Kurs Operator wózka jezdniowego ogólnego przeznaczenia

300 pln.
Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) w tym wózki jezdniowe mogą być obsługiwane przez osoby które przeszły odpowiednie przeszkolenie, posiadły niezbędne wiadomości w zakresie teorii oraz praktyki związane z obsługą i bezpieczeństwem pracy oraz uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzenia kwalifikacji podczas egzaminu przeprowadzanego przez oddział terenowy UDT. Wózki jezdniowe (potocznie wózki widłowe, widlaki) należą do grupy bardzo użytecznych pojazdów, wykorzystywanych w wielu branżach przemysłu. Ponieważ ta grupa urządzeń transportu bliskiego znacznie usprawnia pracę przy załadunku i rozładunku towarów z tego też powodu wózki znajdziemy w firmach w których transport wewnętrzny stanowi ważny element funkcjonowania.
Podstawowe
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 10
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Operator żurawia stacjonarnego

300 pln.
Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) w tym także żurawie stacjonarne mogą być obsługiwane przez osoby które przeszły odpowiednie przeszkolenie, posiadły niezbędne wiadomości w zakresie teorii oraz praktyki związane z obsługą i bezpieczeństwem obsługi żurawi oraz uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzenia kwalifikacji podczas egzaminu przeprowadzanego przez oddział terenowy UDT. Żuraw stacjonarny (potocznie żurawik warsztatowy) to lekka dźwignica składająca się z zamontowanego na stałe do podłoża słupa, na którym osadzono obrotowy wysięgnik, po którym przemieszcza się cięgnik (wciągnik lub wciągarka) podnoszący ładunek. Wysięgnik może być również przymocowany do ściany lub maszyny (tzw. żuraw przyścienny).
Podstawowe
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 10
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs operatora podestów ruchomych

310 pln.
Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) w tym podesty ruchome mogą być obsługiwane przez osoby które przeszły odpowiednie przeszkolenie, posiadły niezbędne wiadomości w zakresie teorii oraz praktyki związane z obsługą i bezpieczeństwem pracy podestów ruchomych oraz uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzenia kwalifikacji podczas egzaminu przeprowadzanego przez oddział terenowy UDT. Podest ruchomy jest to maszyna przejezdna, przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na którym wykonują pracę z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą na platformę i schodzą w jej jednym określonym położeniu dostępu.
Podstawowe
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 8
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Montaż i nadzór połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych zgodnie z normą PN-EN 1591-4

500 pln.
Połączenia kołnierzowe służą do łączenia armatury, przewodów, rur i stosowane są wielu różnorodnych gałęziach przemysłu jak rafinerie naftowe, przemysł chemiczny, energetyka czy branża spożywcza. Montaż i demontaż połączeń kołnierzowych, użytkowanie uszczelek, użycie odpowiednich śrub wymaga fachowej wiedzy i odpowiednich kwalifikacji personelu.
Podstawowe
8 godziny
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 4
Godziny 8
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Szkolenie praktyczne 50%
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Warsztaty z doskonalenia metodą KAIZEN

500 pln.
Filozofia Kaizen pozwala na zoptymalizowanie procesów poprzez cykliczne wprowadzania małych zmian. Poznanie praktycznej strony metody postępowania Kaizen daje możliwość rozpoczęcia procesu ciągłego doskonalenia dla Twojej organizacji. W czasie warsztatów uczestnicy poznają możliwości wykorzystania Kaizen w swojej codziennej pracy. Dodatkowo zostanie szczegółowo omówiony Cykl Deminga P-D-C-A, który pozwala na ukierunkowanie działań organizacji. Warsztaty Kaizen to możliwość rozpoczęcia procesu ciągłego doskonalenia dla Twojej organizacji. W trakcie szkolenia kładziemy duży nacisk na fakt, że nawet mała zmiana może przynieść ogromne korzyści. Dzięki warsztatom Kazien, uczestnicy nauczą się wykorzystywać niekorzystne sytuacje w organizacji, tak aby przekształcić je w szanse do podejmowania nowych działań i rozwiązań.
Podstawowe
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 10
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Warsztaty z podniesienia efektywności metodą SMED

500 pln.
Metoda SMED polega na połączeniu technik i narzędzi, które umożliwiają znacznie skrócić czas przezbrojenia maszyn , urządzeń i procesów produkcyjnych. Dzięki zapoznaniu się z metodą SMED kursant jest w stanie przeprowadzić pełne przezbrojenie w określonej liczbie minut. Głównym sekretem tej metody jest dobra organizacja pracy i użycie jak najmniejszej ilości narzędzi. Warsztat pobudza do działania i jasno określa cel i sens działań związanych z SMED. Pobudza też do kreatywnego myślenia i integruje grupę.
Podstawowe
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 11
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Metrologia warsztatowa – Kontroler jakości w zakładzie przemysłowym

500 pln.
Kontroler jakości jest pełni ważną funkcję w każdym zakładzie produkcyjnym. Szkolenie ma na celu zdobycie oraz uzupełnienie praktycznej wiedzy niezbędnej do samodzielnego pełnienia funkcji kontrolera jakości. Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów kontroli jakości, osób poszukujących pracy na stanowisku kontroler/inspektor jakości, kontrolerów jakości, liderów i kierowników zespołów produkcyjnych, operatorów aspirujących na stanowiska związane z kontrolą jakości oraz dla wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy.
Podstawowe
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 11
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Podstawowe szkolenie z obsługi programu Autodesk AutoCAD

