Kursy administratora sieci - Łódź

823 znalezione kursy

Szkolenie Linux Sieci - Konfiguracja sieci TCP/IP

1 600 pln.
Uczestnicy szkolenia sieci w Linuxie nie muszą posiadać żadnej wiedzy dotyczącej systemu Linux. Szkolenie Linux Sieci prowadzone jest od podstaw po zaawansowane techniki administracyjne w tym systemie operacyjnym. Metodologia pracy podczas szkolenia Linux Sieci, konfiguracja sieci TCP IP mini wykłady w PowerPoint, ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze).
Podstawowe
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 14
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Łódź
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Sieci bezprzewodowe i ich bezpieczeństwo

1 190 pln.
Poznanie teorii i praktyki działania, nabycie umiejętności konfiguracji urządzeń sieciowych i końcówek sieci bezprzewodowych typu Wi-Fi (rodziny 802.11) oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem tych sieci (m.in. metody uwierzytelniania i szyfrowania). Podczas zajęć słuchacze m.in. podsłuchują ruch sieciowy i wyłapują „poufne” informacje z nienależycie zabezpieczonej, skonfigurowanej testowo dla celów zajęć sieci.
Średniozaawansowany
8 godziny
1 miesiąc
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 8
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk, London, Warszawa, Kraków
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs Bezpieczeństwo sieci WiFi

2 980 pln.
Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych. Problem poruszony jest wieloaspektowo, od zagadnień związanych z podstawami działania i projektowaniem sieci WiFi, przez kwestie podatności, skanowania i atakowania sieci, aż po ich prawidłowe zabezpieczanie.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
21 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 3
Godziny 21
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Szczecin, Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Szkolenie Linux bezpieczeństwo sieci

1 600 pln.
Uczestnicy szkolenia sieci powinni posiadać elementarną wiedzę dotyczącą systemu Linux i sieci w tym systemie. Kurs bezpieczeństwo sieci w Linux-ie prowadzony jest od podstaw do zaawansowanych technik zabezpieczania sieci. Szkolenie prowadzą Trenerzy aktywni zawodowo w danej dziedzinie. Kurs bezpieczeństwo sieci w Linuxie – Metodologia pracy podczas szkolenia mini wykłady w PowerPoint, ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
Średniozaawansowany, Profesjonalny
14 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Godziny 14
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Łódź
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Monitoring serwerów i sieci; SNMP, Nagios, Munin

1 090 pln.
Celem szkolenia jest zapoznanie się z protokołem SNMP i jego implementacją w Linuksie oraz narzędziami do monitoringu jakościowego (Nagios) i ilościowego (Munin). Ćwiczenia prowadzone są w sieci składającej się z kilkunastu urządzeń (serwery linuksowe, windows, switche zarządzalne, routery). Uczestnicy uczą się konfigurować i analizować działanie narzędzi do monitorowania serwerów i sieci.
Średniozaawansowany
8 godziny
1 miesiąc
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 8
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk, London, Warszawa, Kraków
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs LPI 201: Architektura i niskopoziomowa konfiguracja systemu Linux i sieci

3 490 pln.
Na praktycznych przykładach uczymy tematyki związanej z kompilacją jądra, uruchamianiem systemu, zarządzaniem urządzeniami, systemami plików i dyskami, konfiguracją sieci (w tym serwera DNS) oraz kopiami zapasowymi.
Średniozaawansowany
32 godziny
1 miesiąc
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 4
Godziny 32
Miesiące 1
Częstotliwość 4 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk, London, Warszawa, Kraków
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs Bezpieczeństwo sieci komputerowych – jak zabezpieczyć swoje usługi

3 970 pln.
Szkolenie przedstawia mechanizmy i usługi zapewniania bezpieczeństwa we współczesnych rozwiązaniach sieciowych. Przedstawione zostaną podstawowe mechanizmy zapewniania poufności i integralności danych (szyfrowanie, certyfikaty i PKI, bezpieczne przechowywanie haseł), stosowane protokoły i usługi bezpieczeństwa w sieciach (IEEE 802.1x, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection), zabezpieczenia sieci bezprzewodowych oraz gotowe systemy bezpieczeństwa (firewalle, systemy IPS/IDS, WAF, DLP). Zaprezentowane zostaną także metody łączenia oddziałów firmy (bezpieczne tunele VPN). Szkolenie pozwoli na przybliżenie sposobu działania takich systemów, ich specyfiki oraz sposobów projektowania i łączenia takich rozwiązań, pokazując jednocześnie, jak zbudować dobrze zabezpieczoną sieć, która będzie jednocześnie prosta w utrzymaniu i rozbudowie. Uczestnicy będą mieli możliwość skonfigurowania i przetestowania działania w praktyce wielu przedstawionych mechanizmów (firewalla, systemu IPS/IDS, systemu DLP, tuneli VPN i wielu innych) oraz przekonania się o ich bezpieczeństwie i prawidłowym funkcjonowaniu.
Średniozaawansowany
28 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 4
Godziny 28
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Szczecin, Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski

Uprawnienia energetyczne E D Grupa I II III

Uprawnienia energetyczne to świadectwo kwalifikacyjne E lub D wydawane osobom, które odbyły specjalistyczne szkolenie zawodowe i zdobyły pozytywny wynik z egzaminu. Dokument jest wydawany pracownikom, którzy są odpowiedzialni za eksploatację urządzeń, instalacji i sieci wykorzystywanych w branży energetycznej.Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów mających bogate doświadczenie zawodowe. Całość kończy się egzaminem przed komisją energetyczną.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
offline
Poznań
Kraków
Warszawa
Częstochowa
Łódź
Opole
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Poznań, Kraków, Warszawa, Częstochowa, Łódź, Opole
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Uprawnienia cieplne Gr II

Szkolenia na uprawnienia cieplne (gr. 2) to propozycja dla osób starających się o zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, które dadzą im szansę na znalezienie nowej pracy oraz tych, które pragną przedłużyć zezwolenie na pracę w wykonywanym zawodzie. Kursanci po ukończeniu nauki mogą zajmować się obsługą, konserwacją, remontem i montażem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Ponadto posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych. Zdobyte zezwolenia dotyczą wszystkich urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.W ramach zajęć omawia się przepisy ogólne i wybrane zagadnienia dotyczące ciepłownictwa. Słuchacze poznają obowiązki związane z eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Ponadto wykładowcy przedstawiają zasady organizacji pracy przy urządzeniach ciepłowniczych Gr.2. Podczas kursu uczestnicy uczą się przepisów bhp przy urządzeniach, instalacjach i sieciach cieplnych oraz ochrony p.poż..
Średniozaawansowany, Profesjonalny
offline
Poznań
Kraków
Warszawa
Częstochowa
Łódź
Opole
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Poznań, Kraków, Warszawa, Częstochowa, Łódź, Opole
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Testy penetracyjne – wykrywanie i wykorzystywanie podatności

3 970 pln.
z jawnych źródeł Pasywne i aktywne metody analizy ruchu sieciowego Identyfikacja usług i topologii sieci... Szkolenie kompleksowo przedstawia zagadnienie testów penetracyjnych i praktycznego testowania bezpieczeństwa własnych usług i systemów. Każdy uczestnik będzie miał możliwość samodzielnego wykonania prezentowanych metod skanowania i atakowania na kontrolowanym zwirtualizowanym środowisku na swoim komputerze, rozpoczynając od poznania adresów atakowanych usług, a kończąc na uzyskaniu pełnych uprawnień na wszystkich atakowanych maszynach. Poruszone zostaną też zagadnienia dotyczące zarówno aspektów organizacyjnych i przygotowania raportu z przeprowadzonego testu.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
28 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 4
Godziny 28
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Gdańsk, Lublin, Szczecin, Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Uprawnienia gazowe G III

