Kursy administratora sieci - Poznań

844 znalezione kursy

Kurs Sieci bezprzewodowe i ich bezpieczeństwo

1 190 pln.
Poznanie teorii i praktyki działania, nabycie umiejętności konfiguracji urządzeń sieciowych i końcówek sieci bezprzewodowych typu Wi-Fi (rodziny 802.11) oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem tych sieci (m.in. metody uwierzytelniania i szyfrowania). Podczas zajęć słuchacze m.in. podsłuchują ruch sieciowy i wyłapują „poufne” informacje z nienależycie zabezpieczonej, skonfigurowanej testowo dla celów zajęć sieci.
Średniozaawansowany
8 godziny
1 miesiąc
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 8
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto London, Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs Bezpieczeństwo sieci WiFi

2 980 pln.
Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych. Problem poruszony jest wieloaspektowo, od zagadnień związanych z podstawami działania i projektowaniem sieci WiFi, przez kwestie podatności, skanowania i atakowania sieci, aż po ich prawidłowe zabezpieczanie.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
21 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 3
Godziny 21
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Gdańsk, Lublin, Szczecin, Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Monitoring serwerów i sieci; SNMP, Nagios, Munin

1 090 pln.
Celem szkolenia jest zapoznanie się z protokołem SNMP i jego implementacją w Linuksie oraz narzędziami do monitoringu jakościowego (Nagios) i ilościowego (Munin). Ćwiczenia prowadzone są w sieci składającej się z kilkunastu urządzeń (serwery linuksowe, windows, switche zarządzalne, routery). Uczestnicy uczą się konfigurować i analizować działanie narzędzi do monitorowania serwerów i sieci.
Średniozaawansowany
8 godziny
1 miesiąc
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 8
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto London, Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs LPI 201: Architektura i niskopoziomowa konfiguracja systemu Linux i sieci

3 490 pln.
Na praktycznych przykładach uczymy tematyki związanej z kompilacją jądra, uruchamianiem systemu, zarządzaniem urządzeniami, systemami plików i dyskami, konfiguracją sieci (w tym serwera DNS) oraz kopiami zapasowymi.
Średniozaawansowany
32 godziny
1 miesiąc
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 4
Godziny 32
Miesiące 1
Częstotliwość 4 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto London, Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski, English

Kurs Bezpieczeństwo sieci komputerowych – jak zabezpieczyć swoje usługi

3 970 pln.
Szkolenie przedstawia mechanizmy i usługi zapewniania bezpieczeństwa we współczesnych rozwiązaniach sieciowych. Przedstawione zostaną podstawowe mechanizmy zapewniania poufności i integralności danych (szyfrowanie, certyfikaty i PKI, bezpieczne przechowywanie haseł), stosowane protokoły i usługi bezpieczeństwa w sieciach (IEEE 802.1x, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection), zabezpieczenia sieci bezprzewodowych oraz gotowe systemy bezpieczeństwa (firewalle, systemy IPS/IDS, WAF, DLP). Zaprezentowane zostaną także metody łączenia oddziałów firmy (bezpieczne tunele VPN). Szkolenie pozwoli na przybliżenie sposobu działania takich systemów, ich specyfiki oraz sposobów projektowania i łączenia takich rozwiązań, pokazując jednocześnie, jak zbudować dobrze zabezpieczoną sieć, która będzie jednocześnie prosta w utrzymaniu i rozbudowie. Uczestnicy będą mieli możliwość skonfigurowania i przetestowania działania w praktyce wielu przedstawionych mechanizmów (firewalla, systemu IPS/IDS, systemu DLP, tuneli VPN i wielu innych) oraz przekonania się o ich bezpieczeństwie i prawidłowym funkcjonowaniu.
Średniozaawansowany
28 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 4
Godziny 28
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Gdańsk, Lublin, Szczecin, Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs na uprawnienia elektryczne G1. Uprawnienia do obsługi, dozoru i pomiarów sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

Biorąc udział w naszym szkoleniu, zdobędziesz niezbędną wiedzę, dzięki której uzyskasz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją, dozorem lub pomiarem sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. Okres ważności takich uprawnień wynosi 5 lat.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
9 godziny
1 miesiąc
offline
Poznań
Gostyń
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 9
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Poznań, Gostyń
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Uprawnienia energetyczne E D Grupa I II III

Uprawnienia energetyczne to świadectwo kwalifikacyjne E lub D wydawane osobom, które odbyły specjalistyczne szkolenie zawodowe i zdobyły pozytywny wynik z egzaminu. Dokument jest wydawany pracownikom, którzy są odpowiedzialni za eksploatację urządzeń, instalacji i sieci wykorzystywanych w branży energetycznej.Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów mających bogate doświadczenie zawodowe. Całość kończy się egzaminem przed komisją energetyczną.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
offline
Częstochowa
Łódź
Poznań
Kraków
Warszawa
Opole
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Częstochowa, Łódź, Poznań, Kraków, Warszawa, Opole
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs na uprawnienia elektryczne G1 - urządzenia do elektrolizy

urządzeń czy zagrożenia życia, zdrowia i środowiska, przepisów dot. przyłączania urządzeń i instalacji do sieci... Biorąc udział w szkoleniu, zdobędziesz niezbędną wiedzę, dzięki której uzyskasz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją, dozorem lub pomiarem urządzeń do elektrolizy. Okres ważności takich uprawnień wynosi 5 lat.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
9 godziny
1 miesiąc
offline
Poznań
Gostyń
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 9
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Poznań, Gostyń
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs na uprawnienia elektryczne G1 - urządzenia elektrotermiczne

urządzeń czy zagrożenia życia, zdrowia i środowiska, przepisów dot. przyłączania urządzeń i instalacji do sieci... Biorąc udział w szkoleniu, zdobędziesz niezbędną wiedzę, dzięki której uzyskasz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją, dozorem lub pomiarem urządzeń elektrotermicznych. Okres ważności takich uprawnień wynosi 5 lat.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
9 godziny
1 miesiąc
offline
Poznań
Gostyń
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 9
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Poznań, Gostyń
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Uprawnienia cieplne Gr II