500 pln.
AutoCAD to wiodący program należący do grupy programów komputerowego wspomagania projektowania CAD (ang. Computer Aided Design) Program stanowi środowisko graficzne oferujące możliwość tworzenia dowolnych obiektów geometrycznych z wykorzystaniem zaawansowanych komend edycyjnych oraz narzędzia do obróbki i podglądu grafiki. W trakcie szkolenia kursanci poznają zagadnienia związane z szybkim i sprawnym rysowaniem w programie AutoCAD. Na kursie uczymy wymiarowania elementów, tworzenia opisów projektów, kreskowania obiektów, tworzenia bloków, zarządzania warstwami oraz przygotowania projektu do wydruku.
Podstawowe
8 godziny
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 13
Godziny 8
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs GIMP - podstawy edycji grafiki

590 pln.
W zakresie grafiki komputerowej oraz programu GIMP organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem. Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty.
Podstawowe
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 3
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Inkscape - tworzenie grafiki wektorowej

590 pln.
INKSCAPE jest darmowym programem do edycji grafiki rastrowej, który dzięki swoim możliwościom z powodzeniem konkuruje z komercyjnymi programami graficznymi jak Adobe Illustrator i CorelDraw. Aplikacja posiada bardzo przyjazny interfejs i jest łatwy w obsłudze. W programie Inkscape można tworzyć symbole, loga oraz logotypy dla firm, ikony oraz grafiki wykorzystywane w internecie. Do podstawowych funkcjonalności programu należy praca z tekstem, krzywymi i obiektami którym można nadawać m.in. przeźroczystość, gradient oraz sterować kolorami. W programie obiekty można grupować, wyrównywać i dowolnie kształtować. Efekty pracy zapisywane są m.in. do formatu SVG, PNG, DXF, PDF czy EPS.
Podstawowe
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 5
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs operator wózków jezdniowych specjalizowanych

600 pln.
Urząd Dozoru Technicznego to państwowa instytucja, której celem jest kontrola bezpieczeństwa oraz zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i instalacji technicznych, podlegających nadzorowi technicznemu.
Podstawowe
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 11
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs lutowanie twarde metodą 912

800 pln.
Lutowanie polega na łączeniu jednorodnych lub różnorodnych materiałów metalicznych takich jak m.in. miedź, aluminium, stal, płytki z węglików spiekanych, złoto, srebro, mosiądz i brąz, a także niektórych niemetalicznych za pomocą roztopionego metalu dodatkowego (tzw. lutu). Podczas wykonywania złącza do szczeliny wprowadza się spoiwo w postaci lutu, którego temperatura topnienia jest niższa od temperatury topnienia łączonych materiałów i następnym nagrzaniu złącza tak aby lut wypełnił szczelinę.
Podstawowe
8 godziny
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 4
Godziny 8
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Szkolenie praktyczne 50%
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs modelowania i druku 3D

900 pln.
Drukowanie 3D staje się powszechne i coraz bardziej wkracza do firm i warsztatów. Ceny drukarek osiągnęły poziom, dzięki któremu wiele osób może wykorzystywać je nawet we własnym domu. Oferowany przez Certo.pl kurs drukowania 3D powstał z myślą zarówno o osobach, które z drukarkami 3D miały już kontakt, jak i tych, które tę przygodę zamierzają dopiero rozpocząć.
Podstawowe
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 2
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs Cięcie tlenowe - Kurs ręcznych przecinaczy tlenowych

900 pln.
Cięcie acetylenowo-tlenowe, znane potocznie również jako cięcie gazowe lub ciecie tlenowe jest powszechnie stosowaną metodą rozdzielania metali. Tę metodę najczęściej używa się do cięcia stali niestopowych oraz stali niskostopowych. W istocie proces ten polega na rozgrzaniu materiału do temperatury zapłonu za pomocą płomienia, na następnie spaleniu i kolejnym wydmuchaniu płynnego metalu strumieniem tlenu pod ciśnieniem. Metoda pozwala na cięcie blach o grubości nawet do 30 cm.
Podstawowe
8 godziny
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 4
Godziny 8
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski

Kurs operatora żłobienia łukowo-powietrznego - żłobienie elektro-powietrzne (metoda 871)

900 pln.
Celem kursu jest opanowanie przez uczestników wiadomości teoretycznych i praktycznych w zakresie ręcznego żłobienia elektro-powietrznego, oraz przygotowanie do egzaminu końcowego mającego na celu uzyskanie uprawnień jako operator żłobienia.
Podstawowe
16 godziny
offline
Rzeszów
Przejdź do strony internetowej kursu
Certyfikat
Zajęcia 8
Godziny 16
Rodzaj szkolenia offline
Miasto Rzeszów
Transmisja Transmisja na żywo
Egzamin wstępny
Sprawdzanie prac domowych
Projekt dyplomowy
Pomoc w zatrudnieniu
Kategoria wiekowa dla dorosłych, dla uczniów
Poziom szkolenia Podstawowe
Język Polski