Kursy opiekuna medycznego

159 znalezione kursy

Kurs KPP kwalifikowana pierwsza pomoc kurs dla firm

1 390 pln.
formalny stopień wyszkolenia ratowniczego w Polsce, dostępny dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego... Kurs realizowany jest w oparciu o przepisy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a jego ukończenie pozwala na przystąpienie do egzaminu (praktyka+teoria) w wyniku którego kursant nabywa uprawnienia RATOWNIKA - w myśl przepisów polskiego prawa. W przypadku firm, korporacji oraz zakładów przemysłowych kurs ten dedykowany jest dla pracowników służb BHP, pracowników bezpośrednio odpowiadających za udzielenie pierwszej pomocy na terenie zakładu lub wchodzących w skład zakładowych zespołów ratownictwa.
Podstawowe
66 godziny
1 miesiąc
offline
Białystok
Kielce
Warszawa
Lublin
Gdańsk
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Rzeszów
Bydgoszcz
Szczecin
Katowice
Koszalin
Olsztyn
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 66
Miesiące 1
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Białystok, Kielce, Warszawa, Lublin, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Rzeszów, Bydgoszcz, Szczecin, Katowice, Koszalin, Olsztyn
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs edukacja dla bezpieczeństwa

1 390 pln.
Pokaż plan Nr Tematyka Dzień Czas Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne dla nauczycieli... Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach. Program kursu realizowany jest w ramach kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy na podstawie polskich przepisów i pozwala uczestnikom zdobyć tytuł 'Ratownika' oraz uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
Podstawowe
1 miesiąc
offline
Białystok
Kielce
Warszawa
Lublin
Gdańsk
Kraków
Wrocław
Łódź
Poznań
Rzeszów
Bydgoszcz
Szczecin
Katowice
Koszalin
Olsztyn
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Białystok, Kielce, Warszawa, Lublin, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Rzeszów, Bydgoszcz, Szczecin, Katowice, Koszalin, Olsztyn
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Agresywny pacjent – szkolenie dla personelu medycznego (bez limitu czasowego)

467 pln.
Kurs "Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy" skupia się na wielu aspektach dotyczących mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Program kursu obejmuje prawną stronę problemu, rodzaje i przyczyny mobbingu, psychologiczne aspekty mobbingu oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia mobbingu. Kurs omawia również wewnętrzną politykę antymobbingową, dowodzenie mobbingu przed sądem i Państwową Inspekcją Pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy. Wskazane są również praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania mobbingowi i roszczeń pracowników.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
35 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 35
Rodzaj szkolenia online, offline
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

1 599 pln.
Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć pracę w którejś z tych placówek albo już w nich pracują, lecz zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. Jego celem jest zapoznanie uczestników z kompetencjami opiekuna, w tym nabycie przez nich umiejętności opieki nad dziećmi do lat 3 oraz odbycie praktyk zawodowych. Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym kompleksowo przygotowuje Cię do pracy z dziećmi do 3. roku życia. Po jego ukończeniu zdobędziesz niezbędne kwalifikacje, takie jak zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikat Centrum Nauki i Biznesu Żak, które uprawniają Cię do wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej. Szkolenie, choć nie trwa długo, bo łącznie zaledwie 280 godzin, pozwoli Ci nie tylko uzyskać wiedzę teoretyczną na temat sprawowania opieki nad maluchami, ale także umiejętności praktyczne. Wchodzisz zatem na rynek pracy z pewnym doświadczeniem. Nie będziesz całkowicie „zielony” w nowej pracy – dzięki praktykom zawodowym, które odbędziesz w trakcie naszego kursu opieki nad dziećmi, poznasz np. ciekawe pomysły na zabawy i dowiesz się, jak wyglądają zajęcia dydaktyczne. Co więcej, nauczysz się również udzielać maluchom pierwszej pomocy.
Podstawowe, Średniozaawansowany
280 godziny
offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 280
Rodzaj szkolenia offline
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs Przygotowanie postępowania przetargowego na zakupy, przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego (bez limitu czasowego*)

467 pln.
Kurs "Przygotowanie postępowania przetargowego na zakupy, przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego" skupia się na ogólnych zasadach związanych z wydatkowaniem środków publicznych przez podmioty lecznicze oraz otoczeniu prawne, takie jak Ustawa o wyrobach medycznych i Ustawa Prawo zamówień publicznych. Program kursu obejmuje planowanie zakupów sprzętu medycznego, analizę rynku, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, zasady uczciwej konkurencji oraz wytyczne dotyczące postępowania przetargowego. Ponadto, kurs przegląda orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w tej dziedzinie.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
35 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 35
Rodzaj szkolenia online, offline
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs dzienny opiekun

949 pln.
Zorganizowanie opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, tak jak np. w przypadku utworzenia żłobka czy klubu dziecięcego. Opieka jest sprawowana w warunkach domowych lub zbliżonych do domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców. Kursanci otrzymają niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne do tworzenia bezpiecznego i stymulującego środowiska rozwoju każdemu dziecku, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami rozwojowymi. Umiejętności zdobyte podczas kursu zapewnią słuchaczom profesjonalne pełnienie roli opiekuna, który zagwarantuje każdemu, indywidualnemu dziecku szczęśliwy, wszechstronny i bezpieczny rozwój. Nabyte kompetencje umożliwią wspieranie rodzica w procesie wychowania dziecka o harmonijnym i nieharmonijnym rozwoju.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
160 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 160
Rodzaj szkolenia online
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Reżyseria modelami w fotografii portretowej

260 pln.
Następnie, aby poprowadzić swojego opiekuna przez cały czas trwania sesji, stwórz tablicę nastrojów,... Na tym kursie Emilia pokazuje, jak połączyć się z przedmiotem, aby stworzyć autentyczne portrety, które spełnią również twoją artystyczną wizję. Dowiedz się, jak skutecznie kierować tematem, używając empatii, zachęty i konstruktywnych informacji zwrotnych, aby tworzyć lepsze, bardziej autentyczne obrazy.
Podstawowe
2 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 14
Godziny 2
Rodzaj szkolenia online
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język English

Kurs Fundamenty JavaScript - ćwiczenia

40 pln.
Każdy kurs ma opiekuna, do którego możesz się zwrócić o pomoc i wyjaśnić wątpliwości dotyczące treści... Sprawdź i ugruntuj swoją znajomość JavaScript rozwiązując obszerny zestaw zadań o zróżnicowanym poziomie trudności.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 9
Rodzaj szkolenia online
Miasto Tarnów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Systemy liczbowe

30 pln.
Każdy kurs ma opiekuna, do którego możesz się zwrócić o pomoc i wyjaśnić wątpliwości dotyczące treści... Opanuj najważniejsze systemy liczbowe i naucz się konwertować wartości zapisane w różnych systemach.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 13
Rodzaj szkolenia online
Miasto Tarnów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Fundamenty C++ - ćwiczenia

34 pln.
Każdy kurs ma opiekuna, do którego możesz się zwrócić o pomoc i wyjaśnić wątpliwości dotyczące treści... Sprawdź i ugruntuj swoją znajomość C++ rozwiązując obszerny zestaw zadań o zróżnicowanym poziomie trudności.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 11
Rodzaj szkolenia online
Miasto Tarnów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs SQL Developer

108 pln.
Każdy kurs ma opiekuna, do którego możesz się zwrócić o pomoc i wyjaśnić wątpliwości dotyczące treści... Naucz się manipulować danymi za pomocą języka SQL.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 150
Rodzaj szkolenia online
Miasto Tarnów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs C# Developer

101 pln.
Każdy kurs ma opiekuna, do którego możesz się zwrócić o pomoc i wyjaśnić wątpliwości dotyczące treści... Naucz się programować w popularnym i przyjaznym języku C#. Zdobądź wartościowe umiejętności.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 60
Rodzaj szkolenia online
Miasto Tarnów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Fundamenty Java - ćwiczenia

40 pln.
Każdy kurs ma opiekuna, do którego możesz się zwrócić o pomoc i wyjaśnić wątpliwości dotyczące treści... Przećwicz, podsumuj i sprawdź swoje umiejętności w zakresie fundamentów JAVA. Z tym kursem zakończysz naukę podstaw i przygotujesz się do przejścia na wyższy poziom.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 11
Rodzaj szkolenia online
Miasto Tarnów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Java Developer

129 pln.
Każdy kurs ma opiekuna, do którego możesz się zwrócić o pomoc i wyjaśnić wątpliwości dotyczące treści... Java to sprawdzony, niezawodny i bardzo rozpowszechniony język programowania.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 26
Rodzaj szkolenia online
Miasto Tarnów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Struktury Danych - Level 1

30 pln.
Każdy kurs ma opiekuna, do którego możesz się zwrócić o pomoc i wyjaśnić wątpliwości dotyczące treści... Struktury danych to nic innego jak sposób przechowywania danych w pamięci komputera. W praktyce jakaś forma struktur danych obecna jest w każdym programie, niezależnie od tego w jakim języku jest on napisany. Ten temat obok algorytmów to jeden z fundamentów programowania. Z tym kursem łatwo opanujesz najważniejsze struktury danych - jak zwykle wszystko z użyciem całej masy ćwiczeń i praktycznych zadań.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 12
Rodzaj szkolenia online
Miasto Tarnów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski