Kurs masaż bańką chińską

300 pln.
Celem kursu jest nabycie umiejętności wykonywania masażu bańką chińską.
Podstawowe, Średniozaawansowany
6 godziny
1 miesiąc
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 6
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs maturalne język francuski

320 pln.
Kurs ten ma na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w oparciu o aktualne materiały dydaktyczne, jak również na podstawie testów maturalnych z poprzednich lat.
Podstawowe
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs gimnazjalne

349 pln.
College-med oferuje kompleksowe kursy, które mają za zadanie przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Uczniowie gimnazjum zostają zapoznani ze strukturą egzaminu, systemem oceniania oraz rodzajami zadań egzaminacyjnych.
Podstawowe
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs maturalne język angielski

349 pln.
Kurs maturalny przeznaczony jest dla osób, które przystępują do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Zajęcia to intensywny trening prowadzony metodą bezpośrednią. Nasi lektorzy kładą nacisk przede wszystkim na komunikację, łącząc ją z powtarzaniem gramatyki i wprowadzaniem słownictwa. Nasi słuchacze zapoznają się ze strukturą i wymogami egzaminu maturalnego, typami zadań oraz technikami egzaminacyjnymi na obu poziomach zaawansowania.
Podstawowe
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Częstotliwość 2 razy w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język English

Kurs gimnazjalne język niemiecki

349 pln.
International College – oferuje kompleksowe kursy, które mają za zadanie przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. Uczniowie gimnazjum zostają zapoznani ze strukturą egzaminu, systemem oceniania oraz rodzajami zadań egzaminacyjnych.
Podstawowe
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs maturalne – niemiecki

349 pln.
Kurs maturalny przeznaczony jest dla osób, które przystępują do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Zajęcia to intensywny trening prowadzony metodą bezpośrednią. Nasi lektorzy kładą nacisk przede wszystkim na komunikację, łącząc ją z powtarzaniem gramatyki i wprowadzaniem słownictwa. Nasi słuchacze zapoznają się ze strukturą i wymogami egzaminu maturalnego, typami zadań oraz technikami egzaminacyjnymi na obu poziomach zaawansowania.
Podstawowe
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs samoobrony dla kobiet

350 pln.
Kurs samoobrony dla kobiet oparty na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacjach zagrożenia.
Podstawowe
10 godziny
1 miesiąc
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 10
Miesiące 1
Częstotliwość codziennie
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs gotowania

350 pln.
Cele główne kursu gotowania i kulinarnego to: rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych; kształtowanie umiejętności przyrządzania posiłków z zachowaniem higieny; poznawanie tradycyjnych potraw, pochodzących z kuchni różnych narodów.
Podstawowe, Średniozaawansowany
18 godziny
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 18
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs z degustacji win

350 pln.
Głównym założeniem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom w sposób łatwy i przystępny podstawowych zagadnień związanych z testowaniem wina. Szkolenie ma formę warsztatu, pierwsza część wprowadza teoretycznie w temat, druga część pozwala na potwierdzenie w praktyce nowych wiadomości.
Podstawowe, Średniozaawansowany
8 godziny
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 8
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs baristyczne I stopnia

350 pln.
Omówienie różnych rodzajów kaw, parametry prawidłowego espresso, regiony uprawy ziaren kawy, sposoby wypalania i różnice w smaku oraz aromacie. Uczestnicy nabędą wiedzę odnośnie przygotowania perfekcyjnego espresso, cappuccino, latte macchiato, kawy z syropami i wiele innych popularnych odmian tego boskiego napoju. Ponadto kursanci poznają tajniki podstaw tzw. art latte, czyli malowania na kawie dekoracji w postaci serca oraz rozety za pomocą odpowiednio spienionego mleka.
Podstawowe, Średniozaawansowany
10 godziny
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 10
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs angielski dla instruktorów fitness

359 pln.
Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć fitness w języku angielskim. Szkolenie to stanowi doskonałe uzupełnienie dla kursantów, którzy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe uzyskując uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness.
Podstawowe, Średniozaawansowany
8 godziny
1 miesiąc
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 8
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język English

Kurs zakładanie własnej działalności gospodarczej

399 pln.
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Podstawowe, Średniozaawansowany
30 godziny
1 miesiąc
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 11
Godziny 30
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs fotografia nocna

399 pln.
O fotografii nocnej mówimy wtedy, gdy fotografowanie odbywa się, gdy zapada zmierzch. Oprócz aparatu nieodzownym narzędziem do pracy w nocy będzie statyw. Na naszych zajęciach dowiesz się, dlaczego nie da się zrobić dobrego zdjęcia, trzymając aparat w rękach.
Podstawowe, Średniozaawansowany
30 godziny
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 30
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs serwisant instalator systemow alarmowych

400 pln.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z zakresu instalacji, eksploatacji i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu. Szkolenie realizowane pod kątem uzyskania i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu instalatora systemów alarmowych – kod zawodu 311402.
Podstawowe, Średniozaawansowany
8 godziny
1 miesiąc
online, offline
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 1
Godziny 8
Miesiące 1
Częstotliwość 1 raz w tygodniu
Rodzaj szkolenia online, offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski

Kurs szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3

400 pln.
Cel kształcenia: poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (dziennych opiekunów dzieci do lat 3) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Doskonalenie kompetencji umożliwiających im realizację głównie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny.
Podstawowe, Średniozaawansowany
40 godziny
1 miesiąc
offline
Kielce
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Godziny 40
Miesiące 1
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Kielce
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe, Średniozaawansowany
Język Polski