Szkolenia na uprawnienia cieplne (gr. 2) to propozycja dla osób starających się o zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, które dadzą im szansę na znalezienie nowej pracy oraz tych, które pragną przedłużyć zezwolenie na pracę w wykonywanym zawodzie. Kursanci po ukończeniu nauki mogą zajmować się obsługą, konserwacją, remontem i montażem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Ponadto posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych. Zdobyte zezwolenia dotyczą wszystkich urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.W ramach zajęć omawia się przepisy ogólne i wybrane zagadnienia dotyczące ciepłownictwa. Słuchacze poznają obowiązki związane z eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Ponadto wykładowcy przedstawiają zasady organizacji pracy przy urządzeniach ciepłowniczych Gr.2. Podczas kursu uczestnicy uczą się przepisów bhp przy urządzeniach, instalacjach i sieciach cieplnych oraz ochrony p.poż..
Średniozaawansowany, Profesjonalny
offline
Częstochowa
Łódź
Poznań
Kraków
Warszawa
Opole
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Częstochowa, Łódź, Poznań, Kraków, Warszawa, Opole
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs na uprawnienia elektryczne G1

urządzeń czy zagrożenia życia, zdrowia i środowiska, przepisów dot. przyłączania urządzeń i instalacji do sieci... Kurs na uprawnienia w zakresie obsługi, dozoru i pomiaru aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9 prowadzony jest przez profesjonalną kadrę, która kompleksowo przygotuje Cię do egzaminu.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
8 godziny
1 miesiąc
offline
Poznań
Gostyń
Międzychód
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 8
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Poznań, Gostyń, Międzychód
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Testy penetracyjne – wykrywanie i wykorzystywanie podatności

3 970 pln.
z jawnych źródeł Pasywne i aktywne metody analizy ruchu sieciowego Identyfikacja usług i topologii sieci... Szkolenie kompleksowo przedstawia zagadnienie testów penetracyjnych i praktycznego testowania bezpieczeństwa własnych usług i systemów. Każdy uczestnik będzie miał możliwość samodzielnego wykonania prezentowanych metod skanowania i atakowania na kontrolowanym zwirtualizowanym środowisku na swoim komputerze, rozpoczynając od poznania adresów atakowanych usług, a kończąc na uzyskaniu pełnych uprawnień na wszystkich atakowanych maszynach. Poruszone zostaną też zagadnienia dotyczące zarówno aspektów organizacyjnych i przygotowania raportu z przeprowadzonego testu.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
28 godziny
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 4
Godziny 28
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Gdańsk, Lublin, Szczecin, Kielce, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Katowice, Gliwice, Częstochowa
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Uprawnienia gazowe G III

ogólne i wybrane zagadnienia, – obowiązki osób na stanowisku – eksploatacji urządzeń, instalacji i   sieci... Kurs na uprawnienia gazowe składa się z części praktycznej poprzedzonej wykładami. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która ma bogatą wiedzę merytoryczną oraz duże doświadczenie zawodowe. Instruktorzy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i udzielają cennych wskazówek, by jak najlepiej przygotować kursantów do egzaminu przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Słuchacze, którzy zdobędą pozytywny wynik, otrzymują stosowne uprawnienia zawodowe.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
offline
Częstochowa
Łódź
Poznań
Kraków
Warszawa
Opole
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Częstochowa, Łódź, Poznań, Kraków, Warszawa, Opole
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski

Kurs Powershell dla administratora Windows

370 pln.
Zalecany kurs
Zaawansowany kurs od podstaw nauczy cię tego, co każdy administrator Windows powinien wiedzieć, aby wydajnie pracować z Powershell. Coraz częściej wraz z graficznym interfejsem narzędzi służących do zarządzania produktami Microsoft, dostarczane są również moduły Powershell pozwalające na administrację z linii komend. Pisanie własnych skryptów korzystających z tych modułów pozwala na automatyzowanie zadań wykonywanych przez administratora Windows.
Średniozaawansowany
6 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 119
Godziny 6
Rodzaj szkolenia online
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs PowerShell dla administratora Windows

119 pln.
Zalecany kurs
Kurs zapewni Ci , która znacząco podniesie twoje kwalifikacje zawodowe. sprawnej pracy administratora... Opanuj linię komend i naucz się automatyzować powtarzalne zadania w systemie Windows wykorzystując możliwości PowerShell.
Średniozaawansowany, Profesjonalny
5 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 38
Godziny 5
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia online
Miasto Tarnów
Transmisja Nagrywanie wideo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Średniozaawansowany, Profesjonalny
Język Polski