktop version
  • The all important Figma constraints and components
  • Understanding Figma design principles including UI/UX design
  • Real world Figma projects - Creating a Blog/Website, and much more...
  • Keyboard shortcuts in Figma
  • Time saving techniques in Figma
Przeczytaj więcej o programie kursu
Do strony internetowej kursu
YouTube channel Selfstudy Space
Więcej informacji o szkole