Kursy zarządzania projektami darmowy

24 znalezione kursy

Kurs Zarządzanie projektami

Dostępne w systemie ratalnym
powiedzieД‡, Ејe przy tak szybko rozwijajД…cej siД™ technologii bardzo duЕјa iloЕ›Д‡ zadaЕ„ staje siД™ projektami... Celem kursu jest przejście przez najbardziej popularne techniki prowadzenia projektów. Ma on na celu zaprezentowanie szerokiego wachlarzu narzędzi, jakie mogą przysłużyć się sprawnemu zarządzaniu każdego rodzaju projektem, w każdej organizacji. Wiedza z kursu będzie przydatna wszędzie tam, gdzie spotykamy się z przedsięwzięciami, które dla danej firmy są czymś nowym i niepowtarzalnym. Swoim zakresem kurs obejmuje zagadnienia związane z: przygotowaniem do projektu, czyli zebraniem podstawowej wiedzy na temat przedsięwzięcia, planowaniem budżetu projektu, monitorowaniem wykonywanych prac i ich poszczególnych etapów, monitorowaniem, kontrolą i zarządzaniem ryzykiem w projekcie.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 32
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

Dostępne w systemie ratalnym
Uczestniku, na naszym kursie dowiesz się, jaka jest istota zarządzania projektami oraz podwyższysz umiejętności i kompetencje w zakresie zastosowania wybranych metod zarządzania projektami dopasowanych do specyfiki i zakresu działalności organizacji/przedsiębiorstwa. Kurs skierowany jest do wszystkich i wpisuje się w zasadę równych szans, gdyż nie dyskryminuje żadnego z uczestników pod względem płci, wieku, wykształcenia czy statusu społecznego.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 8
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Wprowadzenie do zarządzania lotnictwem cywilnym i polityki lotniczej

Dostępne w systemie ratalnym
Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych tematyką zarządzania lotnictwem cywilnym i otwartych na ideę uczenia się przez całe życie.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 8
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Nauka konfiguracji sprzętu i zarządzania sieciami komputerowymi

Dostępne w systemie ratalnym
Kurs jest skierowany do studentów studiów technicznych I stopnia. Może być wykorzystany podczas realizacji treści przedmiotu Sieci komputerowe (lub pokrewne) na kierunku Informatyka (lub pokrewne). Kurs jest również dostępny dla innych osób i przystosowany do samodzielnego uczestnictwa.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 24
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Zarządzanie projektami IT (cyfrowymi) w pigułce i w praktyce

Dostępne w systemie ratalnym
Zalecany kurs
Zarządzanie projektami IT (cyfrowymi) w pigułce i w praktyce- Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu Zarządzania projektami IT, nauczysz się minimum wymaganej wiedzy, aby rozpocząć przygodę z zarządzaniem projektami IT - Poznasz podstawy Zarządzania projektami IT. Zrozumiesz developerski punkt widzenia na zarządzanie projektami IT- Poznasz niezbędne podstawy Zarządzanie projektami IT i wartościowe wskazówki ułatwiające codzienną pracę, tak aby zacząć budować dowolny produkt cyfrowy (uniwersalne i ponadczasowe definicje)- Poznasz niezbędne i często używane metody i założenia Zarządzania projektami IT- Zobaczysz i zrozumiesz jak wykorzystać wiedze z zakresu zarządzania w praktyce biznesowej- Ogólnie poznasz i zrozumiesz podstawy najczęściej używanych metod i koncepcji w teorii zarządzania projektami IT, wszystkie metody i ważne pojęcia zostały zestawione w bardzo krótkim skrócie z przykładami w takim celu, żeby wytłumaczyć Ci zagadnienia które wpływają na końcowy efekt projektu.- Szkolenie da Ci generalnie tak zwany 'Big picture' (ogólny pogląd) na podstawowe zagadnienia związane z zarządzeniem projektami informatycznymi. Zbiór krótkich porad, ważnych aspektów pracy to wszystko przełoży się dla Ciebie na finale rezultaty w Twoim projekcie jeżeli zostaną one wdrożone.- Kurs jest w formie minimalistycznej i kładzie nacisk na praktyczne aspekty zarządzania projektami, których wdrożenie w życie pozwoli kursantowi zaoszczędzić wiele pieniędzy i zasobów.- Kurs jest zbiorem wniosków autora na temat zarządzania projektów IT. Omówione metody znajdują się w topowych światowych pozycjach literatury (gdzie są bardziej rozwinięte z przykładami) natomiast w kursie są one poruszone pobieżnie w formie krótkich rad i wskazówek, które po wdrożeniu pozwolą na skuteczną realizację dowolnego projektu z zakresu informatyki (cyfrowego).
2 godziny
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 27
Godziny 2
Rodzaj szkolenia online
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Język Polski

Kurs Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

Dostępne w systemie ratalnym
Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat systemów tworzących zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higiena pracy oraz poznanie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego i jego przebiegu. Kurs zawiera podstawowe informacje o 3 głównych systemach tworzących zintegrowany system zarządzania (ZSZ) w organizacji, a mianowicie: systemie zarządzania jakością, systemie zarządzania środowiskowego oraz systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, opartych o normy ISO. Zawarto w nim także praktyczne wskazówki, które pozwolą na efektywne przeprowadzenie audytu wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 5
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem

Dostępne w systemie ratalnym
Podczas realizacji kursu poznasz aspekty i metody efektywnego planowania pracy. Poznasz proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz poszerzysz wiedzę w zakresie analizy związków przyczynowo-skutkowych. Przybliżymy Ci zagadnienia związane z zarządzaniem projektami, a także zdobędziesz podstawowe informacje jak organizować swoją pracę według metody projektu. Poznasz również sposoby pozwalające skutecznie komunikować się w zespole oraz dowiesz się jakich błędów komunikacyjnych nie popełniać. Poszerzysz także swoją wiedzę z zakresu motywowania i oceny pracowników oraz dowiesz się jak delegować uprawnienia.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 8
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Zarządzanie strategiczne

Dostępne w systemie ratalnym
Kurs obejmuje kompendium wiedzy i umiejętności koniecznych do pełnienie funkcji menedżerskich odpowiedzialnych za formułowanie i wdrażanie strategii rozwojowych. Kurs wyjaśnia znaczenie decyzji strategicznych w hierarchii zarządzania, omawia dylematy współczesnych strategów i klasyfikuje strategie na jej różnych poziomach. Trzonem merytorycznym kursu jest typologia strategii na poziomie biznesowym, wskazująca na różnice w schematach strategii lidera cenowego, strategii zróżnicowania i koncentracji. Wychodząc poza ten model klasyfikacyjny kurs omawia również tzw. Strategie hybrydowe. Inną perspektywą jest typologia strategii korporacji wielobranżowych, wprowadzająca do użycia takie terminy jak: strategie dywersyfikacji, strategie integracji, strategie koncentracji. Wszystkie typy strategii są omawiane w kontekście przesłanek i ryzyk ich stosowania.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 6
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Digital Marketing

Dostępne w systemie ratalnym
Doktor, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Doktor nauk humanistycznych w... Głównym celem kursu jest zaznajomienie odbiorcy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z digital marketingiem. W ramach kursu będzie on miał możliwość zapoznania się z najważniejszymi pojęciami, rynkiem reklamy internetowej, danymi statystycznymi związanymi z Internetem, sposobami komunikacji via Internet, podstawowymi rodzajami reklamy internetowej (takimi jak display advertising, wideo advertising, email marketing), założeniami SEO, SEM, PPC oraz podstawowymi koncepcjami z zakresu social mediów.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 8
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Lean Production

Dostępne w systemie ratalnym
Kurs wprowadza w tematykę zarządzania za pomocą technik lean management.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 8
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Zarządzanie finansami dla niefinansistów

Dostępne w systemie ratalnym
Uczestnik kursu nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Po zakończeniu kursu będzie potrafił wyznaczyć próg rentowności przedsiębiorstwa, wykorzystać zjawisko dźwigni finansowej w prognozowaniu wyniku przedsiębiorstwa. Dodatkowo będzie potrafił ocenić sytuację majątkowo-finansową poprzez umiejętności obliczenia wskaźników finansowych i ich interpretację. Ważnym aspektem będzie zapoznanie uczestnika z metodami zarządzania kapitałem obrotowym. Uczestnik nabędzie umiejętność wyznaczania kosztu kapitału i wiedzę na temat jego zastosowania w zarzadzaniu finansami przedsiębiorstwa. Dzięki znajomości koncepcji modeli wczesnego ostrzegania możliwa będzie ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 8
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Podstawy programowania C++

Dostępne w systemie ratalnym
Cel modułu 6 – przedstawienie sposobów zarządzania pamięcią.... Kurs jest wprowadzeniem do programowania w języku C++. Przedstawiono w nim podstawowe konstrukcje są wykorzystywane w różnych językach programowania. Najważniejsze z nich to: instrukcje warunkowe, pętle i podprogramy. Wskaźniki pozwalają zrozumieć w jaki sposób przechowywane są dane w pamięci komputera. Znajomość obsługi plików jest niezbędna do przechowywania wyników pracy programu. Sporo miejsca poświęcono programowaniu obiektowemu. W kursie przedstawiono sposoby tworzenia klas i obiektów oraz przeładowania operatorów. Dowiesz się co to są wyjątki i klasy abstrakcyjne.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 13
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Dostępne w systemie ratalnym
Dzięki uczestnictwu w tym kursie wzbogacisz swoją wiedzę z zakresu metod i narzędzi zarządzania przez jakość. Zdobędziesz także umiejętności analityczne w zakresie zastosowania wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością w określonych (dedykowanych) obszarach działalności przedsiębiorstwa. Szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości. Dzięki temu uzyskasz kompetencje w zakresie wdrożenia odpowiednich metod warunkujących dążenie do doskonałości biznesowej przedsiębiorstwa. Wszystko to stanowić będzie wkład w aktywny udział kadr w rozwój systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 8
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Ekonomia menadżerska

Dostępne w systemie ratalnym
Dziekan Kolegium Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.... Kurs skierowany do studentów, przedsiębiorców oraz osób, które pełnią obecnie lub chcą pełnić w przyszłości funkcję menedżera.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 6
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Marketing 4.0 – kreowanie marki w erze cyfrowej

Dostępne w systemie ratalnym
Kurs "Marketing 4.0 – kreowanie marki w erze cyfrowej" stanowi unikalne połączenie teorii, najnowszych, fascynujących aspektów współczesnego marketingu z praktyczną wiedzą, narzędziami analitycznymi oraz strategiami zarządzania produktem.
Podstawowe
online
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 10
Rodzaj szkolenia online
Miasto Warszawa
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski