Kursy robotyki

16 курсов найдено

Kurs Tworzenie aplikacji WEB z użyciem frameworka Django

Profesjonalny
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Kurs tworzenia aplikacji internetowych z użyciem najpopularniejszego frameworka webowego Python - Django. Szkolenie rozpoczyna się od podstaw tego frameworka i dotyczy jego najczęściej używanych funkcjonalności.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Instalacja.
 • Podstawy Git.
 • Tworzenie projektu.
 • Strona administracyjna.
 • Obsługa widoków i szablonów.
 • Obsługa bazy danych.
 • Tworzenie formularzy w Django.
 • Logowanie i uwierzytelnianie.
 • Interfejs API.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Uczenie maszynowe w Pythonie

Średniozaawansowany - Profesjonalny
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Wstęp do uczenia maszynowego w najpopularniejszym środowisku - Pythonie. Będziemy używać interaktywnego środowiska Jupyter Notebook, pozwalającego na interaktywną pracą z danymi.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Średniozaawansowany - Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Celem jest nabycie umiejętności praktycznego zastosowania uczenia maszynowego do typowych problemów z klasyfikacji i regresji.
 • Wszystkie problemy będą przerabiane na rzeczywistych zbiorach danych.
 • Wszystko w pakiecie scikit-learn - będącym kluczowym pakietem do uczenia maszynowego.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Zawansowane programowanie — Wzorce projektowe

Profesjonalny
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Szkolenie przeznaczone jest dla programistów Pythona, którzy chcieli by rozszerzyć swoje umiejętności programistyczne. W szkoleniu zawarte są najważniejsze i najczęściej wykorzystywane wzorce projektowe. Każdy wzorzec przedstawiany jest w sposób prosty i klarowny.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Wybrać najlepszy sposób tworzenia obiektów.
 • Rozpoznawać kontekst w którym można zastosować dany wzorzec.
 • Rozwiązywać standardowe problemy architektoniczne w aplikacji.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Deep learning w języku Python

Podstawowy
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Wstęp do Deep Learning w interaktywnym środowisku jupyter notebook, używanym językiem w szkoleniu będzie język Python.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Część pierwsza szkolenia skupia się na wprowadzeniu do świata Deep Learning od strony teoretycznej, skupieniu się na podstawowych narzędziach i technikach, by w części drugiej szkolenia używać narzędzi z pełną świadomością i wiedzą, dlaczego i jak się ich używa.
 • Wszelkie przykłady zostaną oparte na realnych case’ach i stanowią wstęp do części drugiej, w której ukazane techniki zostaną rozwinięte i uzupełnione zgodnie z najnowszymi trendami i stanem wiedzy.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Rapid Web development (Flask + Bootstrap + SQLAlchemy)

Podstawowy
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Kurs tworzenia aplikacji internetowych z użyciem jednego z najpopularniejszych frameworków webowego Python - Flask oraz Bootstrap. Wymagana podstawowa znajomość Pythona.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Szkolenie rozpoczyna się od podstaw tego frameworka i dotyczy jego najczęściej używanych funkcjonalności m.in. obsługa widoków, połączenia do bazy, formularze - REST API.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Deep learning w języku Python - techniki zaawansowane

Podstawowy
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Kontynuacja kursu Wstęp do Deep Learning. Część druga wprowadza w bardziej zaawansowane zagadnienia, które jednocześnie stoją bliżej realnych zastosowań. Kurs daje podstawy, by móc samodzielnie zacząć realizować własne projekty.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Wstęp do modułów oraz narzędzi, używanych w Deep Learning oraz wskazanie różnic pomiędzy nimi.
 • Klasyfikacja i regresja za pomoca algorytmów sieci neuronowych.
 • Użycie Deep Learning w pracy z danymi tekstowymi.
 • Deep learning w kontekście pracy z obrazami (Computer Vision).
 • Przewidywanie szeregów czasowych przy pomocy sieci typu LSTM.
 • Przegląd najpopularniejszych architektur oraz modeli typu State of the Art(SOTA).
 • Projekt.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Testy BDD w Pythonie (UI oraz API)

Podstawowy
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Wymagana podstawowa znajomość Pythona.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Podstawowy
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Szkolenie pozwala na zapoznanie się z pisaniem testów oraz budowaniem frameworków testowych from scratch z użyciem biblioteki Behave do tworzenia scenariuszy testowych.
 • Również zostanie zostaną wytłumaczone podstawy Selenium oraz pisanie Page Object Modelu.
 • Szkolenie dogłębnie przedstawia możliwości biblioteki Behave jako narzędzie umożliwiającego pisanie testów w nurcie BDD.
 • Poznasz również nowy język Gherkin, który jest używany w wielu językach programowania do pisania testów BDD.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Programowanie w języku Python - poziom średnio zaawansowany

Profesjonalny
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Szkolenie przeznaczone dla osób, które mają już podstawowe doświadczenie z Pythonem albo przeszły szkolenie: Programowanie w języku Python.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Zobaczysz jak bardzo można usprawnić swoją pracę i zwiększyć wydajność kodu.
 • Zapoznanie się z zagadnieniami zawartymi w tym szkoleniu otworzy drogę do lepszego zrozumienia kodu czystego Pythona jak i wielu poważnych bibliotek takich jak Django, gdzie obiektowość, dekoratory czy też testy jednostkowe są używane na porządku dziennym.
 • Dowiesz się również jak organizować projekt kiedy zaczyna się rozrastać oraz jak działać z Pythonem w konsoli.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs TDD w Pythonie

Profesjonalny
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Szkolenie skierowane jest do osób chcących przyśpieszyć pisanie niezawodnego oprogramowania w Pythonie. TDD jest jedną z technik tworzenie oprogramowania. Jedną z najważniejszych cech jest wytwarzanie testów nim powstania testowany program. Dzięki TDD jesteś w stanie pisać łatwo testowalny kod.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 2
Okresowość 2 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Pisać testy, które sprawdzą, czy Twój kod działa poprawnie.
 • Korzystać z najlepszych praktyk podczas pisania testów.
 • Testować całe aplikacje napisane w Pythonie.
 • Wszystko, co musisz wiedzieć o automatycznym testowaniu w Pythonie.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Programowanie w języku Python dla programistów

Średniozaawansowany - Profesjonalny
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Szkolenie przeznaczone dla osób mających doświadczenie w innych językach programowania i które chciałyby w szybki oraz bezbolesny sposób zacząć korzystać z Pythona. Jest to skondensowane szkolenie „Programowane w języku Python”.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Średniozaawansowany - Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Hello world'
 • i pisanie na konsoli. Zmienne i typy danych. Instrukcje warunkowe. Zaawansowane elementy przetwarzania list i zbiorów. Korzystanie z plików tekstowych. Dane zdalne - wykorzystanie usług sieciowych. Wykorzystanie baz danych. Wstęp do obiektowości.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Python dla administratorów i devopsów

Profesjonalny
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Szkolenie dedykowane dla administratorów i devopsów. Zakres obejmuje podstawy języka Python oraz biblioteki i możliwości tego języka użyteczne dla tych odbiorców.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 5
Okresowość codzienny
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Przetwarzanie plików tekstowych (w tym csv i logów).
 • Pobieranie i umieszczanie danych w bazach danych.
 • Korzystanie z istniejących usług sieciowych.
 • Tworzenie własnych usług sieciowych i mikroserwisów z użyciem Flask.
 • Parsowanie stron internetowych.
 • Wyszukiwanie danych z użyciem wyrażeń regularnych.
 • Wizualizacja danych z użyciem Matplotlib.
 • Wywoływanie komend systemu operacyjnego.
 • Odbieranie parametrów z linii poleceń.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs NLP - Natural Language Processing w języku Python

Profesjonalny
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Rozszerzenie kursu kursu 'Deep learning w języku Python' z naciskiem na tematy z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP - Natural Language Processing). Przegłąd i prezentacja technik z naciskiem na najnowsze trendy. Zalecana, ale nie wymagana uczestnictwo w kursie podstawowym.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Krótki wstęp i przegląd pojęć używanych w NLP.
 • Podstawowe techniki NLP - framework NLTK.
 • Wstęp do Spacy.
 • Techniki word embedding.
 • Typowe zadania NLP.
 • Wstęp do Hugging Face and Transformerów.
 • Projekt.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Usługi REST w Django

Profesjonalny
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Szkolenie skierowane jest do osób znających Django, która chcą nauczyć się pisania REST API w Pythonie z wykorzystaniem Django Rest Framework (DRF). Jedną z najważniejszych cech jest dobra współpraca z Django dzięki czemu znając Django łatwo możemy nauczyć się /stworzyć takie API.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Tworzyć endpointy, które zwrócą dane z bazy danych..
 • Sprawdzać te endpointy za pomocą Postmana.
 • Pisać testy do tych endpointów.
 • Optymalne podejście do endpointów.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Wizualizacja Danych 2D w Pythonie z użyciem biblioteki Matplotlib

Profesjonalny
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Na tym szkoleniu poznasz wszystkie najważniejsze formy wykresów 2D oraz mnóstwo wbudowanych i przydatnych funkcji. Aby przystąpić do tego szkolenia uczestnik powinien znać podstawy Pythona.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 3
Okresowość 3 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Wykres punktowy.
 • Wykres liniowy z jedną krzywą.
 • Wykres liniowy z wieloma krzywymi.
 • Linia czasu.
 • Wykres pierścieniowy.
 • Wykres Sankeya.
 • Wykres radarowy.
 • Mapa cieplna.
 • Wprowadzenie do wykresów 3D
Przeczytaj więcej o programie kursu

Kurs Język UML z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect

Profesjonalny
Online
Mateusz Zimoch Więcej Mateusz Zimoch Inżynier z silną wiedzą w dziedzinie informatyki, data science, robotyki... Szkolenie skierowane jest do osób pełniących rolę analityka, projektanta systemów IT oraz do osób chcących zastosować narzędzie Sparx do modelowania procesów w notacji UML.

Więcej o kursie

Certyfikat
Klasy 4
Okresowość 4 razy w tygodniu
Rodzaj treningu Online
Miasto Warszawa
Audycja Relacja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie pracy domowej
Projekt dyplomowy
Pomoc w znalezieniu pracy
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla nastolatków
Poziom szkolenia Profesjonalny
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o narzędzie Sparx Enterprise Architect.
 • Podczas szkolenia uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę, która pozwoli im poprawnie odzwierciedlać rzeczywistość biznesowo-systemową na diagramach UML w środowisku platformy Enterprise Architect.
Przeczytaj więcej o programie kursu

Найдено курсы Robotyki в таких городах: