Kursy Racibórz

18 znalezione kursy

Kurs hakowego

Zdobycie wiedzy na stanowisku hakowego z zakresu bezpiecznej pracy w trakcie transportu materiałów i innych przedmiotów, znajomości sposobów i metod współpracy z operatorem oraz nabycie umiejętności posługiwania się umownymi znakami.
Podstawowe
8 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 8
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs obsługi dźwigów budowlanych [II D]

Cel szkolenia (uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych): zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.
Podstawowe
30 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 30
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych [I D]

Cel szkolenia (uprawnia do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny): zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.
Podstawowe
30 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 30
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs operatora podestów ruchomych masztowych [II P]

Cel szkolenia: (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych) zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów ruchomych masztowych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.
Podstawowe
26 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 26
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs operatora podestów ruchomych przejezdnych [I P]

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów ruchomych przejezdnych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.
Podstawowe
26 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 26
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs operatora podestów ruchomych stacjonarnych [II P]

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów ruchomych stacjonarnych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.
Podstawowe
26 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 26
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs operatora podestów ruchomych wiszących [II P]

Cel szkolenia(uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych): zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów ruchomych wiszących i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.
Podstawowe
26 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 26
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia [I S]

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny oraz wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.
Podstawowe
56 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 56
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs operatora suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia [II S]

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze suwnic sterowanych z poziomu roboczego oraz wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.
Podstawowe
32 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 32
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs operatora wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia [I W]

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.
Podstawowe
44 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 44
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs operatora wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia [II W]

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.
Podstawowe
29 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 29
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs operator wózka widłowego

Celem szkolenia kursu na wózki widłowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Podstawowe
48 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 48
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs na wózki widłowe

Celem szkolenia kursu na wózki widłowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Podstawowe
60 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 60
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs operatora żurawi przewoźnych i przenośnych [II Ż]

Cel szkolenia (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych): zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze żurawi przewoźnych i przenośnych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.
Podstawowe
37 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 37
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs operatora żurawi samojezdnych [II Ż]

Cel szkolenia (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych): zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze żurawi samojezdnych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.
Podstawowe
60 godziny
1 miesiąc
offline
Racibórz
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 60
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Racibórz
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski