O szkole

Krajowa Izba Księgowych to jednostka systemu oświaty wpisana do ewidencji szkół i placówek oraz rejestru instytucji szkoleniowych. Zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutem oraz uchwałami jest instytucją powołaną i uprawnioną do zwiększania wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Z uwagi na postęp technologiczny i aktualne potrzeby rynku, Krajowa Izba Księgowych jako jedna z pierwszych wprowadziła m.in.: kursy: zawodowe, kwalifikacyjne oraz doszkalające z zakresu rachunkowości w postaci szkoleń e-learningowych. Ta innowacyjna forma kształcenia, przygotowana przez interdyscyplinarny zespół specjalistów, pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Każdy z absolwentów Krajowej Izby Księgowych po ukończonym kursie otrzymuje stosowne dokumenty, potwierdzające nabyte kwalifikacje. Warto zwrócić uwagę, iż dokumenty uzyskiwane po ukończeniu szkolenia e-learning’owego, wydawane są w na takich samych wzorach i na podstawie tych samych przepisów prawnych, co w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Dokumenty wydawane przez Krajową Izbę Księgowych umożliwiają prowadzenie własnego biura księgowego lub podjęcie legalnej pracy we wszelkiego rodzaju biurach rachunkowych, firmach, korporacjach itp. bowiem każde zarejestrowane przedsiębiorstwo oraz spółka zobowiązana jest do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Należy zwrócić uwagę, że sprawowanie ww. funkcji bez posiadania wiedzy i kwalifikacji może skutkować odpowiedzialnością prawną. Kwalifikacje uzyskane przez absolwentów Krajowej Izby Księgowych można w łatwy sposób zweryfikować poprzez wyszukiwarkę (patrz zakładka „Absolwenci”).

Krajowa Izba Księgowych posiada wpis do ewidencji szkół i placówek pod nr ED.4430.28.2021, zaświadczenie NR nr 6/2021 oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.18/00150/2021. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.

Dodatkowo jako jedyna instytucja oświatowa prowadząca ww. kursy posiadamy Certyfikat ISO potwierdzający najwyższą jakość świadczonych usług.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów!

Zostaw recenzję
Możesz zostawić recenzję, aby pomóc innym studentom

Kursy szkoły Krajowa Izba Księgowych

Kurs specjalista ds. kadr

749 pln.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykonania zawodu specjalisty ds. kadr, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.
Podstawowe
31 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu

Kurs specjalista ds. wynagrodzeń

1 499 pln.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykonania zawodu specjalisty ds. wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.
Podstawowe
31 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Zobacz wszystkie kursy

Kontakty

Informacje kontaktowe: informacje i lokalizacja na mapie, telefon, e-mail i sieci społecznościowe.
Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Poland