Więcej informacji o kursie

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykonania zawodu specjalisty ds. kadr i płac, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (kod zawodu 242307).
Certyfikat
Godziny 44
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Czego nauczysz się na tym kursie?

  • Podstawowe zagadnienia z prawa pracy.
  • Zatrudnianie pracowników i ustanie stosunku pracy.
  • Urlopy i czas pracy.
  • Wypłacanie wynagrodzenia za pracę.
  • Obsługa programu kadrowo-płacowego.
  • Program kadrowo-płacowy.
  • Instrukcja obsługi programu kadrowo-płacowego.
Przeczytaj więcej o programie kursu

O Krajowa Izba Księgowych

Krajowa Izba Księgowych to jednostka systemu oświaty wpisana do ewidencji szkół i placówek oraz rejestru instytucji szkoleniowych. Zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutem oraz uchwałami jest instytucją powołaną i uprawnioną do zwiększania wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Z uwagi na postęp technologiczny i aktualne potrzeby rynku, Krajowa Izba Księgowych jako jedna z pierwszych wprowadziła m.in.: kursy: zawodowe, kwalifikacyjne oraz doszkalające z zakresu rachunkowości w postaci szkoleń e-learningowych. Ta innowacyjna forma kształcenia, przygotowana przez interdyscyplinarny zespół specjalistów, pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Każdy z absolwentów Krajowej Izby Księgowych po ukończonym kursie otrzymuje stosowne dokumenty, potwierdzające nabyte kwalifikacje. Warto zwrócić uwagę, iż dokumenty uzyskiwane po ukończeniu szkolenia e-learning’owego, wydawane są w na takich samych wzorach i na podstawie tych samych przepisów prawnych, co w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Dokumenty wydawane przez Krajową Izbę Księgowych umożliwiają prowadzenie własnego biura księgowego lub podjęcie legalnej pracy we wszelkiego rodzaju biurach rachunkowych, firmach, korporacjach itp. bowiem każde zarejestrowane przedsiębiorstwo oraz spółka zobowiązana jest do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Należy zwrócić uwagę, że sprawowanie ww. funkcji bez posiadania wiedzy i kwalifikacji może skutkować odpowiedzialnością prawną. Kwalifikacje uzyskane przez absolwentów Krajowej Izby Księgowych można w łatwy sposób zweryfikować poprzez wyszukiwarkę (patrz zakładka „Absolwenci”).

Krajowa Izba Księgowych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek pod nr ED.4430.28.2021, zaświadczenie NR nr 6/2021 oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.18/00150/2021. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.

Dodatkowo jako jedyna instytucja oświatowa prowadząca ww. kursy posiadamy Certyfikat ISO potwierdzający najwyższą jakość świadczonych usług.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów!

Ocena szkoły

Ranking Facebook i Google, a także dynamika rankingu
1
Do strony internetowej kursu
Krajowa Izba Księgowych

Krajowa Izba Księgowych to jednostka systemu oświaty wpisana do ewidencji szkół i placówek oraz rejestru instytucji szkoleniowych. Zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutem oraz uchwałami jest instytucją powołaną i uprawnioną do zwiększania wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Z uwagi na postęp technologiczny i aktualne potrzeby rynku, Krajowa Izba Księgowych jako jedna z pierwszych wprowadziła m.in.: kursy: zawodowe, kwalifikacyjne oraz doszkalające z zakresu rachunkowości w postaci szkoleń e-learningowych. Ta innowacyjna forma kształcenia, przygotowana przez interdyscyplinarny zespół specjalistów, pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Każdy z absolwentów Krajowej Izby Księgowych po ukończonym kursie otrzymuje stosowne dokumenty, potwierdzające nabyte kwalifikacje. Warto zwrócić uwagę, iż dokumenty uzyskiwane po ukończeniu szkolenia e-learning’owego, wydawane są w na takich samych wzorach i na podstawie tych samych przepisów prawnych, co w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Dokumenty wydawane przez Krajową Izbę Księgowych umożliwiają prowadzenie własnego biura księgowego lub podjęcie legalnej pracy we wszelkiego rodzaju biurach rachunkowych, firmach, korporacjach itp. bowiem każde zarejestrowane przedsiębiorstwo oraz spółka zobowiązana jest do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Należy zwrócić uwagę, że sprawowanie ww. funkcji bez posiadania wiedzy i kwalifikacji może skutkować odpowiedzialnością prawną. Kwalifikacje uzyskane przez absolwentów Krajowej Izby Księgowych można w łatwy sposób zweryfikować poprzez wyszukiwarkę (patrz zakładka „Absolwenci”).

Krajowa Izba Księgowych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek pod nr ED.4430.28.2021, zaświadczenie NR nr 6/2021 oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.18/00150/2021. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.

Dodatkowo jako jedyna instytucja oświatowa prowadząca ww. kursy posiadamy Certyfikat ISO potwierdzający najwyższą jakość świadczonych usług.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów!

1
Więcej informacji o szkole