Więcej informacji o kursie

Uczestnik kursu nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Po zakończeniu kursu będzie potrafił wyznaczyć próg rentowności przedsiębiorstwa, wykorzystać zjawisko dźwigni finansowej w prognozowaniu wyniku przedsiębiorstwa. Dodatkowo będzie potrafił ocenić sytuację majątkowo-finansową poprzez umiejętności obliczenia wskaźników finansowych i ich interpretację. Ważnym aspektem będzie zapoznanie uczestnika z metodami zarządzania kapitałem obrotowym. Uczestnik nabędzie umiejętność wyznaczania kosztu kapitału i wiedzę na temat jego zastosowania w zarzadzaniu finansami przedsiębiorstwa. Dzięki znajomości koncepcji modeli wczesnego ostrzegania możliwa będzie ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa.
Certyfikat
Zajęcia 8
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Czego nauczysz się na tym kursie?

  • Kształtowanie umiejętność wyznaczania progu rentowności oraz wielkości granicznych.
  • Kształtowanie umiejętności oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa na tle konkurencji i branży.
  • Poznanie metod i narzędzi kształtujących strukturę kapitałową przedsiębiorstwa i maksymalizujących jego wartość.
Przeczytaj więcej o programie kursu

O Platforma NAVOICA

NAVOICA to ogólnopolska platforma edukacyjna oferująca bezpłatne kursy online typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses) realizowane przez uczelnie i instytucje edukacyjne. Dzięki platformie, dostępnej pod adresem navioca.pl, docieramy do każdego, kto chce się uczyć bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. 

NAVOICA powstała w ramach projektu pn. „Polski MOOC”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy stworzył i stale rozwija platformę pod względem technologicznym. Operatorem merytorycznym do 15 lipca 2020 była Fundacja Młodej Nauki. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wspiera zaś tę inicjatywę instytucjonalnie. Projekt „Polski MOOC” ma charakter niekomercyjny.

Ocena szkoły

Ranking Facebook i Google, a także dynamika rankingu
4.8
Do strony internetowej kursu
Platforma NAVOICA

NAVOICA to ogólnopolska platforma edukacyjna oferująca bezpłatne kursy online typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses) realizowane przez uczelnie i instytucje edukacyjne. Dzięki platformie, dostępnej pod adresem navioca.pl, docieramy do każdego, kto chce się uczyć bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. 

NAVOICA powstała w ramach projektu pn. „Polski MOOC”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy stworzył i stale rozwija platformę pod względem technologicznym. Operatorem merytorycznym do 15 lipca 2020 była Fundacja Młodej Nauki. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wspiera zaś tę inicjatywę instytucjonalnie. Projekt „Polski MOOC” ma charakter niekomercyjny.

4.8
Więcej informacji o szkole