Więcej informacji o kursie

Kurs "Podstawy prawa" przeznaczony jest zarówno dla młodzieży licealnej, chcącej zgłębić istotne kwestie związane z wiedzą o społeczeństwie, jak i dla wszystkich zainteresowanych tematyką prawniczą. W kursie zaprezentowano podstawy prawa cywilnego oraz prawa karnego, omówiono również pojęcie państwa jako organizatora życia publicznego. Kurs składa się z sześciu modułów: Wprowadzenie do kursu, Prawo i jego interpretacje, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo w życiu publicznym, Zakończenie kursu. Tryb pracy: w tempie własnym. Uśredniając, na przerobienie wszystkich materiałów potrzebujesz 4 tyg po 3 godziny nauki.
Certyfikat
Zajęcia 28
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Czego nauczysz się na tym kursie?

  • Zawiera również prezentację głównych postaci występujących w kursie.
  • Wyjaśniono także, co to są rozumowania prawnicze, czyli domniemania, fikcje prawne oraz wykładnie przepisów prawnych. W module została poruszona zależność: prawo a czas.
  • Omówiono temat odpowiedzialności na wyrządzoną szkodę, a także zależność między przepisami prawa cywilnego a nieletniością.
  • Wyjaśniono terminy: nieletni, demoralizacja, czyn karalny, opisano zależność między przepisami prawa karnego a nieletniością. Udzielono także odpowiedzi na pytanie, czym jest kradzież: czy jest ona przestępstwem, czy wykroczeniem.
Przeczytaj więcej o programie kursu

O Platforma NAVOICA

NAVOICA to ogólnopolska platforma edukacyjna oferująca bezpłatne kursy online typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses) realizowane przez uczelnie i instytucje edukacyjne. Dzięki platformie, dostępnej pod adresem navioca.pl, docieramy do każdego, kto chce się uczyć bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. 

NAVOICA powstała w ramach projektu pn. „Polski MOOC”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy stworzył i stale rozwija platformę pod względem technologicznym. Operatorem merytorycznym do 15 lipca 2020 była Fundacja Młodej Nauki. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wspiera zaś tę inicjatywę instytucjonalnie. Projekt „Polski MOOC” ma charakter niekomercyjny.

Ocena szkoły

Ranking Facebook i Google, a także dynamika rankingu
4.8
Do strony internetowej kursu
Platforma NAVOICA

NAVOICA to ogólnopolska platforma edukacyjna oferująca bezpłatne kursy online typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses) realizowane przez uczelnie i instytucje edukacyjne. Dzięki platformie, dostępnej pod adresem navioca.pl, docieramy do każdego, kto chce się uczyć bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. 

NAVOICA powstała w ramach projektu pn. „Polski MOOC”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy stworzył i stale rozwija platformę pod względem technologicznym. Operatorem merytorycznym do 15 lipca 2020 była Fundacja Młodej Nauki. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wspiera zaś tę inicjatywę instytucjonalnie. Projekt „Polski MOOC” ma charakter niekomercyjny.

4.8
Więcej informacji o szkole