ogólne i wybrane zagadnienia, – obowiązki osób na stanowisku – eksploatacji urządzeń, instalacji i   sieci... Kurs na uprawnienia gazowe składa się z części praktycznej poprzedzonej wykładami. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która ma bogatą wiedzę merytoryczną oraz duże doświadczenie zawodowe. Instruktorzy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i udzielają cennych wskazówek, by jak najlepiej przygotować kursantów do egzaminu przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Słuchacze, którzy zdobędą pozytywny wynik, otrzymują stosowne uprawnienia zawodowe.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
offline
Poznań
Kraków
Warszawa
Częstochowa
Łódź
Opole
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Poznań, Kraków, Warszawa, Częstochowa, Łódź, Opole
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Powershell dla administratora Windows

370 pln.
Zalecany kurs
Zaawansowany kurs od podstaw nauczy cię tego, co każdy administrator Windows powinien wiedzieć, aby wydajnie pracować z Powershell. Coraz częściej wraz z graficznym interfejsem narzędzi służących do zarządzania produktami Microsoft, dostarczane są również moduły Powershell pozwalające na administrację z linii komend. Pisanie własnych skryptów korzystających z tych modułów pozwala na automatyzowanie zadań wykonywanych przez administratora Windows.
Średniozaawansowany
6 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 119
Godziny 6
Rodzaj szkolenia online
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs PowerShell dla administratora Windows

119 pln.
Zalecany kurs
Kurs zapewni Ci , która znacząco podniesie twoje kwalifikacje zawodowe. sprawnej pracy administratora... Opanuj linię komend i naucz się automatyzować powtarzalne zadania w systemie Windows wykorzystując możliwości PowerShell.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
5 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 38
Godziny 5
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Tarnów
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Powershell dla administratora Windows - kompletny kurs

60 pln.
Zalecany kurs
Zaawansowany kurs od podstaw nauczy cię tego, co każdy administrator Windows powinien wiedzieć, aby wydajnie pracować z Powershell. Coraz częściej wraz z graficznym interfejsem narzędzi służących do zarządzania produktami Microsoft, dostarczane są również moduły Powershell pozwalające na administrację z linii komend. Pisanie własnych skryptów korzystających z tych modułów pozwala na automatyzowanie zadań wykonywanych przez administratora Windows. Znając Powershell możesz samodzielnie tworzyć skrypty unikając powtarzalnej pracy, możesz korzystać z licznych rozwiązań publikowanych w Internecie, zmieniając je pod swoje potrzeby. Nie musisz obawiać się uruchamiania nieznanych poleceń wpisanych do instrukcji konfiguracji aplikacji. Kurs 'Powershell dla administratora' zaczyna się od rzeczy prostych, jak praca z edytorem ISE. Następnie lekcja po lekcji pozwala poznać więcej szczegółów na temat Powershell. Pod koniec uczysz się już o budowaniu własnych modułów, pisaniu zapytań WMI i CIM, korzystaniu z uruchamiania poleceń na systemach zdalnych przez remoting. Mając taką wiedzę możesz zmienić obraz środowiska IT w jakim pracujesz. Możesz zastąpić ręczną mozolną pracę, na automatycznie wykonywane polecenia, które rozwiążą problemy jeszcze nim się one pojawią.
5 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 119
Godziny 5
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Język Polski

Kurs Active Directory dla administratora systemu

139 pln.
Zalecany kurs
Ten kurs pozwoli Ci znacząco rozwinąć umiejętności administratora systemów pod względem zarządzania domeną... Opanuj narzędzia Active Directory i rozwiń swoją wiedzę na temat administracji domeną Windows. Dowiedz się jak zarządzać użytkownikami, komputerami, grupami i wykonywać kopie zapasowe bazy danych.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
5 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 37
Godziny 5
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Tarnów
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski